Propojení nebo vložení snímku aplikace PowerPoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li vytvořit dynamické propojení mezi obsahem dokumentu a obsahem prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint, vložte obsah jako objekt. Narozdíl od vloženého obsahu (například stisknutím kláves CTRL+V) můžete s propojeným nebo vloženým objektem pracovat v původním programu.

Pokud vložíte snímek do dokumentu jako objekt aplikace PowerPoint a poklepete na něj, aplikace Microsoft Office Word spustí aplikaci PowerPoint a budete moci používat její příkazy k práci se snímkem.

Jestliže vložíte celou prezentaci aplikace PowerPoint jako objekt, zobrazí se v dokumentu jen jeden snímek. Další snímky zobrazíte poklepáním na objekt aplikace PowerPoint a spuštěním prezentace pomocí klávesy ENTER.

V tomto článku

Pochopit rozdíly mezi propojenými a vloženými objekty

Aktualizace propojených objektů

Změna propojeného nebo vloženého objektu

Vložit propojený nebo vložený objekt zprezentace aplikace PowerPoint

Rozdíly mezi propojenými a vloženými objekty

Hlavní rozdíly mezi propojenými objekty a vloženými objekty spočívají v místě ukládání dat a ve způsobu, jakým jsou data aktualizována po umístění v cílovém souboru.

Do objektu můžete vložit propojení s objektem nebo kopii objektu. Tímto způsobem lze vkládat obsah z libovolného programu, který podporuje technologii propojování a vkládání objektů (Object Linking and Embedding, OLE).

Například měsíční zpráva o stavu může obsahovat informace, které jsou samostatně uloženy na snímku aplikace PowerPoint. Pokud propojíte zprávu se snímkem, bude možné aktualizovat data zprávy při každé aktualizaci zdrojového souboru. Jestliže snímek do zprávy vložíte, vytvoří se ve zprávě pouze statická kopie dat.

Propojené a vložené objekty v dokumentu Office pro Windows

1. Vložený objekt

2. Propojený objekt

3. Zdrojový soubor

Propojené objekty

Pokud je objekt propojený, informace se aktualizují jen tehdy, když dojde k úpravě zdrojového souboru. Propojená data jsou uložena ve zdrojovém souboru. Ve wordovém souboru, neboli v cílovém souboru, jsou uložené jen informace o umístění zdrojového souboru a zobrazuje se zachycená podoba propojených dat. Propojené objekty je vhodné použít, pokud je důležitým kritériem velikost souborů.

Propojení je také užitečné, jestliže chcete vložit samostatně spravované informace, například data pocházející z různých oddělení, a jestliže potřebujete v dokumentu aplikace Word vždy pracovat s aktuálními hodnotami těchto informací.

Vložené objekty

Je-li objekt aplikace PowerPoint vložený, informace v souboru aplikace Word se při úpravách zdrojového souboru aplikace PowerPoint nezmění. Vložené objekty se stávají součástí souboru aplikace Word a po jejich vložení přestávají být součástí zdrojového souboru.

Protože jsou informace zcela obsaženy v jednom dokumentu aplikace Word, je vložení vhodné, pokud nechcete odrážet změny ve zdrojovém souboru nebo pokud nechcete, aby se příjemci dokumentu starali o aktualizaci propojených informací.

Začátek stránky

Aktualizace propojených objektů

Ve výchozím nastavení jsou propojené objekty aktualizovány automaticky. To znamená, že aplikace Word aktualizuje propojené informace při každém otevření souboru aplikace Word nebo pokaždé, když se změní zdrojový soubor aplikace PowerPoint, zatímco je soubor aplikace Word otevřený. Můžete však změnit nastavení jednotlivých propojených objektů tak, aby nebyly aktualizovány, nebo aby byly aktualizovány pouze tehdy, provede-li čtenář dokumentu ruční aktualizaci.

Můžete také v aplikaci Word zabránit automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech, které otevřete. To může představovat bezpečnostní opatření, abyste zabránili aktualizaci dokumentů ze souborů, které mohou pocházet z nedůvěryhodného zdroje.

Důležité : Pokud otevřete dokument, který obsahuje propojené objekty, aplikace Word vás vyzve, abyste v dokumentu aktualizovali data z propojených souborů. Máte-li podezření, že propojené soubory mohou pocházet z nedůvěryhodného zdroje, klikněte v této zprávě na tlačítko Ne.

Propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem aplikace PowerPoint můžete také trvale zrušit. Po zrušení propojení již nebude možné objekt v dokumentu upravit, stane se obrázkem obsahu aplikace PowerPoint.

Ruční aktualizace propojeného objektu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete ručně aktualizovat, a potom ve skupinovém rámečku Způsob aktualizace vybraného propojení klikněte na možnost Aktualizovat ručně. Můžete také stisknout klávesy CTRL+SHIFT+F7.

Zamezení aktualizace propojených objektů

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, jehož aktualizaci chcete zamezit, a potom ve skupinovém rámečku Způsob aktualizace vybraného propojení zaškrtněte políčko Uzamčeno. Můžete také stisknout klávesu F11.

Poznámka : Chcete-li propojení odemknout, klikněte na propojený objekt a stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+F11.

Zabránění aplikaci Word v automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Rozšířené a pak přejděte dolů k nabídce Obecné.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka automaticky aktualizovat propojení při otevření.

Zrušení propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete zrušit, a potom na možnost Rozpojit. Můžete taky stisknout klávesy CTRL+SHIFT+F9.

Začátek stránky

Změna propojeného nebo vloženého objektu

 1. Klepněte na objekt pravým tlačítkem myši a v místní nabídce přejděte na příkaz pro práci s objektem.

  Název příkazu závisí na tom, zda je objektem snímek nebo celá prezentace a zda je objekt propojený nebo vložený. Je-li například objektem propojená prezentace, bude příkaz znít Propojený objekt prezentace, pokud je však objektem vložený snímek, bude příkaz znít Objekt Snímek.

 2. Klepněte na tlačítko příkaz Otevřít nebo Otevřít propojení podle toho, zda je objekt vložený nebo propojený, a pak proveďte požadované změny.

Je-li objekt vložený, budou změny provedeny jen v kopii, která se nachází v dokumentu. Pokud je objekt propojený, budou změny provedeny ve zdrojovém souboru.

Začátek stránky

Vložení propojeného nebo vloženého objektu z prezentace aplikace PowerPoint

Můžete propojit nebo vložit jeden nebo více snímků nebo můžete vložit celou prezentaci. Pokud do dokumentu vložíte prezentaci aplikace PowerPoint a poklepete na ni, aplikace Word prezentaci spustí. Prezentaci v dokumentu nelze upravit. Objekt prezentaci je možné pouze vložit, nikoli propojit.

 1. Otevřete dokument aplikace Word a prezentaci aplikace PowerPoint obsahující snímky, z nichž chcete vytvořit propojený nebo vložený objekt.

 2. Přejděte do aplikace PowerPoint a vyberte celou prezentaci nebo požadované snímky.

  Poznámka : Chcete-li vybrat snímky, klepněte v zobrazení Řazení snímků na požadovaný snímek. Pokud chcete vybrat rozsah snímků, podržte klávesu SHIFT a klepněte na první a poslední snímek rozsahu. Pokud chcete vybrat více snímků, které nejsou umístěny za sebou, podržte klávesu CTRL a klepněte na požadované snímky.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Přepněte do wordového dokumentu a klikněte na místo, kde se mají informace zobrazit.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod položkou Vložit a potom na položku Vložit jinak.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 6. V seznamu Jako vyberte položku Objekt aplikace Microsoft Office PowerPoint.

 7. Pokud chcete vložit vložený objekt, klikněte na Vložit, pokud chcete vložit propojení na objekt, klikněte na Vložit propojení.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×