Propojení ukazatele KPI s analytickým grafem nebo tabulkou pomocí Návrháře řídicích panelů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí nástroje Návrhář řídicích panelů PerformancePoint můžete propojit klíčový ukazatel výkonu (KPI) v přehledu výkonnostních metrik s analytickým grafem nebo analytickou tabulkou. Propojení můžete nakonfigurovat tak, aby ve výchozím nastavení zobrazovalo určitou sestavu, nebo můžete ponechat analytickou sestavu skrytou, dokud uživatel řídicího panelu neklikne na klíčový ukazatel výkonu přehledu výkonnostních metrik.

Propojení klíčového ukazatele výkonu s analytickou sestavou se provádí pomocí podmínky zobrazení, která umožňuje použít klíčový ukazatel výkonu jako filtr i jako mechanismus, který zobrazuje sestavu.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit propojení mezi klíčovým ukazatelem výkonu přehledu výkonnostních metrik a analytickým grafem nebo tabulkou. Další informace o tom, jak vytvořit jiné typy propojení mezi položkami přehledu výkonnostních metrik a sestavami najdete v části Jak propojím položku přehledu výkonnostních metrik se sestavou pomocí Návrháře řídicích panelů?

Co chcete udělat?

Ověřit, že jsou splněné požadavky

Propojit klíčový ukazatel výkonu se skrytou analytickou sestavou

Určit výchozí sestavu, která se má zobrazit, když není vybraný žádný klíčový ukazatel výkonu

Ověření, že jsou splněné požadavky

Předtím, než propojíte klíčový ukazatel výkonu v přehledu výkonnostních metrik s analytickým grafem nebo tabulkou zkontrolujte, že jsou následující prvky publikované na Monitorovací server PerformancePoint:

 • Přehled výkonnostních metrik obsahující jeden nebo víc klíčových ukazatelů výkonu.

 • Analytický graf nebo tabulka obsahující informace, které jsou důležité pro klíčové ukazatele výkonu v přehledu výkonnostních metrik.

 • Stránka řídicího panelu, která obsahuje přehled výkonnostních metrik a analytický graf nebo tabulku, kterou chcete propojit.

  Poznámka : Stránka řídicího panelu může obsahovat jiné prvky, které s položkami přehledu výkonnostních metrik nepropojíte.

Další informace o tom, jak upravovat nebo vytvářet prvky řídicího panelu, najdete v tématu Přidání prvku do řídicího panelu pomocí Návrháře řídicích panelů.

Začátek stránky

Propojení klíčového ukazatele výkonu se skrytou analytickou sestavou

Tento postup slouží k vytvoření propojení mezi klíčovým ukazatelem výkonu a analytickým grafem nebo tabulkou, které zůstanou ve výchozím nastavení skryté, dokud uživatel řídicího panelu neklikne na propojený klíčový ukazatel výkonu. Když propojíte klíčový ukazatel výkonu se skrytou sestavou, řídicí panel obsahuje prázdnou webovou část, dokud uživatel řídicího panelu neklikne na propojený klíčový ukazatel výkonu a nezobrazí tak analytický graf nebo tabulku.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na Obnovit zobrazte seznam prvků, které jsou uložené na Monitorovacím serveru PerformancePoint.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Na kartě Server najdete všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server.

  Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli nebo publikovali na Monitorovací server.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor, abyste zobrazili seznam řídicích panelů, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu není uvedený řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na kartu Server a poklikáním na řídicí panel ho otevřete v pracovním prostoru.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Zkontrolujte prvky v zónách řídicího panelu a vyhledejte přehled výkonnostních metrik s klíčovými ukazateli výkonu, které chcete propojit s analytickým grafem nebo tabulkou.

 4. Prohlédněte si seznam Dostupná pole pro přehled výkonnostních metrik. Přetáhněte podmínku zobrazení do pole Přetažením polí vytvoříte odkazy analytického grafu nebo tabulky.

  V Návrháři řídicích panelů můžete propojení ukazatele KPI s analytickou sestavu pomocí podmínku zobrazení.

  Otevře se dialogové okno Editor podmínek zobrazení.

  V Návrháři řídicích panelů použijte dialogové okno zobrazit Editor podmínek konfigurace propojení ukazatele KPI a analytické sestavy.

 5. V dialogovém okně Editor podmínek zobrazení zadejte následující údaje:

  • Důležité : Seznam Podmíněné pole se automaticky vyplní a odpovídá umístění klíčových ukazatelů výkonu v přehledu výkonnostních metrik. Neměňte zobrazenou hodnotu.

  • V dolním podokně dialogového okna vyberte všechny klíčové ukazatele výkonu, které chcete propojit s analytickým grafem nebo tabulkou. Uživatelé kliknutím na tyto klíčové ukazatele výkonu v dokončeném řídicím panelu zobrazí v panelu související analytickou sestavu. Pokud klíčový ukazatel výkonu a analytický graf nebo tabulka používají stejný zdroj dat služby SQL Server 2005 Analysis Services, Monitorovací server použije jednotlivé klíčové ukazatele výkonu taky jako filtr. Monitorovací server pro každý klíčový ukazatel výkonu spustí jedinečný dotaz, který v analytickém grafu nebo tabulce zobrazí informace související s vybraným ukazatelem.

   Předpokládejme například, že přehled výkonnostních metrik obsahuje klíčový ukazatel výkonu pro objemy prodeje. Dál předpokládejme, že analytický graf znázorňuje počty zákazníků z různých geografických oblastí a že klíčový ukazatel výkonu je propojený s analytickým grafem. Pokud přehled výkonnostních metrik používá jiný zdroj dat než analytický graf a uživatel řídicího panelu klikne na klíčový ukazatel výkonu Prodej, zobrazí se analytický graf znázorňující počet zákazníků v jednotlivých geografických oblastech. Pokud ale přehled výkonnostních metrik a analytický graf používají stejný zdroj dat služby Analysis Services, zobrazí se analytický graf znázorňující informace o prodeji v jednotlivých geografických oblastech.

   Jakmile dokončíte nastavování v dialogovém okně Editor podmínek zobrazení, klikněte na OK.

 6. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server.

  Části Akce na kartě Domů v Návrháři řídicích panelů.

  Pokračujte zobrazením náhledu řídicího panelu PerformancePoint.

Začátek stránky

Určení výchozí sestavy k zobrazení

Než začnete, zkontrolujte, že máte klíčový ukazatel výkonu propojený s analytickou sestavou. Tímto postupem určíte výchozí sestavu, která se má zobrazovat ve webové části řídicího panelu (aby nebyla prázdná), dokud uživatel neklikne na propojený klíčový ukazatel výkonu a nenahradí tak výchozí sestavu sestavou propojenou s tímto ukazatelem.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů klikněte na kartu Domů a pak kliknutím na Obnovit zobrazte seznam prvků, které jsou uložené na Monitorovacím serveru PerformancePoint.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Na kartě Server najdete všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server.

  Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli nebo publikovali na Monitorovací server.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor, abyste zobrazili seznam řídicích panelů, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu není uvedený řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na kartu Server a poklikáním na řídicí panel ho otevřete v pracovním prostoru.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Zkontrolujte prvky v zónách řídicího panelu a vyhledejte přehled výkonnostních metrik s klíčovými ukazateli výkonu, které chcete propojit s analytickým grafem nebo tabulkou.

 4. Prohlédněte si seznam Dostupná pole pro přehled výkonnostních metrik. Přetáhněte podmínku zobrazení do pole Přetažením polí vytvoříte odkazy analytického grafu nebo tabulky.

  V Návrháři řídicích panelů můžete propojení ukazatele KPI s analytickou sestavu pomocí podmínku zobrazení.

  Otevře se dialogové okno Editor podmínek zobrazení.

  V Návrháři řídicích panelů použijte dialogové okno zobrazit Editor podmínek konfigurace propojení ukazatele KPI a analytické sestavy.

 5. V dialogovém okně Editor podmínek zobrazení zadejte následující údaje:

  • Důležité : Seznam Podmíněné pole se automaticky vyplní a odpovídá umístění klíčových ukazatelů výkonu v přehledu výkonnostních metrik. Neměňte zobrazenou hodnotu.

  • Ve spodní části dialogového okna Editor podmínek zobrazení klikněte na Nevybrat nic. Zkontrolujte, že není vybraný žádný klíčový ukazatel výkonu, a klikněte na OK.

 6. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server.

  Části Akce na kartě Domů v Návrháři řídicích panelů.

  Pokračujte zobrazením náhledu řídicího panelu PerformancePoint.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×