Propojení s daty systému SQL Server

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S daty uloženými na serveru SQL Server se dá pracovat tak, že je propojíte nebo importujete do databáze Accessu. Propojení je lepší volbou v případě, kdy data sdílíte s dalšími osobami, protože jsou uložená v jednom centrálním úložišti a vy tak můžete zobrazit aktuální hodnoty dat, přidávat nebo upravovat záznamy a spouštět dotazy a sestavy v Accessu.

Poznámka :  Tento článek se nevztahuje na aplikace pro Access (to je nový druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Krok 1: Příprava na propojení

 1. Vyhledejte databázi systému SQL Server, kterou chcete připojit. Informace o připojení si v případě potřeby vyžádejte od správce databáze.

 2. Určete tabulky a zobrazení, ke kterým chcete v databázi SQL vytvořit propojení. V rámci jedné operace lze vytvořit propojení k několika objektům.

Zkontrolujte zdrojová data a mějte na paměti následující požadavky:

 • Access podporuje nejvíce 255 polí v tabulce, takže propojená tabulka bude obsahovat pouze prvních 255 polí propojeného objektu.

 • Sloupce, které jsou v tabulce SQL Serveru určené jen pro čtení, budou určené jen pro čtení taky v Accessu

 1. Vytvoření propojené tabulky v nové databáze: klikněte na soubor > Nový >Prázdná databáze plochy. Vytvoření propojené tabulky v existující databázi aplikace Access, ujistěte se, že máte potřebná oprávnění k přidání dat do databáze.

  Poznámka :  Propojená tabulka ve stávající databázi Accessu bude mít stejný název jako zdrojový objekt. Pokud již tabulka s tímto názvem existuje, bude k názvu nové tabulky přidána číslice „1“  – například Kontakty1. (A pokud by již existovala tabulka Kontakty1, Access vytvoří tabulku Kontakty2 atd.)

Krok 2: Propojení dat

Při propojení tabulky nebo zobrazení v databázi systému SQL Server vytvoří Access novou tabulku (označovanou jako propojená tabulka), do které se promítne struktura a obsah zdrojové tabulky. Data pak můžete měnit buď v systému SQL Server, nebo v zobrazení Datový list či Formulář v Accessu. Změny dat, které provedete na jednom místě, se projeví na druhém. Jakékoli strukturální změny propojených tabulek, například odebrání nebo změna sloupců, je však nutné provést v databázi systému SQL Server, ne v Accessu.

 1. Otevřete cílovou databázi Accessu.

 2. Na kartě Externí data klikněte na Databáze ODBC.

 3. Klikněte na odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky > OK a postupujte podle pokynů v průvodci. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat Pokud chcete soubor DSN, který chcete použít, již existuje, klikněte na soubor v seznamu.

  Vytvoření nového souboru .dsn:

  V okno Vybrat zdroj dat, klikněte na Nový> SQL Server > Další.

  1. Zadejte název souboru DSN nebo klikněte na Procházet.

   Poznámka : Můžete mít oprávnění k zápisu složku, které chcete soubor DSN uložit.

  2. Klikněte na Další zkontrolujte souhrnné informace a klepněte na tlačítko dokončení.

   Postupujte podle kroků uvedených v průvodce vytvořit nový zdroj dat pro SQL Server.

 4. Klikněte na OK a v části Tabulky klikněte na všechny tabulky nebo zobrazení, které chcete importovat. Pak klikněte na tlačítko OK.

Když se zobrazí dialogové okno Volba jedinečného identifikátoru záznamu, nebyla Access schopen určit, která pole slouží k jedinečné identifikaci každého řádku zdrojových dat. V takovém případě vyberte pole nebo kombinaci polí, která jsou pro každý řádek jedinečná. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc správce databáze systému SQL Server.

Po dokončení propojení uvidíte novou propojenou tabulku (nebo tabulky) v navigačním podokně.

Použití nejnovější struktury objektu SQL Serveru

Při otevření propojené tabulky nebo zdrojového objektu se zobrazí nejnovější data. Strukturální změny provedené u objektu SQL Serveru se však v propojené tabulce neprojevují automaticky, musíte propojenou tabulku aktualizovat.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a poté klikněte na příkaz Správce propojených tabulek v místní nabídce.

 2. Zaškrtněte políčko vedle každé propojené tabulky, kterou chcete aktualizovat, nebo kliknutím na možnost Vybrat vše vyberte všechny propojené tabulky.

 3. Klikněte na OK > Zavřít.

Poznámka : Datové typy Accessu jsou jiné než datové typy SQL Serveru, a proto si Access pro každý sloupec zvolí nejbližší odpovídající datový typ. Přiřazené datové typy můžete v Accessu jen číst, nemůžete je změnit.

Další informace najdete v článku o způsobech sdílení databáze Access v klientských počítačích.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×