Propojení události, e-mailové zprávy nebo úkolu aplikace Outlook se záznamem aplikace Business Contact Manager

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete propojit události, e-mailové zprávy a Úkol aplikace Outlook s historií komunikace u ZáznamKlient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Co chcete udělat?

Vytvoření propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z události, e-mailové zprávy nebo úkolu aplikace Outlook

Propojení s novou událostí, e-mailovou zprávou nebo úkolem aplikace Outlook ze záznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Vytvoření propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook z události, e-mailové zprávy nebo úkolu aplikace Outlook

Z Formulář události, e-mailové zprávy nebo úkolu aplikace Outlook můžete vytvořit propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

 • Vytvořte novou událost, e-mailovou zprávu či úkol aplikace Outlook nebo otevřete existující položku.

  Poznámka : Další informace o vytváření Položka aplikace Outlook najdete v tématech Naplánování události, Vytvoření e-mailové zprávy a Vytvoření a sledování přidělených úkolů.

 • Na Pás karet klepněte ve skupině Business Contact Manager na tlačítko Propojit se záznamem.

 • V dialogovém okně Propojení se záznamem aplikace Business Contact Manager vyberte v seznamu Složka položku Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty a potom vyberte jeden či více záznamů, se kterými chcete vytvořit propojení.

 • Klepněte na tlačítko Propojit s.

  Propojení s událostí, e-mailovou zprávou nebo úkolem se u záznamu zobrazí v historii komunikace. Chcete-li zobrazit všechna propojení s Položka historie komunikace v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Historie komunikace.

Poznámka : Chcete-li vytvořit propojení s událostí nebo úkolem z panelu úkolů, otevřete danou položku poklepáním a potom na pásu karet klepněte ve skupině Business Contact Manager na tlačítko Propojit se záznamem.

Začátek stránky

Propojení s novou událostí, e-mailovou zprávou nebo úkolem aplikace Outlook ze záznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Ze záznamu aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vytvořit novou událost, e-mailovou zprávu nebo úkol aplikace Outlook. Tato nová položka bude automaticky propojena s otevřeným záznamem.

 1. Vytvořte nebo otevřete záznam klienta, obchodního kontaktu, příležitosti nebo obchodního projektu.

  Postup

  Chcete-li vytvořit nebo otevřít záznam aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Klienti, Obchodní kontakty, Příležitosti nebo Obchodní projekty. Chcete-li vytvořit nový záznam, klepněte na panelu nástrojů Standardní na tlačítko Nový. Existující záznam můžete otevřít poklepáním.

 2. Na pásu karet klepněte ve skupině Zobrazit na tlačítko Historie komunikace.

 3. Na stránce Historie komunikace klepněte na položku Nová položka historie komunikace a vyberte možnost Úkol, E-mailová zpráva nebo Událost.

Poznámka : Jestliže je e-mailová zpráva propojena jako položka historie komunikace, nelze uživatelům s přístupem k Databáze aplikace Business Contact Manager zabránit v zobrazení této zprávy nastavením možnosti Utajení u zprávy na hodnotu Soukromé.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×