Propojení úkolů v projektu

V projektu můžete propojit dva libovolné úkoly a znázornit tak jejich vztah (nazývaný taky závislost mezi úkoly). Závislosti ovlivňují plán projektu – jakmile úkoly propojíte, každá změna provedená u předchůdce se projeví u následníka, který zase ovlivní dalšího následníka a tak dál.

 1. Klikněte na Zobrazení > Ganttův diagram.

  Skupina Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na úkoly, které chcete propojit (ve sloupci Název úkolu).

 3. Klikněte na Úkol > Propojit úkoly.

  Tlačítko Propojit ve skupině Plán na kartě Úkol

Pokud chcete propojení odebrat, vyberte propojené úkoly a pak klikněte na Úkol > Rozpojit úkoly Tlačítko Rozpojit úkoly na kartě Úkoly na pásu karet .

Project ve výchozím nastavení vytvoří mezi úkoly jednoduché propojení Dokončení-Zahájení, což znamená, že první úkol (Předchůdce) musí být dokončený dřív, než může začít druhý úkol (Následník).

Project podporuje čtyři typy propojení úkolů. Informace o změně typu propojení najdete v tématu Změna propojení úkolů.

Další způsoby propojování úkolů

Vložení úkolu mezi propojené úkoly

Propojení úkolů v síťovém diagramu

Propojení úkolů v kalendáři

Propojení ručně naplánovaných úkolů

Jiné způsoby propojování úkolů

Vložení úkolu mezi propojené úkoly

Projekt můžete nastavit tak, aby se v situaci, kdy mezi propojené úkoly vložíte nový, tento nový úkol automaticky propojil s okolními úkoly.

 1. Klikněte na položku Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na možnost Plán a posuňte se k části Možnosti plánování pro tento projekt.

 3. Zaškrtněte políčko Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly.

 4. Vložte nový úkol.

Začátek stránky

Propojení úkolů v síťovém diagramu

 1. Klikněte na Zobrazení > Síťový diagram.

  Obrázek tlačítka Síťový diagram na kartě Zobrazení

 2. Umístěte ukazatel myši do středu pole předchůdce.

 3. Přetáhněte čáru na pole následníka.

  Obrázek dvou úkolů propojených v síťovém diagramu

Začátek stránky

Propojení úkolů v kalendáři

 1. Klikněte na Zobrazení > Kalendář.

  Karta Zobrazení, skupina Zobrazení úkolů, tlačítko Kalendář

 2. Umístěte ukazatel myši na panel kalendáře úkolů.

 3. Přetáhněte čáru do panelu kalendáře úkolů následníka.

Začátek stránky

Propojení ručně naplánovaných úkolů

Když propojíte ručně naplánovaný úkol s dalším úkolem, Project umístí ručně naplánovaný úkol relativně k druhému úkolu.

Project jde ale nakonfigurovat i tak, aby se ručně naplánovaný úkol po propojení s jiným úkolem nepřesunul:

 1. Klikněte na položku Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na možnost Plán a posuňte se k části Možnosti plánování pro tento projekt.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Při úpravách vazeb aktualizovat ručně naplánované úkoly.

Získejte další informace o ručně a automaticky naplánovaných úkolech.

Začátek stránky

Jiné způsoby propojování úkolů

 • Pokud máte úkoly, které jsou závislé na úspěšném dokončení celého projektu, zvažte možnost nastavit hlavní projekt.

 • Pokud chcete zvýraznit souvislost jednoho úkolu s jinými úkoly, použijte cesty úkolu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×