Propojení s více zdroji dat v okně Externí data

Okno Externí data se zobrazí, použijete-li příkaz Link Data to Shapes(Propojit data s obrazci) v nabídce Data pro import dat do výkresu.

Do výkresu lze importovat více zdrojů dat a poté propojit obrazec s jedním řádkem z každého zdroje dat. Tuto funkci lze využít pro tyto účely:

  • Ukázka poměru zaměstnanců k vybavení. Je možné propojit sešit dat zaměstnanců s obrazci zaměstnanců a propojit tabulku databáze týkající se vybavení s obrazci vašeho vybavení.

  • Ukázka dat zaměstnance ze sešitu zaměstnance a tabulky Plat. Je možné propojit jeden řádek z každého zdroje s obrazcem zaměstnance.

Propojení s více zdroji dat

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolnou kartu ve spodní části okna Externí data a klepněte na příkaz Přidat.

  2. Postupujte podle pokynů v Průvodci výběrem dat.

Pro většinu stránek průvodce je k dispozici odpovídající nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Po importu jiného zdroje dat se ve spodní části okna Externí data zobrazí nová karta.

Okno Externí data

Další informace o práci s importovanými daty naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL, serveru SharePoint a jiných externích zdrojů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×