Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v aplikaci Office Communicator 2007

Poslední aktualizace: červen 2007

Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje a zároveň se snaží vám přinášet efektivní, výkonný a snadno ovladatelný software pro osobní počítače. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů popisuje shromažďování dat a postupy jejich použití v aplikaci Microsoft Office Communicator 2007 (Office Communicator). Tento dokument se zaměřuje na funkce, které komunikují s Internetem. Nejedná se o vyčerpávající seznam. Nevztahuje se na ostatní online nebo offline weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft. Pokud vy nebo váš podnik používáte tento produkt společně s jinou službou společnosti Microsoft, mohou se některé funkce podstatně lišit od níže uvedeného popisu. Některé z níže uvedených funkcí je možné integrovat se službami společnosti Microsoft, případně může služba společnosti Microsoft obsahovat dodatečné funkce. Informace o ochraně vašeho soukromí společností Microsoft při používání tohoto produktu společně s jednou ze služeb společnosti Microsoft naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané služby společnosti Microsoft.

Shromažďování a použití osobních údajů

Pokud budeme potřebovat informace, které vás osobně identifikují nebo které nám umožní kontaktovat vás, výslovně o ně požádáme. Shromážděné osobní údaje použije společnost Microsoft a jí řízené pobočky k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste si vyžádali nebo ke kterým jste dali souhlas. Společnost Microsoft může použít osobní údaje také k poskytování efektivnější technické podpory, ke zdokonalování aplikace Office Communicator, všech webů, produktů a služeb společnosti Microsoft vztahujících se k této aplikaci a k usnadnění používání aplikace Office Communicator, abyste nemuseli opakovaně zadávat stejné informace a abychom mohli přizpůsobit službu vašim představám a zájmům. Kromě případů popsaných v tomto prohlášení nebudou poskytnuté osobní údaje předány třetí straně bez vašeho souhlasu. Příležitostně najímáme jiné společnosti, aby naším jménem poskytovaly některé služby, jako například technickou podporu, zpracování transakcí či provádění statistické analýzy našich služeb. Těmto společnostem poskytujeme minimum osobních údajů, které k poskytnutí služby potřebují. Nesmí tyto údaje využívat pro jakékoliv jiné účely. Informace shromažďované či zasílané společnosti Microsoft mohou být ukládány a zpracovávány v USA nebo v jakékoli jiné zemi, ve které má společnost Microsoft, její přidružené společnosti, pobočky nebo zástupci své zařízení. Používáním webů a služeb společnosti Microsoft souhlasíte s tímto přenosem informací mimo svou zemi. Společnost Microsoft dodržuje rámec zabezpečení stanovený americkým ministerstvem obchodu, který se týká shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské unie. Společnost Microsoft může vaše osobní údaje zveřejnit v případě, že to bude vyžadováno zákonem, nebo v dobré víře, že takový čin je nezbytný k tomu, aby: (a) vyhověla znění zákona nebo se podrobila právnímu procesu, který je proti ní veden; (b) chránila a hájila svá práva (včetně vynucení našich smluv); nebo (c) zajistila v případě naléhavých okolností osobní bezpečnost zaměstnanců společnosti Microsoft, uživatelů svých webů, produktů a služeb a jiných osob.

Shromažďování a použití údajů o vašem počítači

Tento software obsahuje funkce, které podporují internet, a které z vašeho počítače shromažďují určité standardní informace („standardní informace o počítači“) a odesílají je společnosti Microsoft. Standardní informace o počítači obvykle zahrnují například IP adresu, verzi operačního systému, verzi prohlížeče a ID hardwaru, které uvádí výrobce zařízení, název a verzi zařízení a místní a jazyková nastavení. Pokud určitá funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, spolu s nimi odešle i standardní informace o počítači.

Podrobnosti o osobních údajích uvedené v tomto dokumentu pro jednotlivé funkce aplikace Office Communicator, software či služby obsahují seznam dalších shromažďovaných informací a popisují, jak se tyto informace využívají.

Bezpečnost informací

Společnost Microsoft se zavazuje chránit bezpečnost vašich informací. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zpřístupněním je použita celá řada zabezpečovacích technologií a postupů. Informace od vás například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny ve střežených zařízeních.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bude příležitostně aktualizováno podle změn našich produktů a služeb a názorů zákazníků. V takovém případě pozměníme i datum „poslední aktualizace“ v horní části prohlášení. Dojde-li ke změnám tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým společnost Microsoft využívá osobní informace, budete informováni před provedením takových změn oznámením zveřejněným na dobře přístupném místě nebo oznámením zaslaným přímo vám. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení a informovat se, jak společnost Microsoft chrání vaše údaje.

Další informace

Společnost Microsoft uvítá připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se domníváte, že společnost Microsoft nedodržuje toto prohlášení, obraťte se na nás prostřednictvím tohoto webového formuláře.

Microsoft Privacy - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Specifické funkce

Zbývající část tohoto dokumentu se zabývá následujícími specifickými funkcemi:

Informace o stavu a kontaktní údaje

O funkci:     Aplikace Office Communicator je integrovaný komunikační klient, který umožňuje komunikovat s kontakty uvnitř vaší organizace i mimo ni. Aplikace Office Communicator byla vytvořena tak, aby vám umožnila přístup ke zveřejněným informacím o ostatních uživatelích a poskytla ostatním uživatelům přístup ke zveřejněným informacím o vašem stavu, funkci, telefonním čísle a poznámkách. Správce může také konfigurovat integraci s aplikací Microsoft Office Outlook® a serverem Microsoft Exchange a zobrazit zprávy funkce mimo kancelář a ostatní informace o stavu, například schůzku naplánovanou v kalendáři aplikace Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     K serveru Office Communications Server 2007 se připojíte pomocí své přihlašovací adresy a hesla. Vy i správce můžete zveřejňovat informace o svém stavu, který se bude vztahovat k přihlášení.

Použití informací:     Ostatní aplikace a uživatelé aplikace Office Communicator budou moci získat informace o vašem stavu a kontaktní údaje a zjistit váš zveřejněný stav, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba a kontrola:     Můžete si vybrat, které informace o sobě zveřejníte. Zveřejněné informace za vás může konfigurovat správce. Pokud správce nezakázal funkci kontroly zveřejněných informací, můžete kdykoli změnit svá nastavení podle následujícího postupu:

 1. Klepněte na tlačítko Nabídka, na příkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zadejte do oblasti Informace o účtu svou přihlašovací adresu. Pomocí tlačítka Rozšířené zadejte název serveru, ke kterému se chcete připojit...

 3. Na kartě Telefony můžete zobrazit informace o telefonních číslech, které zveřejnil správce. Můžete také přidat další čísla a zveřejnit je pro uživatele, kteří mají oprávnění přistupovat k těmto informacím.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Můžete také nastavit úrovně přístupu a určit, jaké informace o vás a vašem stavu budou moci uživatelé zobrazit. Chcete-li provést nastavení, postupujte následovně:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Vyberte možnost Změnit úroveň přístupu.

 3. Vyberte příslušnou úroveň přístupu uživatele.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

O funkci: Pokud se rozhodnete zúčastnit se tohoto programu, budou ve zprávách programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) shromažďovány informace o vaší hardwarové konfiguraci a využívání našeho softwaru a služeb, podle kterého lze určit trendy a způsoby používání. Program CEIP shromažďuje také informace o druhu a počtu chyb, ke kterým došlo, o výkonu softwaru a hardwaru a rychlosti služeb. Tyto informace se odesílají společnosti Microsoft, kde s jejich pomocí zdokonalujeme funkce, které naši zákazníci využívají nejčastěji, a řešíme nejčastější problémy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud se rozhodnete účastnit programu CEIP a zaškrtnete tuto možnost na panelu Možnosti v aplikaci Office Communicator, budou společnosti Microsoft zasílány informace o využívání aplikace Office Communicator v počítači. Využíváte-li aplikaci Office Communicator na několika počítačích, můžete konfigurovat nastavení programu CEIP zvlášť pro každý počítač.

Použití informací:     Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba a kontrola:     Program CEIP je ve výchozím nastavení vypnutý, pokud jej správce nezapnul za vás. Pokud správce nezablokoval tento ovládací prvek, můžete kdykoli změnit nastavení programu CEIP podle následujícího postupu:

 1. Klepněte na tlačítko Nabídka, na příkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit společnosti Microsoft shromažďování informací o způsobu používání programu Communicator.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Protokolování na straně klienta

O funkci:     Protokolování na straně klienta umožňuje protokolovat v profilu uživatele informace o relacích aplikace Office Communicator. Tyto informace budou použity při odstraňování problémů, se kterými se můžete setkat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud správce povolí protokolování na straně klienta, budou se v počítači protokolovat informace o předmětu a místě schůzky a zprávy protokolu SIP (Session Initiation Protocol) a odpovědi spojené s každou vaší relací aplikace Office Communicator. Protokolovaná data SIP zahrnují informace o odesilateli a příjemci všech zpráv aplikace Office Communicator a trasu, po které se zpráva pohybuje. Navíc bude protokolován i váš seznam kontaktů a informace o přítomnosti a stavu. Tato funkce však neprotokoluje obsah konverzací pomocí rychlých zpráv. Protokolování na straně klienta tyto informace neodesílá z počítače, správce však může podobná data ukládat prostřednictvím funkce archivace. Další informace naleznete v níže uvedené části Archivace.

Použití informací: Protokoly lze použít při odstraňování veškerých problémů aplikace Office Communicator. Aplikace Office Communicator tyto protokoly neodesílá společnosti Microsoft, je však možné odeslat je ručně.

Volba a kontrola:     Ve výchozím nastavení je protokolování vypnuto. Protokolování za vás může konfigurovat správce. Pokud správce nezakázal možnost kontroly protokolování, můžete kdykoli změnit svá nastavení podle následujícího postupu:

 1. Klepněte na tlačítko Nabídka, na příkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Na kartě Obecné klepněte na položku Zapnout protokolování a Zapnout protokolování událostí systému Windows.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Vy i váš správce můžete protokolovat předmět a místo schůzky tak, že v aplikaci Communicator na kartě Osobní na panelu Možnosti zvolíte aplikaci Microsoft Office Outlook jako správce osobních údajů.

Archivace

O funkci:     Archivace umožňuje správci archivovat konverzace pomocí rychlých zpráv, schůzky a jejich obsah a vlastnosti využití, jako například přihlášení, začátky konferencí a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Obsah konverzací pomocí rychlých zpráv a informace o využití rychlých zpráv se ukládají na serveru, který konfiguruje správce. Tyto informace se neodesílají společnosti Microsoft.

Použití informací:     Správce může tyto informace použít pro správu používání aplikace Office Communicator vaším podnikem.

Volba a kontrola:     Ve výchozím nastavení je archivace vypnuta a musí být nakonfigurována správcem. Než se rozhodnete, zda je možné povolit archivaci, prostudujte si podnikové zásady využívání dat a sledování.

Historie konverzace

O funkci:     Historie konverzace umožňuje ukládat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzace v aplikaci Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud povolíte funkci historie konverzace, bude se obsah konverzací pomocí rychlých zpráv ukládat v aplikaci Outlook.

Použití informací:     Tyto informace lze použít pro kontrolu obsahu starších konverzací pomocí rychlých zpráv.

Volba a kontrola:     Ve výchozím nastavení je funkce historie konverzace vypnuta. Funkci historie konverzace za vás může konfigurovat správce. Pokud správce nezakázal možnost kontroly historie konverzace, můžete kdykoli změnit svá nastavení podle následujícího postupu:

 1. Klepněte na tlačítko Nabídka, na příkaz Nástroje a potom na položku Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Osobní a zaškrtněte políčko Uložit konverzace pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Pokud povolíte funkci historie konverzace, oznamte svým kontaktům, že se jejich relace rychlých zpráv budou ukládat.

Odeslání názoru online

O funkci:     Funkce odeslání názoru online vám umožňuje poskytovat názory na aplikaci Office Communicator přímo společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud se rozhodnete sdělit nám svůj názor online, odešle se společnosti Microsoft obsah zprávy a standardní informace o počítači.

Použití informací:     Odeslané informace budou použity společností Microsoft ke zdokonalení aplikace Office Communicator a ostatních webů, produktů a služeb společnosti Microsoft.

Volba a kontrola:     Odeslání názoru online je nepovinné.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×