Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2010

Poslední aktualizace: březen 2010

Hlavní body prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2010

Chcete-li porozumět principům shromaždování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci nebo službu, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2010 a všechny příslušné dodatky.

Obecné

Společnost Microsoft se snaží co nejlépe chránit vaše osobní údaje a zároveň poskytovat produkty, které se vyznačují efektivitou, výkonem a pohodlím. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje principy shromažďování a používání údajů u systému Microsoft Office 2010. Přečtěte si následující informace a rovněž veškeré dodatkové informace uvedené ve formě odkazů na této stránce, ve kterých jsou uvedeny další podrobnosti o konkrétních aplikacích a službách systému Office 2010, které byste mohli používat. Toto prohlášení nelze chápat jako vyčerpávající seznam. Nevztahuje se na jiné weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft pracující v režimu online či offline.

Stejně jako všechny produkty systému Microsoft Office umožňuje systém Office 2010 rychle vytvořit, zobrazit a sdílet údaje s jinými uživateli. Společnost Microsoft se zaměřuje na ochranu osobních údajů a pomáhá zajistit, abyste měli úplnou kontrolu nad používáním a šířením svých údajů.

Dodatkové informace

Související odkazy

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro beta verzi aplikace Microsoft Office 2010 Send a Smile

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro beta verzi systému Microsoft Office 2010

Shromažďování a používání osobních údajů

Shromážděné osobní údaje jsou společností Microsoft používány k povolení funkcí, které používáte, a k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které si vyžádáte nebo autorizujete. Mohou být rovněž použity k vyžádání dalších informací o vašich názorech, k poskytování důležitých aktualizací a oznámení týkajících se softwaru, ke zlepšování produktů nebo služeb (například formou dotazníků o chybách) nebo k poskytování informací o nadcházejících událostech či nových verzích produktů.

Některé zadané osobní údaje mohou být ve vašich dokumentech systému Office obsaženy ve formě metadat. Tato metadata jsou aplikacemi systému Office využívána k tomu, abyste na dokumentech mohli spolupracovat s ostatními uživateli. Pokyny o postupu odebrání těchto metadat z dokumentů naleznete v dodatkových informacích pro konkrétní aplikace systému Office.

Kromě výjimek popsaných v tomto prohlášení nejsou poskytnuté osobní údaje předávány bez vašeho souhlasu třetím stranám. Společnost Microsoft příležitostně spolupracuje s dalšími společnostmi, které v jejím zastoupení poskytují omezené služby společnosti, například poskytování zákaznické podpory. Těmto společnostem jsou poskytnuty pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování daných služeb. Tyto společnosti jsou vázány mlčenlivostí týkající se uvedených informací a není jim dovoleno tyto informace používat k jakýmkoli jiným účelům.

Osobní údaje, které jsou shromažďovány nebo odesílány do společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné zemi či oblasti, ve které společnost Microsoft či její pobočky, afilace nebo poskytovatelé služeb působí. Společnost Microsoft se řídí bezpečnostními zásadami stanovenými ministerstvem obchodu USA, které se týkají shromažďování, použití a uchovávání dat ze zemí Evropské unie nebo Švýcarska.

Společnost Microsoft může vaše osobní údaje, včetně obsahu vaší komunikace, použít nebo zveřejnit z následujících důvodů: (a) dodržení zákonů nebo reakce na právní požadavky nebo soudní spor, (b) ochrana práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků, včetně uplatňování dohod nebo zásad řídících vaše používání služeb, nebo (c) jednání v dobré víře, že takové použití nebo zveřejnění je nezbytné k zajištění osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Shromažďování a používání informací o vašem počítači

Systém Office 2010 obsahuje několik funkcí, které k zajištění dalších informací nebo sdílení dat s jinými uživateli využívají připojení k Internetu. Tyto funkce jsou k dispozici po celou dobu aktivního připojení k Internetu. Podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí naleznete dále v tomto prohlášení.

Při každém připojení systému Office 2010 k serveru společnosti Microsoft jsou navštíveným webům a použitým službám odeslány údaje o vašem počítači („standardní informace o počítači“). Společnost Microsoft používá standardní informace o počítači k poskytování internetových služeb, k vylepšování svých produktů a služeb a pro účely statistické analýzy. Standardní informace o počítači obvykle obsahují údaje, jako je vaše IP adresa, verze operačního systému, verze prohlížeče a místní a jazykové nastavení. V některých případech mohou standardní informace o počítači obsahovat také ID hardwaru, které označuje výrobce zařízení, název zařízení a verzi. Pokud nějaká konkrétní funkce odešle informace společnosti Microsoft, jsou odeslány také standardní informace o počítači.

Po instalaci systému Office 2010 mohou všechny další internetové žádosti odeslané z daného počítače obsahovat informace zahrnující název softwarového produktu a číslo verze. Tyto informace slouží webům k poskytování materiálů, které jsou kompatibilní se systémem Office 2010, a neobsahují určitelné osobní údaje.

Společnost Microsoft může občas změnit některé internetové adresy (adresy URL) poskytovaných internetových služeb. Z důvodu zajištění nepřerušených služeb může společnost Microsoft do vašeho systému stáhnout soubor obsahující nové internetové adresy, ke kterým potřebuje systém Office 2010 získat přístup, abyste mohli tyto internetové služby používat.

Při prvním výběru funkce, která vyžaduje připojení softwaru k internetové službě, odešle tento software společně s názvem aplikace, vybraným národním prostředím a jazykem a verzí použité aplikace žádost o stažení souboru XML. Na základě těchto informací odešle společnost Microsoft klientovi soubor XML obsahující seznam adres URL internetových služeb systému Microsoft Office.

Některé funkce systému Office 2010 využívají soubory cookie. Podrobný popis funkcí, které pracují tímto způsobem, naleznete dále v tomto prohlášení.

Soubor cookie je malý textový soubor, který je internetovým serverem umístěn na pevný disk. Soubory cookie obsahují informace, které může později přečíst internetový server v doméně, jež soubor cookie uživateli vystavil. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů ani zavlečení virů do počítače.

Jedním z hlavních účelů souborů cookie je poskytování funkce, která nabízí pohodlí a šetří čas. Soubor cookie používaný systémem Office 2010 například umožňuje systému Office zapamatovat si weby služby Microsoft SharePoint Foundation 2010, které jste již navštívili. Tímto způsobem je usnadněno opětovné vyhledání webu a doručení příslušného obsahu.

Při každém připojení systému Office 2010 k serveru společnosti Microsoft může dojít k uložení nebo přístupu k souborům cookie. Tyto soubory cookie obsahují příznak označující, zda je v systému nainstalován některý produkt systému Microsoft Office, a jazyk a národní prostředí vybrané v předvolbách Internetu, které se mohou lišit od jazyka a národního prostředí vybraného pro aplikace. Soubory cookie také pomáhají shromažďovat informace o stránkách, které zákazníci navštívili na webu Office.com. Údaje o návštěvnosti webu jsou identifikovány pouze podle jedinečného ID, které není nikdy spojeno s osobními údaji, pokud nevyjádříte s takovým postupem svůj souhlas, jak je popsáno v jiné části prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Změnou nastavení na kartě Osobní údaje v části Možnosti Internetu v Ovládacích panelech můžete přijmout či odmítnout soubory cookie nebo změnit jazyk či národní prostředí. Soubory cookie používané systémem Office 2010 můžete ovládat také v nabídce Nástroje v aplikaci Internet Explorer 8 kliknutím na položku Možnosti Internetu a následným kliknutím na kartu Osobní údaje.

Systém Microsoft Office se řídí nastavením ochrany osobních údajů vybraným v části Možnosti Internetu v Ovládacích panelech systému Windows nebo v aplikaci Internet Explorer a soubory cookie nestahuje, pokud jste jejich stahování nepovolili. Při použití tohoto nastavení nemusí funkce využívající soubory cookie popsané dále v tomto prohlášení pracovat správně. Funkce používané weby a službami, které používají soubory cookie, navíc nemusí v aplikaci Internet Explorer správně fungovat. Jestliže v části Možnosti Internetu v Ovládacích panelech systému Windows nebo v aplikaci Internet Explorer neodeberete soubory cookie, které byly dříve uloženy na pevný disk, budou tyto soubory pro systém Office 2010 nadále k dispozici.

Aktivace pomáhá omezit padělání softwaru, čímž pomáhá zajistit, aby zákazníci společnosti Microsoft obdrželi software očekávané kvality. Při aktivaci je k hardwaru, ve kterém je produkt nainstalován, přidružen specifický kód Product Key. V licenčních podmínkách softwaru společnosti Microsoft pro systém Office 2010 je uvedeno, kolikrát může být kód Product Key použit k aktivaci. Po dosažení tohoto počtu použití ve stejných nebo různých počítačích již nebude možné kód Product Key použít k aktivaci v jiných počítačích.

Aktivace je povinná. Po uplynutí zkušebního období je třeba software aktivovat, abyste jej mohli nadále používat.

Při aktivaci jsou společnosti Microsoft odeslány informace o kódu Product Key, jako například:

 • Kód produktu společnosti Microsoft, což je pětimístný kód, který identifikuje aktivovaný produkt Office

 • ID kanálu nebo kód webu, který identifikuje, odkud jste produkt Office získali. Identifikuje například, zda byl produkt prodán prodejcem, zda se jedná o zkušební kopii, zda je předmětem multilicenčního programu, zda byl předinstalován výrobcem počítače atd.

 • Údaje o instalaci

 • Informace sloužící k potvrzení, že informace kódu Product Key nebyly změněny

Jestliže je systém Office licencován formou předplatného, během počáteční aktivace budete požádáni o poskytnutí účtu služby Windows Live ID, který je k tomuto předplatnému přidružen. Společnost Microsoft poté do počítače odešle online kód Product Key pro dokončení aktivace. Po počáteční aktivaci bude systém Office občas odesílat společnosti Microsoft informace o kódu Product Key za účelem ověření řádné licence k užívání systému Office. Aktivace pomocí služby Windows Live ID a následné automatické odesílání informací o aktivaci do společnosti Microsoft je vyžadováno k použití systému Office licencovaného formou předplatného.

Při aktivaci je společnosti Microsoft rovněž odesláno číslo vygenerované z hardwarové konfigurace počítače. Toto číslo nepředstavuje žádné osobní údaje ani žádné informace o softwaru. Nemůže sloužit ke zjištění konkrétní značky či modelu počítače a nelze z něj výpočtem zjistit žádné další informace o počítači. Spolu se standardními informacemi o počítači jsou shromažďována některá další jazyková nastavení.

Vaše kopie systému Office umí rozpoznat a zpracovat změny konfigurace počítače. Při menších upgradech není třeba provádět novou aktivaci. Pokud systém Office 2010 odinstalujete, bude pravděpodobně nutné produkt opět aktivovat. Některé změny součástí počítače nebo softwaru mohou vyžadovat opětovnou aktivaci softwaru.

Při aktivaci v rámci upgradu z určitých produktů Microsoft Office, například ze sady Microsoft Office Starter nebo ze zkušební verze systému Microsoft Office, jsou z počítače rovněž shromažďovány informace o této sadě Office Starter nebo o zkušební verzi, ze které provádíte upgrade, včetně doby používání dané verze systému Office.

Pokud aktivaci nelze dokončit, můžete obdržet zprávu s odkazem na web, kde lze získat další informace o tom, proč se aktivace nezdařila. Rozhodnete-li se využít tento odkaz, budou informace o tom, proč se aktivace nezdařila, odeslány společnosti Microsoft. Tyto informace mohou zahrnovat údaje běžně odesílané při aktivaci.

Můžete být rovněž požádáni o opětovnou aktivaci kopie systému Microsoft Office. V takovém případě vám Průvodce aktivací pravděpodobně umožní získat online další informace o stavu licencování a o způsobu řešení problémů s aktivací. Rozhodnete-li se získat online informace o stavu licencování, budou odeslány údaje běžně odesílané při aktivaci.

Pokud neprovedete aktivaci nebo opětovnou aktivaci kopie systému Microsoft Office, nebude pravděpodobně možné ji používat nebo tato kopie může být označena jako nesprávně licencovaná. Například v záhlaví může být vizuální indikace, že daná kopie není náležitě licencovaná.

Žádné informace shromažďované při aktivaci nebo opětovné aktivaci nebudou použity k osobní identifikaci uživatele. V určitých případech, například při aktivaci prováděné pomocí multilicenčního kódu nebo při kontrole, zda je produkt pravý, nejsou společnosti Microsoft odeslány žádné údaje související s aktivací.

Další informace o aktivaci naleznete v tématu Aktivace aplikací systému Microsoft Office.

Aktualizační služba Klikni a spusť

Aktualizační služba Klikni a spusť umožňuje instalaci určitých produktů systému Microsoft Office prostřednictvím Internetu takovým způsobem, že jejich použití je možné ještě před úplným stažením. Aktualizační služba Klikni a spusť také automaticky zjišťuje online aktualizace produktů podporujících technologii Klikni a spusť v počítači a automaticky je stahuje a instaluje. Tato služba je ve výchozím nastavení zapnuta, lze ji však vypnout kliknutím na kartu Soubor, na možnost Nápověda a nakonec na možnost Zakázat aktualizace pro tento produkt. Aktualizační služba Klikni a spusť pravidelně shromažďuje standardní informace o počítači a náhodně generované číslo, které slouží k identifikaci počítače bez identifikace jeho uživatele.

Aktualizovaný obsah z webu Office.com

Jestliže jste připojeni k Internetu a rozhodnete se v nápovědě, šablonách, klipartech, médiích nebo obrazcích vyhledat určité slovo nebo slovní spojení, může systém Office 2010 toto slovo nebo slovní spojení použít k prohledání webu Office.com. Tímto způsobem lze získat přístup k rozsáhlé a dynamické sadě obsahu, včetně jeho posledních revizí. Pokud je povolena nápověda z webu Office.com, určité funkce (například šablony) automaticky stáhnou nejnovější nápovědu pro danou funkci. Aktualizovaný obsah z webu Office.com je také automaticky zobrazen v galeriích, které daný obsah podporují.

Jestliže se rozhodnete vyhledat slovní spojení, systém Office 2010 odešle toto slovní spojení na web Office.com společně s dalšími informacemi, jako je právě používaná aplikace, část softwaru, se kterou jste pracovali při odesílání dotazu, a požadovaný rozsah hledání. Používáte-li šablonu dokumentu, odešle systém Office 2010 také ID dané šablony, které jedinečně identifikuje šablonu, nikoli však vlastní dokument. Společnost Microsoft používá tyto informace k vracení požadovaných záznamů.

Další informace o online nápovědě naleznete v tématu Získání online nápovědy, šablon, školení a dalšího obsahu.

Ověření službou Windows Live ID

Některé funkce systému Office 2010 mohou pro poskytování aktivačních, přihlašovacích a registračních služeb vyžadovat službu Windows Live ID. Při přihlašování pomocí služby Windows Live ID budete vyzváni k zadání e-mailové adresy a hesla. Stejné přihlášení ke službě Windows Live ID umožní přístup k mnoha dalším webům a službám, které jsou zapojeny do služby Windows Live ID. Vytvoříte-li na registračním webu systému Office službu Windows Live ID, provedete současně registraci pomocí systému Office 2010 a otevřete účet služby Windows Live ID. Všechny poskytnuté registrační údaje budou uloženy službou Office.com, přičemž některé nebo všechny tyto údaje budou rovněž uloženy službou Windows Live ID v profilu služby Windows Live ID. Další informace o službě Windows Live ID, o údajích uložených v profilu služby Windows Live ID a způsobu, jakým služba Windows Live ID využívá a chrání vaše osobní údaje, naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro službu Windows Live ID.

Zakoupení upgradu nebo nové verze systému Microsoft Office

Některé verze systému Microsoft Office umožňují pro novou nebo upgradovanou verzi systému Office zakoupení kódu Product Key online. Přístup k této funkci by měl být možný ze složky systému Office v nabídce Start systému Windows, přímo z daného produktu nebo prostřednictvím ikony systému Windows na ploše.

Tato funkce odesílá společnosti Microsoft informace, jako jsou identifikátory produktu, který chcete zakoupit, aktuální licencovaný produkt systému Office (je-li nějaký nainstalován), jazyková nastavení systému Office a standardní informace o počítači. Jste-li oprávněni k získání zvláštní nabídky, mohou být rovněž odeslány informace o takové nabídce a jejím zdroji. Společnost Microsoft tyto informace využívá k určení, který online prodejce autorizovaný společností Microsoft může váš nákup zpracovat, a odešle dané informace tomuto prodejci. Funkce upgradu také může spustit internetový prohlížeč a zobrazit webové stránky prodejce, kde je možné provést nákup.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Můžete se zapojit do programu zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků a zlepšit tak kvalitu, spolehlivost a výkon softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Pokud se do programu zapojíte, bude společnost Microsoft shromažďovat informace o vaší hardwarové konfiguraci a způsobu používání softwaru a služeb, což umožní určit trendy a vzory použití. Tato funkce neshromažďuje jména, adresy či další kontaktní údaje uživatelů.

Další informace a úplné prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů naleznete na webu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Jestliže během prvního spuštění systému Office zvolíte doporučené nastavení, bude program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů pro systém Office 2010 zapnutý.

Další informace o doporučeném nastavení naleznete v tématu Vypnutí doporučeného nastavení aktualizací a diagnostických nástrojů. Chcete-li se zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, prostudujte téma Účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Pomoc při zdokonalování nástrojů kontroly pravopisu

Funkce Pomoc při zdokonalování nástrojů kontroly pravopisu shromažďuje data o způsobu používání nástrojů kontroly pravopisu a odesílá je společnosti Microsoft. Pokud se rozhodnete pro účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, budou akce související s kontrolou pravopisu (například přijetí či odmítnutí návrhů kontroly pravopisu nebo gramatiky, změna nastavení nástroje pro kontrolu pravopisu a přidávání slov do vlastního slovníku) uloženy do počítače a odeslány společnosti Microsoft třikrát v průběhu prvních šesti měsíců od instalace systému Office 2010. Přibližně po šesti měsících přestane tato funkce data společnosti Microsoft odesílat a odstraní z počítače soubor shromážděných dat obsahující akce spojené s kontrolou pravopisu.

I když tato funkce není určena ke shromažďování osobních údajů, může odeslaný obsah obsahovat položky označené jako pravopisné nebo gramatické chyby, například vlastní jména nebo čísla účtů. Při shromažďování těchto dat jsou všechna čísla, jako jsou čísla účtů, ulic nebo telefonní čísla, přeměněna na nuly. Společnost Microsoft tyto informace používá výhradně za účelem zdokonalení vlastních produktů, a nikoli k identifikaci uživatelů. Pokud se domníváte, že sestava může obsahovat informace osobního nebo důvěrného charakteru, neodesílejte ji.

Informace, které tato funkce shromažďuje, jsou zasílány spolu s náhodně generovaným číslem vytvořeným programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Před odesláním jakýchkoli dat společnosti Microsoft se zobrazí dialogové okno s žádostí o váš souhlas. V té chvíli je možné odstranit některé nebo všechny informace ještě před jejich odesláním. Můžete se také rozhodnout žádná data společnosti Microsoft neodesílat.

Diagnostické nástroje systému Office

Do počítače může být pravidelně stahován malý soubor, který společnosti Microsoft umožňuje provádět diagnostiku potíží se systémem. Budou také automaticky staženy nové informace nápovědy týkající se chybových zpráv (jsou-li k dispozici). Tato funkce neshromažďuje vaše jméno, adresu ani žádné jiné kontaktní informace s výjimkou IP adresy použité k odeslání souboru.

Informace o změně nastavení diagnostických nástrojů systému Office naleznete v tématu Změna nastavení diagnostických nástrojů systému Office.

Nástroj Zasílání zpráv o chybách

Nástroj Zasílání zpráv o chybách umožňuje uživatelům zasílat společnosti Microsoft prostřednictvím Internetu chybové zprávy. Při zobrazení chybové zprávy mohou uživatelé s připojením k Internetu okamžitě zaslat zprávu společnosti Microsoft. Jestliže zpráva o chybě označuje, že potíže mohou souviset s jedním nebo více produkty jiné společnosti, může společnost Microsoft odeslat zprávu těmto společnostem. Vývojáři hardwaru nebo softwaru, které zaměstnává společnost Microsoft nebo některá z jejích partnerských společností, provedou analýzu dat způsobujících selhání a pokusí se potíže identifikovat a vyřešit. Přestože tento nástroj není určen ke shromažďování určitelných osobních údajů, je možné, že mohou být tyto informace zachyceny v paměti nebo v datech shromážděných z otevřených souborů. Společnost Microsoft tyto informace nepoužívá k identifikaci uživatelů. Další informace o nástroji Zasílání zpráv o chybách, včetně úplného prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, naleznete v dokumentu Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro nástroj Zasílání zpráv o chybách.

Služba Microsoft Update

Služba Microsoft Update umožňuje přijímat aktualizace zabezpečení a důležité aktualizace pro systém Microsoft Windows a jiné produkty společnosti Microsoft včetně systému Office 2010. Informace o přihlášení a získání aktualizací ze služby Microsoft Update naleznete v tématu Aktualizace počítače pomocí služby Microsoft Update.

Při návštěvě webu Microsoft Update nebo automatickém příjmu aktualizací shromažďuje společnost Microsoft standardní informace o počítači, abyste obdrželi aktualizace optimálně přizpůsobené pro váš počítač. Tyto informace slouží také ke generování souhrnných statistických údajů o využití webu Microsoft Update a systémech, které potřebují podporu, aby bylo možné službu vylepšit. Další informace o službě Microsoft Update, včetně úplného prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se služby Microsoft Update na webu Microsoft Update.

Informace o stavu a volném čase

Pokud vaše organizace využívá server Microsoft Office Communications Server (OCS), poskytuje systém Microsoft Office informace o vašem stavu a volném čase ze serveru OCS.

Ořezání a odstranění pozadí

V dokumentech je možné ořezat obrázky, takže mohou být viditelné jen části obrázků. Oříznutím dojde pouze ke skrytí odříznutých částí obrázků, nikoli k jejich trvalému odstranění. Skryté části těchto obrázků lze obnovit přepnutím do režimu Oříznout.

Obrázky lze také upravit prostřednictvím příkazu Odebrat pozadí. Příkaz Odebrat pozadí nezpůsobí trvalé odebrání žádné části těchto obrázků. Skryté části odebraných obrázků lze obnovit přepnutím do režimu Odebrat pozadí.

Pokud uložíte soubor s odříznutými nebo odebranými obrázky, jsou do souboru uloženy celé obrázky.

Odříznuté nebo odebrané části obrázků odstraníte tak, že kliknete na kartu Soubor, v části Nápověda kliknete na příkaz Možnosti, kliknete na kartu Rozšířené a poté kliknete na možnost Zahodit data úprav v části Velikost a kvalita obrázku.

Připojení k externím datům v systému Office a ve službě SharePoint pomocí služby Podnikové připojení

Služba Podnikové připojení umožňuje připojení k externím datovým zdrojům z webu SharePoint a z aplikací systému Microsoft Office 2010, jako jsou aplikace Outlook, SharePoint Workspace a Word. Pokud tak učiníte, změny v externích datech se automaticky projeví v aplikaci systému Microsoft Office a změny v aplikaci systému Microsoft Office se automaticky projeví v externím systému.

Služba Podnikové připojení ukládá šifrovanou kopii některých externích dat do místního počítače do vyhrazené místní mezipaměti. Pokud aplikace Outlook přistupuje k externím datům, je rovněž vytvořena kopie ve zvláštním souboru osobních složek (PST). Seznam zákazníků je například synchronizován z aplikace Microsoft Dynamics CRM do místní kopie uživatele a je zobrazen v aplikaci Outlook. Pokud uživatel upraví data jednotlivého zákazníka nebo vytvoří nového, jsou tyto změny přeneseny zpět do aplikace Microsoft Dynamics CRM. V některých případech lze kopii dat uložit do dokumentu a zpřístupnit ji ostatním uživatelům, kteří mají k tomuto dokumentu přístup.

Editory IME

Editory IME od společnosti Microsoft jsou používány ve spojení s východoasijskými jazyky k převodu vstupů z klávesnice na ideogramy. V závislosti na nastavení mohou následující funkce odesílat společnosti Microsoft informace o tom, jakým způsobem editor IME používáte. Některé editory IME tyto funkce nepodporují, nebo nepodporují všechny funkce. V podnikovém prostředí mohou správci pomocí Zásad skupiny konfigurovat funkce generování sestav, které jsou popsány dále. Možnosti konfigurace Zásad skupiny zahrnují možnost úplného vypnutí generování sestav nebo přesměrování sestav na jiný server.

Učení a předpovídání pomocí editoru IME

K čemu tyto funkce slouží?

V závislosti na používaném editoru IME a nastavení mohou funkce učení a předpovídání v editoru IME zaznamenávat slova nebo dvojice slov sloužící k vylepšení výběru zobrazených ideogramů.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace

Funkce učení a předpovídání pomocí editoru IME zaznamenávají slova nebo posloupnost slov a jejich přidružená skóre jako výsledek uživatelských operací. Informace získané učením (kromě veškerých posloupností číslic nebo symbolů) jsou uloženy v uživatelském slovníku pro jednotlivé uživatele počítače.

Použití informací

Data týkající se učení a předpovídání jsou využívána editorem IME v systému a mohou se na ně také odkazovat nástroje pro kontrolu pravopisu systému Microsoft Office. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Volba a řízení

S výjimkou editoru IME pro zjednodušenou čínštinu (ve které je funkce předpovídání ve výchozím nastavení vypnuta) jsou funkce učení a předpovídání v editorech IME, které je podporují, ve výchozím nastavení zapnuty. Vypnutím funkcí editoru IME však mohou být zakázány. V editoru IME pro japonštinu lze funkci učení navíc nakonfigurovat tak, aby neprováděla zápis do uživatelského slovníku. Obsah uživatelského slovníku lze rovněž odstranit.

Zasílání zpráv o chybách převodu editoru IME

K čemu tato funkce slouží?

Pokud dojde k chybám převodu, může tato funkce shromažďovat informace o chybách, které společnosti Microsoft mohou pomoci při vylepšování převodů.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace

Funkce Zasílání zpráv o chybách převodu editoru IME shromažďuje informace o chybách převodu editoru IME, které mohou být zasílány společnosti Microsoft. Mohou být generovány sestavy chyb, které obsahují informace, jako je zadávaný text, výsledek prvního převodu, převod zvolený místo tohoto výsledku, informace o používaném editoru IME a informace o způsobu jeho používání. Pokud navíc používáte editor IME pro japonštinu, můžete určit, zda mají být do sestav chyb převodu zahrnuty informace o učení. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

Použití informací

Společnost Microsoft tyto informace používá k vylepšení možností úprav zadávaného textu.

Volba a řízení

Zprávu o chybách převodu je možné odeslat prostřednictvím nabídky nástrojů na panelu jazyků. Pokud navíc dojde k chybě, zobrazí se před odesláním zprávy o chybách převodu společnosti Microsoft dotaz, zda tak chcete učinit. Před rozhodnutím, zda chcete zprávu odeslat, si můžete prohlédnout informace, které jsou v ní obsaženy.

Registrace slov v editoru IME

K čemu tato funkce slouží?

V závislosti na používaném editoru IME lze použít registraci slov a odeslat zprávu o nepodporovaných slovech (slovech, která nejsou ze zadání prostřednictvím klávesnice správně převedena na ideogramy).

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace

Zprávy o registraci v aplikaci Microsoft Word 2010 mohou obsahovat informace o hlášených slovech, které zadáte v dialogovém okně Přidat slovo, a číslo verze softwaru editoru IME. Tyto zprávy mohou obsahovat osobní údaje, například v případě, že prostřednictvím registrace slov zadáváte osobní jména, společnost Microsoft však tyto informace nepoužije k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala. Před odesláním jednotlivých zpráv je možné odesílaná data zkontrolovat.

Použití informací

Společnost Microsoft tyto informace používá k vylepšení možností úprav zadávaného textu.

Volba a řízení

Při každém vytvoření zprávy o registraci slov se zobrazí dotaz, zda chcete tuto zprávu odeslat společnosti Microsoft. Před rozhodnutím, zda chcete zprávu odeslat, si můžete prohlédnout informace, které jsou v ní obsaženy.

Mezipaměť dokumentů systému Microsoft Office 2010

Aplikace v systému Microsoft Office 2010, jako jsou aplikace Word, Excel a PowerPoint, automaticky vytvářejí místní kopii vzdálených dokumentů. Tato místní kopie umožňuje přístup ke kopii dokumentu v offline režimu a pomáhá zvýšit výkon v online režimu. Navíc k obsahu dokumentu může systém Office ukládat určitá metadata o dokumentech v počítači, jako jsou jména, přihlašovací ID k serveru a e-mailové adresy uživatelů, kteří dokument upravovali.

Veškerý uložený obsah je možné zobrazit spuštěním Centra ukládání na servery Microsoft Office a změnou zobrazení na Všechny soubory v mezipaměti.

Centrum ukládání na servery Microsoft Office spustíte takto:

 • Klikněte na ikonu na hlavním panelu systému.

 • Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Všechny programy, klikněte na položku Microsoft Office, dále na položku Nástroje systému Microsoft Office 2010 a potom na položku Centrum ukládání na servery Microsoft Office.

Jednotlivé místní kopie lze odstranit nebo otevřít z Centra ukládání na servery Microsoft Office. Můžete se také rozhodnout, aby po zavření v příslušné aplikaci systému Office byly dokumenty odstraněny z mezipaměti systému Office. Postup je následující:

 1. Přejděte na stránku Nastavení v Centru ukládání na servery Microsoft Office.

 2. Zaškrtněte políčko Odstranit dokumenty z mezipaměti systému Office po jejich zavření.

Alternativní text

Aplikace Microsoft Word 2010 umožňuje přidat a upravit alternativní text pro tabulky, obrazce, obrázky, grafy, obrázky SmartArt a další objekty v dokumentech. K tomu slouží následující postup:

 1. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na tlačítko Formát.

 3. Klikněte na kartu Alternativní text.

Alternativní text je uložen spolu s dokumentem a může obsahovat osobní údaje přidané libovolným přispěvatelem prezentace. U některých objektů, jako jsou obrázky vložené do dokumentu, obsahuje výchozí alternativní text cestu k souboru vloženého objektu.

Alternativní text může být používán funkcemi usnadnění, například čtečkami obrazovky. Alternativní text je k dispozici všem uživatelům, kteří mají přístup k souboru.

Přesnost sloučení

K zajištění přesnějšího sloučení přidává aplikace Outlook 2010 ke všem souborům systému Office, které odešlete ve formě přílohy, desetimístné číslo, e-mailovou adresu a jméno. Toto náhodně generované číslo jedinečným způsobem identifikuje daný sešit, což umožňuje znovu sloučit změny s původním sešitem i v případě, že byl název souboru změněn. Toto desetimístné číslo a jméno můžete v aplikaci Outlook z budoucích příloh odebrat pomocí následujícího postupu:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. Klikněte na kartu Zpracování příloh.

 5. Ujistěte se, že není zaškrtnuto políčko Přidat k přílohám vlastnosti a zapnout funkci Odpovědět se změnami, a potom klikněte na tlačítko OK. Klikněte dvakrát na tlačítko OK, čímž zavřete všechna dialogová okna.

Zabezpečení

Společnost Microsoft pomáhá zajistit zabezpečení vašich osobních údajů. Za účelem ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením společnost Microsoft využívá množství bezpečnostních technologií a postupů.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Microsoft může příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. V každé revizi bude aktualizováno datum „poslední aktualizace“ uvedené na začátku prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme, abyste se pravidelným čtením tohoto prohlášení informovali o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Jak nás kontaktovat

Společnost Microsoft vítá komentáře týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud máte dotazy ohledně tohoto prohlášení nebo máte dojem, že je společnost Microsoft nedodržuje, kontaktujte nás pomocí webového formuláře na adrese Kontakt: Názory na ochranu osobních údajů.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Podrobné kontaktní informace na pobočky nebo afilace společnosti Microsoft ve vaší zemi nebo oblasti naleznete na webu Microsoft Worldwide.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×