Propojení nebo vložení listu aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li vytvořit dynamické propojení mezi obsahem dokumentu a obsahem sešitu aplikace Microsoft Office Excel, vložte obsah jako objekt. Narozdíl od vloženého obsahu (například stisknutím kláves CTRL+V) můžete s propojeným nebo vloženým objektem pracovat v původním programu.

Pokud vložíte buňky do dokumentu jako objekt aplikace Excel a poklikáte na ně, Microsoft Office Word spustí Excel a budete moci používat jeho příkazy k práci s obsahem sešitu.

Jestliže vložíte celý excelový sešit jako objekt, zobrazí se v dokumentu jen jeden list. Další listy zobrazíte poklikáním na objekt aplikace Excel a kliknutím na požadovaný list.

Co chcete udělat?

Pochopit rozdíly mezi propojenými a vloženými objekty

Aktualizovat propojené objekty

Změnit propojené nebo vložené objekty

Vložit propojený nebo vložený objekt ze souboru aplikace Excel

Vytvořit nový sešit v dokumentu

Rozdíly mezi propojenými a vloženými objekty

Hlavní rozdíly mezi propojenými objekty a vloženými objekty spočívají v místě ukládání dat a ve způsobu, jakým se data aktualizují po umístění do wordového souboru.

Do dokumentu je vloženo propojení na objekt nebo kopie objektu. Tímto způsobem můžete vkládat objekty z libovolného programu, který podporuje technologii propojování a vkládaní objektů (OLE).

Například měsíční zpráva o stavu může obsahovat informace, které jsou samostatně uložené v excelovém listu. Pokud propojíte zprávu s listem aplikace, budete moct aktualizovat data zprávy při každé aktualizaci zdrojového souboru. Pokud list do zprávy vložíte, vytvoří se v ní jen statická kopie dat.

Propojené a vložené objekty v dokumentu Office pro Windows

1. Vložený objekt

2. Propojený objekt

3. Zdrojový soubor

Propojené objekty

Pokud je objekt propojený, informace se aktualizují jen tehdy, když dojde k úpravě zdrojového souboru. Propojená data jsou uložena ve zdrojovém souboru. Ve wordovém souboru, neboli v cílovém souboru, jsou uložené jen informace o umístění zdrojového souboru a zobrazuje se zachycená podoba propojených dat. Propojené objekty je vhodné použít, pokud je důležitým kritériem velikost souborů.

Propojení je také užitečné, jestliže chcete vložit samostatně spravované informace, například data pocházející z různých oddělení, a jestliže potřebujete v dokumentu aplikace Word vždy pracovat s aktuálními hodnotami těchto informací.

Vložené objekty

Když vložíte excelový objekt a upravíte zdrojový excelový soubor, informace ve wordovém souboru se nezmění. Vložené objekty se stanou součástí wordového souboru a jakmile je vložíte, už nejsou součástí zdrojového souboru.

Protože jsou informace zcela obsaženy v jednom dokumentu aplikace Word, je vložení vhodné, pokud nechcete odrážet změny ve zdrojovém souboru nebo pokud nechcete, aby se příjemci dokumentu starali o aktualizaci propojených informací.

Začátek stránky

Aktualizace propojených objektů

Ve výchozím nastavení jsou propojené objekty aktualizovány automaticky. To znamená, že aplikace Word aktualizuje propojené informace při každém otevření souboru aplikace Word nebo pokaždé, když se změní zdrojový soubor aplikace Excel, zatímco je soubor aplikace Word otevřený. Můžete však změnit nastavení jednotlivých propojených objektů tak, aby nebyly aktualizovány, nebo aby byly aktualizovány pouze tehdy, provede-li čtenář dokumentu ruční aktualizaci.

Můžete také v aplikaci Word zabránit automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech, které otevřete. To může představovat bezpečnostní opatření, abyste zabránili aktualizaci dokumentů ze souborů, které mohou pocházet z nedůvěryhodného zdroje.

Důležité : Pokud otevřete dokument, který obsahuje propojené objekty, aplikace Word vás vyzve, abyste v dokumentu aktualizovali data z propojených souborů. Máte-li podezření, že propojené soubory mohou pocházet z nedůvěryhodného zdroje, klikněte v této zprávě na tlačítko Ne.

Propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem aplikace Excel můžete také trvale zrušit. Po zrušení propojení již nebude možné objekt v dokumentu aplikace Word upravit, stane se obrázkem obsahu aplikace Excel.

Ruční aktualizace propojeného objektu

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete ručně aktualizovat, a potom ve skupinovém rámečku Způsob aktualizace vybraného propojení klikněte na možnost Aktualizovat ručně. Můžete také stisknout klávesy CTRL+SHIFT+F7.

Zamezení aktualizace propojených objektů

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, jehož aktualizaci chcete zamezit, a potom ve skupinovém rámečku Způsob aktualizace vybraného propojení zaškrtněte políčko Uzamčeno. Můžete také stisknout klávesu F11.

Poznámka : Chcete-li propojení odemknout, klikněte na propojený objekt a stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+F11.

Zabránění aplikaci Word v automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti Wordu.

 2. Klikněte na Rozšířené a pak přejděte dolů k nabídce Obecné.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat propojení při otevření.

Zrušení propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Připravit a pak na položku Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete zrušit, a potom na možnost Rozpojit. Můžete taky stisknout klávesy CTRL+SHIFT+F9.

Začátek stránky

Změna propojeného nebo vloženého objektu

 • Poklikejte na objekt a proveďte požadované změny.

  Je-li objekt vložený, budou změny provedeny jen v kopii, která se nachází v dokumentu. Pokud je objekt propojený, budou změny provedeny ve zdrojovém souboru.

Začátek stránky

Vložení propojeného nebo vloženého objektu z excelového souboru

 1. Otevřete wordový dokument a list aplikace Excel obsahující data, ze kterých chcete vytvořit propojený nebo vložený objekt.

 2. Přepněte do Excelu a pak označte celý požadovaný list, rozsah buněk nebo graf.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Přepněte do wordového dokumentu a klikněte na místo, kde se mají informace zobrazit.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod položkou Vložit a potom na položku Vložit jinak.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 6. V seznamu Jako vyberte položku Objekt aplikace Microsoft Office Excel.

 7. Pokud chcete vložit vložený objekt, klikněte na Vložit, pokud chcete vložit propojení na objekt, klikněte na Vložit propojení.

Začátek stránky

Vytvoření nového sešitu v dokumentu

Pokud v dokumentu vytvoříte nový sešit, bude vložen do dokumentu jako vložený objekt.

 1. Přesuňte kurzor na místo, kde chcete vytvořit list.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulka na položku Tabulka a pak klikněte na položku Tabulka Excelu.

  Word Ribbon Image

 3. Zadejte do sešitu požadované informace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×