Propojení záznamů a položek se záznamem příležitosti v aplikaci Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je Záznam příležitosti propojen buď se Záznam klienta, nebo se Záznam obchodního kontaktu. Tento záznam usnadňuje sledování rozvíjejícího se vztahu s potenciálním Zákazník nebo dodavatelem. Příležitosti mohou být propojeny také s Položka historie komunikace, například Obchodní poznámka, Úkol, schůzkami, Zápis o telefonním hovoru a soubory.

Propojení klienta nebo obchodního kontaktu se záznamem příležitosti

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. V seznamu Příležitosti poklepejte na záznam příležitosti, který chcete otevřít, nebo vytvořte klepnutím na tlačítko Nový novou příležitost.

 3. V zobrazení Obecné klepněte v části Propojený klient nebo obchodní kontakt na tlačítko Propojit s. V dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem vyberte v Seznam složek skupinu klientů nebo obchodních kontaktů.

 4. V poli se seznamem vyberte klienta nebo obchodní kontakt, který chcete propojit s příležitostí. Záznam klienta nebo obchodního kontaktu lze také vyhledat zadáním názvu do pole Hledat.

  Poznámka : Chcete-li přidat nového klienta nebo obchodní kontakt, klepněte na tlačítko Nový a vyplňte formulář.

 5. Klepnutím na tlačítko Propojit s přidejte klienta nebo obchodní kontakt a klepnutím na tlačítko OK se vraťte do záznamu příležitosti.

 6. Na Pás karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Jedna příležitost může být v daném okamžiku propojena jen s jedním záznamem klienta nebo obchodního kontaktu.

Propojení nové položky historie komunikace se záznamem příležitosti

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Příležitosti.

 2. V seznamu příležitostí poklepejte na Příležitost, kterou chcete propojit s položkou historie komunikace.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Komunikace na šipku dolů vedle položky Nová položka historie a vyberte položku, kterou chcete vytvořit a propojit.

 4. Vyplňte formulář.

  • Jestliže formulář obsahuje část Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt a pole Propojit s, zobrazí se v tomto poli název záznamu příležitosti.

  • Pokud formulář neobsahuje pole Propojit s, bude přesto propojen se záznamem příležitosti. Tuto položku historie komunikace lze propojit i s jinými záznamy. Chcete-li novou položku historie propojit s jinými záznamy, postupujte následujícím způsobem:

   1. Na pásu karet klepněte ve skupině Business Contact Manager na položku Propojit se záznamem.

   2. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v Seznam složek skupinu záznamů.

   3. V seznamu vyberte Klient nebo Obchodní kontakt, se kterým chcete příležitost propojit. Chcete-li záznam klienta či obchodního kontaktu vyhledat, zadejte příslušný název do pole Hledat.

    Poznámka : Chcete-li vybrat více záznamů, stiskněte klávesu CTRL. Chcete-li přidat nového klienta nebo obchodní kontakt, klepněte na tlačítko Nový a vyplňte formulář.

   4. Přidejte klienta nebo obchodní kontakt klepnutím na tlačítko Propojit s a klepnutím na tlačítko OK se vraťte do záznamu příležitosti.

   5. Na pásu karet klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Propojení existující položky s příležitostí

Existující položku historie lze s příležitostí propojit jen z položky samotné.

 1. V nabídce Business Contact Manager klepněte na příkaz Historie.

 2. V seznamu Historie poklepejte na položku historie komunikace, kterou chcete propojit se záznamem příležitosti.

 3. V části Propojený klient, obchodní kontakt, příležitost nebo projekt klepněte na tlačítko Propojit s.

 4. V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v seznamu Složka skupinu příležitostí obsahující záznam příležitosti, který chcete propojit s položkou.

 5. V poli se seznamem vyberte záznam příležitosti a klepnutím na tlačítko Propojit s propojte položku historie se záznamem příležitosti.

 6. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte k položce historie komunikace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×