Propojení nebo vložení údajů z aplikace Project do jiné aplikace

Informace o projektu je možné Vkládání nezávisle na Zdroj souboru nebo je možné vytvořit odkaz na informace, aby byly povoleny dynamické aktualizace ze zdrojového souboru. Tuto akci lze provést z libovolného zobrazení aplikace Project.

 1. V aplikaci Project klepněte v nabídce Zobrazit na požadované zobrazení.

  Pokud nabídka Zobrazit požadované zobrazení neobsahuje, klepněte na příkaz Další zobrazení, v  seznamu Zobrazení vyberte příslušné zobrazení a  klepněte na tlačítko Použít.

 2. Vyberte informace, které chcete vložit do jiné aplikace, a klepněte na tlačítko Kopírovat buňku Obrázek tlačítka .

  Poznámka : Jestliže v zobrazení úkolů vyberete celý úkol nebo skupinu úkolů, změní se název uvedeného tlačítka na Kopírovat úkol. V  případě, že vyberete řádek s  informacemi o  zdroji nebo skupinu zdrojů v  zobrazení zdrojů, změní se název tlačítka na Kopírovat zdroj.

 3. V jiné aplikaci (která musí podporovat propojení a vložení Objekt) vyberte umístění, do kterého chcete vložit informace.

 4. Ve skupinovém rámečku Schránka klepněte na tlačítko Vložit a potom na tlačítko Vložit jinak.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li data vložit samostatně bez odkazu na zdrojový dokument, klepněte na přepínač Vložit.

  • Chcete-li propojit vložená data s daty ve zdrojovém dokumentu, klepněte na přepínač Vložit propojení.

Poznámka : Přepínač Vložit propojení je k  dispozici pouze v  případě, že zvolené informace lze aktualizovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×