Propojení položky přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services pomocí Návrháře řídicích panelů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Návrháře řídicích panelů PerformancePoint můžete propojit člen dimenze nebo míru v přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby SQL Server 2005 Reporting Services. Uživatelé řídicího panelu mohou kliknutím na tento člen dimenze nebo míru přehledu výkonnostních metrik zobrazit další informace v propojené sestavě.

Poznámka : V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit propojení mezi položkou přehledu výkonnostních metrik a sestavou služby Reporting Service. Další informace o tom, jak vytvořit jiné typy propojení mezi položkami přehledu výkonnostních metrik a sestavami najdete v části Jak propojím položku přehledu výkonnostních metrik se sestavou pomocí Návrháře řídicích panelů?

Co chcete udělat?

Ověřit, že jsou splněné požadavky

Propojit člena dimenze nebo míru v přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services

Ověření, že jsou splněné požadavky

Před propojením člena dimenze nebo míry v přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services v řídicím panelu zkontrolujte, jestli jsou následující prvky nakonfigurované a publikované na Monitorovacím serveru PerformancePoint:

 • přehled výkonnostních metrik, který obsahuje jeden nebo víc členů dimenze nebo měr;

 • sestava služby SQL Server 2005 Reporting Services, která obsahuje parametry;

  Poznámka : Se sestavou musíte být seznámení a musíte mít název sestavy, její umístění a seznam hodnot, které jsou platné pro parametry sestavy. V závislosti na sestavě může být platnou hodnotou klíč, jedinečný název nebo titulek, které může sestava služby Reporting Services použít.

 • stránka řídicího panelu, která obsahuje přehled výkonnostních metrik a sestavu služby Reporting Services.

  Poznámka : Stránka řídicího panelu může obsahovat jiné prvky, které s položkami přehledu výkonnostních metrik nepropojíte.

Další informace o tom, jak upravovat nebo vytvářet prvky řídicího panelu, najdete v následujících tématech:


Jak vytvořím přehled výkonnostních metrik?
Zahrnutí sestavy služby Reporting Services do řídicího panelu

Začátek stránky

Propojení člena dimenze nebo míry v přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services

Propojení mezi členem dimenze nebo mírou v přehledu výkonnostních metrik a sestavou služby Reporting Services se dělá ve dvou částech. V 1. části vytvoříte vlastní vlastnost pro každý člen dimenze nebo metriku v přehledu výkonnostních metrik. Pak každé z těchto vlastností přiřadíte jedinečný název, který odpovídá příslušné položce v přehledu výkonnostních metrik.

V 2. části pomocí jednotlivých vlastních vlastností nastavíte propojení mezi členem dimenze nebo mírou v přehledu výkonnostních metrik a sestavou služby Reporting Services.

1. část: Vytvoření vlastní vlastnosti pro každou položku v přehledu výkonnostních metrik, kterou chcete propojit

Vlastní vlastnost položky přehledu výkonnostních metrik se vytváří úpravou každého klíčového ukazatele výkonu, který chcete propojit se sestavou služby Reporting Services. Nejdřív otevřete přehled výkonnostních metrik v pracovním prostoru a vyberte klíčový ukazatel výkonu. Potom tento klíčový ukazatel výkonu otevřete v pracovním prostoru a pomocí následujícího postupu pro něj vytvořte vlastní vlastnost.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů kliknutím na kartě Domů na možnost Aktualizovat obnovíte seznam položek, které se ukládají na Monitorovací server.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů, klikněte na Přehledy výkonnostních metrik. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Karta Server obsahuje všechny přehledy výkonnostních metrik, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny přehledy výkonnostních metrik, které jste vytvořili nebo otevřeli v pracovním prostoru.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor, abyste zobrazili seznam přehledů výkonnostních metrik, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu není uvedený přehled výkonnostních metrik, který chcete upravit, klikněte na kartu Server a poklikáním na přehled výkonnostních metrik ho otevřete v pracovním prostoru.

  Přehled výkonnostních metrik otevřete v jeho pracovního prostoru v Návrháři řídicích panelů.

 3. Klikněte na kartu Vlastnosti v pracovním prostoru. Klíčové ukazatele výkonu, které jsou zahrnuté v přehledu výkonnostních metrik, jsou uvedené v podokně Podrobnosti v části Související klíčové ukazatele výkonu oddílu.

  V Návrháři řídicích panelů se zobrazí v podokně podrobností související klíčové indikátory výkonu z přehledu výkonnostních metrik po kliknutí na kartu vlastnosti.

  Kliknutím na požadovaný klíčový ukazatel výkonu ho otevřete v pracovním prostoru.

 4. V prostředním podokně pracovního prostoru pro otevřený klíčový ukazatel výkonu klikněte na kartu Vlastnosti. V části Vlastní vlastnosti klikněte na Nová vlastnost. Otevře se dialogové okno Výběr typu vlastnosti. Následujícím postupem vytvořte vlastní vlastnost pro vybraný klíčový ukazatel výkonu.

  1. V dialogovém okně Výběr typu vlastnosti vyberte Text jako typ vlastnosti a potom klikněte na OK.

   V Návrháři řídicích panelů můžete vytvořit vlastní vlastnosti.

  2. Ve sloupci Hodnota zadejte klíč, jedinečný název nebo titulek.

   V Návrháři řídicích panelů je dostupná na kartě Vlastnosti v části vlastní vlastnosti.

   Zadaná hodnota se používá k předání informací sestavě služby Reporting Services k filtrování zobrazení. Proto je nutné použít hodnotu, kterou sestava služby Reporting Services rozpozná jako platný vstup pro své parametry.

  3. Ve sloupci Název klikněte na Nová vlastnost a zadejte popisný název vlastní vlastnosti. Použijte pouze alfanumerické znaky a mezery.

 5. Opakujte pro všechny položky v přehledu výkonnostních metrik, které chcete propojit se sestavou služby Reporting Services. Klikněte na kartu Domů a potom klikněte na Publikovat vše. Potom přejděte k 2. části: Propojení položky přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services.

2. část: Propojení položky přehledu výkonnostních metrik se sestavou služby Reporting Services

Propojení mezi členem dimenze nebo mírou v přehledu výkonnostních metrik a sestavou služby Reporting Services dokončíte tak, že pomocí jednotlivých vlastních vlastností, které jste vytvořili v 1. části, nakonfigurujete jednotlivá propojení.

 1. V nástroji Návrhář řídicích panelů kliknutím na kartě Domů na možnost Aktualizovat obnovíte seznam položek, které se ukládají na Monitorovací server.

 2. V prohlížeči pracovních prostorů klikněte na Řídicí panely. V prostředním podokně pracovního prostoru se zobrazí dvě karty: Server a Pracovní prostor.

  Na kartě Server najdete všechny řídicí panely, které jste vy nebo jiní autoři řídicích panelů publikovali na Monitorovací server. Karta Pracovní prostor obsahuje všechny řídicí panely, které jste vytvořili nebo otevřeli ve vašem pracovním prostoru.

  Klikněte na kartu Pracovní prostor, abyste zobrazili seznam řídicích panelů, které jsou ve vašem pracovním prostoru dostupné. Pokud v seznamu není uvedený řídicí panel, který chcete upravit, klikněte na kartu Server a poklikáním na řídicí panel ho otevřete v pracovním prostoru.

 3. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Editor. Zkontrolujte prvky v zónách řídicího panelu a určete přehled výkonnostních metrik a sestavu služby Reporting Services, které chcete použít.

 4. Prohlédněte si seznam Dostupná pole pro přehled výkonnostních metrik. Přetáhněte vlastní vlastnost, kterou jste vytvořili v 1. části, do pole Přetažením polí vytvoříte odkazy v sestavě služby Reporting Services.

  V Návrháři řídicích panelů můžete propojit ukazatele KPI sestavy služby Reporting Services.

  Otevře se dialogové okno Editor odkazů filtru.

  V Návrháři řídicích panelů použijte dialogové okno Editor připojení filtru pokyny ke konfiguraci spojení mezi filtrem a sestavy nebo přehledu výkonnostních metrik.

 5. Klikněte na kartu Možnosti propojení a vyhledejte seznam Koncový bod položky řídicího panelu. Pomocí seznamu vyberte hierarchii dimenzí, kterou chcete propojit se sestavou služby Reporting Services.

  Za účelem objasnění vlivu vybrané položky na uživatele řídicího panelu předpokládejme, že máte přehled výkonnostních metrik obsahující zeměpisné oblasti jako členy dimenze a že chcete propojit tyto členy dimenze se sestavou služby Reporting Services. Dál předpokládejme, že vaše sestava služby Reporting Services obsahuje kategorie produktů jako členy dimenze a hrubý zisk a marži hrubého zisku jako míry. Pokud vyberete Kategorie produktu ze seznamu Koncový bod položky řídicího panelu, pak když uživatel řídicího panelu klikne na zeměpisnou oblast v přehledu výkonnostních metrik, sestava služby Reporting Services se automaticky aktualizuje na zobrazení informací o dané zeměpisné oblasti.

  Po zadání hodnoty Koncový bod položky řídicího panelu kliknutím na OK zavřete dialogové okno Editor odkazů filtru.

 6. Tento krok opakujte pro každý odkaz, který chcete vytvořit. Například pokud vytvoříte vlastní vlastnosti pro pět položek v přehledu výkonnostních metrik a chcete je propojit se sestavou služby Reporting Services, je nutné opakovat tento postup pětkrát.

 7. Klikněte na kartu Domů a potom kliknutím na Publikovat položku uložte změny na Monitorovací server. Potom zobrazte náhled řídicího panelu nebo ho nasaďte na web služby SharePoint.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×