Propojení databáze aplikace Access 2007 s databází obsahující datové stránky

Datová stránka je webová stránka, která je navržena tak, aby umožňovala zobrazení dat z Internetu a intranetu a práci s nimi. Tato data jsou obvykle uložena v databázi aplikace Access. Možnost vytváření, změn a importu datových stránek již není v aplikaci Microsoft Office Access 2007 podporována. Aplikaci Access 2007 však můžete přesto použít k práci s databázemi, které obsahují datové stránky.

Jestliže chcete používat návrhové funkce aplikace Access 2007 k vytváření formulářů, sestav a dotazů, ale přesto chcete používat své stávající datové stránky, můžete použít konfiguraci rozdělené databáze. V tomto typu konfigurace jsou datové stránky (a tabulky, na nichž jsou závislé) obsaženy v souboru MDB a formuláře, sestavy a dotazy jsou obsaženy v souboru ACCDB. Při vytváření rozdělené databáze převedete soubor MDB do formátu souborů aplikace Access 2007 a potom v tomto novém souboru ACCDB vytvoříte propojené tabulky, které jsou propojeny s daty v původním souboru MDB. Tímto způsobem můžete udržovat formuláře, sestavy a dotazy v novém souboru ACCDB a tabulky a datové stránky v původním souboru MDB.

Poznámka : 

 • V souboru MDB nebude možné v tabulkách použít některé nové datové typy, které jsou k dispozici v aplikaci Access 2007 (například pole s více hodnotami nebo datový typ Příloha). Tyto nové datové typy nejsou k dispozici, protože starší formát souborů (MDB) tyto funkce nepodporuje.

 • V databázi aplikace Access 2007 můžete vytvářet nové tabulky a používat v nich nové datové typy, ale tabulky aplikace Access 2007 nebudou k dispozici na datových stránkách.

 • Pokud chcete provést změny návrhů tabulek nebo datových stránek, je nutné soubor MDB otevřít pomocí starší verze aplikace Access. Znamená to, že pro takové příležitosti bude vhodné ponechat v počítači nainstalovanou starší verzi aplikace Access.

Důležité : Před provedením tohoto postupu vytvořte záložní kopii svého souboru MDB a uložte ji na bezpečném místě.

Krok 1: Převedení souboru MDB na soubor formátu ACCDB aplikace Access 2007.

Tímto postupem vytvoříte kopii databáze ve formátu ACCDB aplikace Access 2007, přičemž původní soubor MDB bude ponechán beze změny.

 1. Spusťte aplikaci Access 2007.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Otevřít.

 3. V dialogovém okně Otevřít přejděte do složky se souborem MDB a poklepejte na něj.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a přejděte na příkaz Uložit jako.

 5. V části Uložit databázi jako jiný formát klepněte na možnost Databáze aplikace Access 2007.

 6. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do složky, do které chcete soubor ACCDB uložit.

  Poznámka : Pokud je systém Windows nakonfigurován tak, aby nezobrazoval přípony názvů souborů, je vhodné pro databázi v poli Název souboru zadat nový název, aby bylo možné odlišit soubor ACCDB od souboru MDB.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Zobrazí se oznámení, že databáze byla upgradována. Klepnutím na tlačítko OK zavřete zprávu.

Krok 2: Propojení tabulek v souboru MDB se souborem ACCDB.

 1. Chcete-li přejmenovat tabulky v souboru ACCDB, klepněte pravým tlačítkem na každou tabulku, klepněte na položku Přejmenovat a zadejte nový název. Můžete například na začátek názvu každé tabulky přidat předponu zz. Přidáním předpony docílíte seskupení tabulek v navigačním podokně. Tyto tabulky můžete uchovat jako záložní kopie, nebo je můžete později v rámci úspory místa na disku odstranit.

 2. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat na položku Access.

 3. V dialogovém okně Načíst externí data klepněte na tlačítko Procházet.

 4. V dialogovém okně Načíst externí data přejděte do složky se souborem MDB a poklepejte na něj.

 5. V průvodci Načíst externí data klepněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Propojit tabulky klepněte na možnost Vybrat vše a potom klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access vytvoří odkazy na tabulky a zobrazí je v navigačním podokně v části Tabulky.

  Tip : Pokud v navigačním podokně nevidíte kategorii Tabulky, klepněte na panel v horní části navigačního podokna a potom klepněte na možnost Typ objektu. Pokud se kategorie Tabulky nadále nezobrazuje, znovu klepněte na panel v horní části navigačního podokna a potom klepněte na možnost Tabulky nebo Všechny objekty aplikace Access

Nyní můžete používat databázi ve verzi aplikace Access 2007. Chcete-li provést změny v návrhu tabulek nebo datových stránek, otevřete soubor MDB pomocí starší verze aplikace Access.

Kdykoliv je možné se vrátit k používání samotného souboru MDB. Změny provedené ve formulářích, sestavách a dotazech v souboru aplikace Access 2007 (ACCDB) se však v souboru MDB neprojeví. Stejně tak pokud po provedení této procedury vytvoříte v souboru aplikace Access 2007 nové tabulky, tato data budou v souboru MDB chybět.

Použitím odkazu v části Viz také získáte další informace o importu a propojování s daty aplikace Access.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×