Procházení sešitu ve službě Excel Services

Autor sešitu může vytvořit webovou část aplikace Microsoft Office Excel Web Access a přizpůsobit ji mnoha způsoby. Někdy je zobrazena pouze vybraná oblast nebo pojmenovaná položka v sešitu, takže nepotřebujete sešit procházet, protože jsou zobrazeny všechny informace (například určitý graf nebo pojmenovaná oblast buněk). Jindy sešit obsahuje několik listů nebo list obsahuje více informací, než kolik se vejde do aktuální velikosti zobrazení aplikace Office Excel Web Access. V těchto případech můžete snadno přejít na jiný list nebo do jiné části listu.

Poznámka :  Aplikaci Excel Web Access můžete také zobrazit na celé webové stránce, hledat text, čísla a kalendářní data nebo otevřít sešit v aplikaci Microsoft Office Excel. Další informace naleznete v tématech Zobrazení webové části aplikace Excel Web Access ve webovém prohlížeči, Hledání textu, čísel a kalendářních dat ve službě Excel Services a Otevření sešitu nebo snímku aplikace Excel ve službě Excel Services.

Co chcete udělat?

Přechod na jiný list

Procházení dat v listu

Přechod na jiný list

Poznámka : Ouška listů jsou zobrazena pouze v případě, že je autor sešitu nastavil jako viditelné při ukládání v aplikaci Excel a nenastavil přitom vlastnost Zobrazit pojmenovanou položku aplikace Excel Web Access. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 a v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

  • Pod záhlavími řádků v dolní části aplikace Excel Web Access proveďte některou z následujících akcí:

    • Pokud sešit obsahuje pouze několik listů, klepněte na ouško listu.

    • Jestliže sešit obsahuje velký počet listů a nevidíte požadovaný list, procházejte jednotlivé listy pomocí vedlejšího posuvníku nebo navigačních tlačítek oušek listů, a pak klepněte na ouško požadovaného listu.

Začátek stránky

Procházení dat v listu

V případě velkého počtu řádků a sloupců zobrazí aplikace Excel Web Access pouze část těchto řádků a sloupců na stránce s možností posuvu. Tato stránka ve výchozím nastavení obsahuje 20 sloupců a 75 řádků. Autor sešitu však může počet řádků a sloupců zobrazených v aplikaci Excel Web Access změnit nastavením vlastností Řádky nebo Sloupce. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

Poznámka :  Buňka, která se při prvotním zobrazení nachází vlevo nahoře, je dána umístěním vybrané buňky při ukládání sešitu v aplikaci Excel.

Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud sešit obsahuje více buněk mimo aktuální zobrazení, použijte posuvníky.

  • Klepnutím na tlačítka se šipkami O stránku doleva, O stránku doprava, O stránku nahoru nebo O stránku dolů přejděte do další posuvné oblasti rozsáhlého listu.

    Chcete-li odstránkovat o určitý počet řádků nebo sloupců, případně přejít na začátek stránky, konec stránky nebo na sloupec zcela vlevo či vpravo, klepněte na šipku vedle jednotlivých tlačítek pro procházení stránky a vyberte dostupný příkaz.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×