Prodloužení platnosti plánů Projectu Online ve větší organizaci

V srpnu 2016 jsme ohlásili některé změny v dostupnosti plánů Projectu Online. Na konci roku 2016 platnost některých plánů skončila a dostupné jsou teď jiné. Řada z vás teď pravděpodobně bude muset prodloužit platnost vyřazených plánů Projectu Online a převést uživatele na nové dostupné plány.

Ve většině organizací může u nákupu a opětovného přiřazení licencí uživatelům pomoci proces prodloužení platnosti licencí Projectu Online. Pokud ale potřebujete prodloužit platnost 3000 licencí Projectu Online a většího počtu, je nutné uživatelské licence znovu přiřadit podle pokynů v tomto článku. Postup:

  1. Krok 1: Určení aktuálních licencí a uživatelů

  2. Krok 2: Zjištění, jaké nové skladové položky Projectu Online potřebujete pro uživatele

  3. Krok 3: Nákup skladových položek Projectu Online, které potřebujete

  4. Krok 4: Přiřazení nových licencí uživatelům:

  5. Krok 5: Ověření, že jste převedli uživatele na nové skladové položky

Budete potřebovat Windows PowerShell

U postupů v tomto článku bude nutné spustit skripty, které budou vyžadovat připojení k Office 365 z Windows PowerShellu. Bude nutné nainstalovat následující položky:

Další informace najdete v článku Připojení k Office 365 PowerShellu.

Po dokončení instalace otevřete na ploše modul Windows Azure Active Directory pro Windows PowerShell a po zobrazení výzvy zadejte:

Connect-MsolService

Budete pak moct zadat svoje přihlašovací údaje potřebné pro připojení k Office 365.

Krok 1: Určení aktuálních licencí a uživatelů

V prvním kroku je potřeba vědět, které licence Projectu Online máte a kteří uživatelé je mají přiřazené. To vám pomůže určit, jaké nové licence Projectu Online budou potřebovat.

Doporučujeme použít skript pro správu licencí Office 365, který si můžete stáhnout z Galerie kódů Microsoftu. Tento skript umožňuje vytvořit souhrnnou sestavu skladových položek pro přiřazení a aktivních plánů, kterou si můžete vytisknout ve formátu souboru CSV. Dá se použít také pro účely nahrazení skladových položek přiřazených uživatelům, což je popsané dál v tomto článku.

Pokud chcete získat další informace o použití a příklady, spusťte u skriptu příkaz Get-Help.

Po stažení souboru Manage-MSOLLicense.ps1, který obsahuje skript, otevřete modul Microsoft Azure Active Directory pro Windows PowerShell, přihlaste se a zadejte následující příkaz pro spuštění skriptu:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Vyjádříte tak souhlas s právním omezením, vytvoří se soubor MyReport.log, který se uloží do aktuálního umístění, a vytvoří se soubor CSV sestavy licencí, který se uloží ve výchozím umístění.

Výstup spuštění skriptu Manage-MSOLLicense

Když otevřete soubor protokolu, bude obsahovat výstup, který se zobrazí v modulu při spuštění skriptu.

Když otevřete soubor CSV sestavy licencí v Excelu, zobrazí se seznam uživatelů a skladové položky, které mají přiřazené:

Sestava licencí

Například na obrázku nahoře můžete zjistit, že má každý uvedený uživatel přiřazenou skladovou položku Project Online Premium a Office 365 Enterprise E5. MOD385910 je ID organizace.

Můžete použít filtry sloupců v Excelu a jednoduše seskupit uživatele, kteří mají přiřazené určité licence. Mohli byste například zjistit, kteří uživatelé používají skladové položky Project Lite, Project Online a Project Online s Projectem Pro for Office 365.

Řetězce skladových položek Projectu Online

V následujících tabulkách jsou uvedené řetězce skladových položek Projectu Online, které se můžou zobrazit ve výsledcích skriptu. K určení skladových položek Projectu Online založených na řetězcích skladových položek můžete použít následující tabulku.

Řetězce vyřazených skladových položek

Název skladové položky

PROJECTONLINE_PLAN_1

Project Online Plan 1

PROJECTONLINE_PLAN_1_STUDENT

Project Online Plan 1 Student (pro vzdělávací instituce)

PROJECTONLINE_PLAN_1_FACULTY

Project Online Plan 1 Faculty (pro vzdělávací instituce)

PROJECTONLINE_PLAN_2

Project Online Plan 2

PROJECTONLINE_PLAN_2_STUDENT

Project Online Plan 2 Student (pro vzdělávací instituce)

PROJECTONLINE_PLAN_2_FACULTY

Project Online Plan 2 Faculty (pro vzdělávací instituce)

PROJECTCLIENT

Project Pro for Office 365

PROJECTCLIENT_FACULTY

Project Pro for Office 365 (pro vzdělávací instituce)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Pro for Office 365 (pro vzdělávací instituce)

PROJECT_ESSENTIALS

Project Lite

Budete také potřebovat vědět, co znamenají řetězce nových skladových položek Projectu Online, když je budete chtít přiřadit uživatelům podle postupu dále v tomto článku.

Řetězce nových skladových položek

Název skladové položky

PROJECTPREMIUM

Project Online Premium

PROJECTPROFESSIONAL

Project Online Professional

PROJECTESSENTIALS

Project Online Essentials

PROJECTPREMIUM_STUDENT

Project Online Premium pro studenty (pro vzdělávací instituce)

PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT

Project Online Professional pro studenty (pro vzdělávací instituce)

PROJECTESSENTIALS_STUDENT

Project Online Essentials pro studenty (pro vzdělávací instituce)

PROJECTPREMIUM_FACULTY

Project Online Premium pro zaměstnance školy (pro vzdělávací instituce)

PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY

Project Online Professional pro zaměstnance školy (pro vzdělávací instituce)

PROJECTESSENTIALS_FACULTY

Project Online Essentials pro zaměstnance školy (pro vzdělávací instituce)

PROJECTCLIENT_STUDENT

Project Online Desktop Client Student (pro vzdělávací instituce)

Krok 2: Zjištění, jaké nové skladové položky Projectu Online potřebujete pro uživatele

Když už víte, které skladové položky mají přiřazené konkrétní uživatelé, je potřeba určit nové plány Projectu Online, na které je s prodloužením platnosti převedete. Nejdřív je potřeba znát nové plány Projectu Online a co zahrnují. Další informace o tom, jak nejlépe vybrat skladové položky Projectu Online pro svoje uživatele, získáte z následujících zdrojů:

Materiál

Popis

Důležité informace o změnách plánů předplatného pro zákazníky Projectu Online

V tomto článku najdete přehled vyřazených a nových plánů Projectu Online a informace o tom, na který plán byste asi měli přejít, pokud chcete zachovat stejné funkce jako v předchozím plánu.

Project Online – popisy služeb

V tomto článku získáte podrobný přehled, co nabízejí jednotlivé nové plány Projectu Online z hlediska funkcí a možností.

Plány a ceny Projectu Online

Na tomto webu najdete ceny a podrobné porovnání řešení Projectu založených na cloudu.

Pokud chcete dát uživatelům k dispozici podobné funkce, jako měli ve vyřazených skladových položkách Projectu Online, najdete některé obecné informace v této tabulce, ale podrobnější informace najdete ve zdrojích uvedených výše:

Pokud jste dříve používali tento plán

Pravděpodobně budete potřebovat

Project Lite

Project Essentials

Project for Office 365

Project Online Professional

Project Online

Project Online Premium

Project Online s Projectem Pro for Office 365

Project Online Premium nebo Project Online Professional

Krok 3: Nákup skladových položek Projectu Online, které potřebujete

Teď když víte, co potřebujete, můžete si pro každou novou skladovou položku Projectu Online koupit takový počet licencí, jaký potřebujete. Můžete to udělat přes Centrum pro správu Office 365 na stránce pro fakturaci. Budete chtít koupit licence a později je přiřadit uživatelům.

Krok 4: Přiřazení nových licencí uživatelům

Zakoupené potřebné skladové položky Projectu Online je nutné přiřadit uživatelům. Můžete použít skript Manage-MSOLLicense, který jste spustili už dříve, bude však vyžadovat další parametry.

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU orgID:NewSKU -ExistingSKU orgID:ExistingSKU

orgID

NewSKU

ExistingSKU

Název vaší domény Office 365

Skladová položka, kterou přiřazujete uživateli

Skladová položka, kterou nahrazujete

Příklad 1

Ve velmi jednoduchém příkladu chce vaše společnost (Contoso) přiřadit skladové položky nového Projectu Online Essential všem uživatelům, kteří mají aktuálně skladové položky Projectu Lite. Spustíte tento skript:

$users=Get-MSOLUser
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTESSENTIALS -ExistingSKU CONTOSO:PROJECT_ESSENTIALS

Po naplnění proměnné $users uživateli Office 365 ve vašem tenantovi nejdříve skript odsouhlasí právní omezení, nastaví umístění souboru protokolu a pak nastaví novou skladovou položku jako Project Online Essentials (PROJECTESSENTIALS) pro všechny uživatele, kteří mají staré skladové položky Projectu Lite(PROJECT_ESSENTIALS).

Příklad 2

V jiném příkladu řekněme, že v Contosu chcete aktualizovat u všech uživatelů v personálním oddělení staré licence Projectu Online Plan 2 a přiřadit jim nové licence Projectu Online Premium. V personálním oddělení ale máte několik uživatelů, kteří už mají licence Projectu Online Premium přiřazené, a u těchto uživatelů nechcete provádět žádné změny. Spustíte tento skript:

C:\PS>$users=Get-MSOLUser | where {($_.Department -like “*HR”) -and ($_.Licenses.accountskuid -notlike “*PROJECTPREMIUM”)}
./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -users $users -Logfile c:\temp\license.log -NewSKU CONTOSO:PROJECTPREMIUM -ExistingSKU CONTOSO:PROJECTONLINE_PLAN_2

Tento příkaz přečte všechny vaše uživatele, kteří jsou v personálním oddělení a kteří ještě nemají skladovou položku Projectu Online Premium (PROJECTPREMIUM). Skript pak odsouhlasí právní omezení, nastaví umístění souboru protokolu a nastaví novou skladovou položku Projectu Online Premium pro všechny uživatele, kteří mají starou skladovou položku Projectu Online Plan 2.

Poznámka: Jak jsme uvedli už dřív, pokud chcete získat podrobné informace o použití a další příklady, spusťte příkaz Get-Help. Získáte tak také informace o dalším použití skriptu, které nejsou pro účely tohoto článku potřeba.

Krok 5: Ověření, že jste převedli uživatele na nové skladové položky

Po dokončení přiřazení skladových položek Projectu Online uživatelům bude nutné ověřit, že už tito uživatelé nemají přiřazené žádné staré skladové položky Projectu Online. Můžete to udělat jednoduše opět spuštěním skriptu k vygenerování nové sestavy licencí:

./Manage-MSOLLicense.ps1 -IAgreeToTheDisclaimer -Report -Logfile .\MyReport.log

Po spuštění otevřete nově vygenerovanou sestavu licencí v Excelu a vyhledejte všechny výskyty starých skladových položek Projectu Online.

Je také potřeba ověřit, že pokud máte nějaké nepřiřazené staré skladové položky Projectu Online, budou zrušeny na stránce fakturace v Centru pro správu Office 365. Vyřazené skladové položky můžete jednoduše najít tak, že se podíváte, jestli se v souboru nevyskytují řetězce vyřazených skladových položek Projectu Online.

Pokud se pokoušíte přejít na nové skladové položky Projectu Online a máte s tím potíže, můžete o pomoc požádat podporu pro služby Office 365.

Příbuzná témata

Brian Smith – blog podpory Projectu: Postup při změně skladových položek Projectu Online

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×