Procházení dat kontingenční tabulky

Procházení velkých množství dat v hierarchii kontingenční tabulky bývá vždy časově náročný úkol, který vyžaduje mnoho rozbalování, sbalování a filtrování.

V aplikaci Excel 2013 umožňuje nová funkce Rychlé prozkoumání analyzovat podrobnosti dat na různých úrovních procházením krychle OLAP (Online Analytical Processing) nebo hierarchie kontingenční tabulky založené na datovém modelu. Funkce Rychlé prozkoumání usnadňuje přechod k požadovaným datům a při procházení funguje jako filtr. Tlačítko se zobrazí vždy, když vyberete položku v poli.

Galerie Rychlé prozkoumání

Obvykle začnete přechodem k podrobnostem další úrovně v hierarchii. Uděláte to takhle:

 1. V kontingenční tabulce krychle OLAP nebo datového modelu vyberte položku (jako je položka Příslušenství v našem příkladu) v poli (jako je pole Kategorie v našem příkladu).

Vždy můžete přejít k dalším podrobnostem jenom o jednu úroveň.

 1. Klikněte na tlačítko Rychlé prozkoumání Tlačítko Rychlé prozkoumání, které se zobrazí v pravém dolním rohu vašeho výběru.

Tlačítko Rychlé prozkoumání

 1. V okně Prozkoumat vyberte položku, kterou chcete prozkoumat, a klikněte na Procházet k podrobnostem.

Tlačítko Procházet k podrobnostem v okně Prozkoumat

Teď vidíte data podkategorie dané položky (v tomto případě produkty Příslušenství).

Zobrazení položek kontingenční tabulky, na které jste přešli

 1. Opakujte provádění funkce Rychlé prozkoumání tak dlouho, dokud nepřejdete na požadovaná data.

  Poznámky   

  • Není možné procházet k podrobnostem v nestrukturovaných hierarchiích (jako jsou hierarchie, které zobrazují atributy stejné položky, ale neposkytují data na další úrovni) nebo v jiných hierarchiích, které nemají data na více úrovních.

  • Pokud máte v kontingenční tabulce seskupené položky, můžete procházet k podrobnostem pro název skupiny stejným způsobem jako k podrobnostem pro jiné položky.

  • Není možné procházet k podrobnostem pro pojmenované sady (sady položek, které často používáte nebo které kombinují položky z různých hierarchií).

Procházení za účelem získání celkového přehledu

Po procházení k podrobnostem se můžete vrátit zpět k analýze souhrnných dat. Zatímco tlačítko Vrátit zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup vás vrátí tam, kde jste začali, procházení k souhrnným datům umožňuje jakoukoli jinou cestu zpět, takže je možné získat lepší celkový přehled.

 1. V procházené hierarchii kontingenční tabulky vyberte položku, u které chcete přejít k souhrnným datům.

 2. Klikněte na tlačítko Rychlé prozkoumání Tlačítko Rychlé prozkoumání, které se zobrazí v pravém dolním rohu vašeho výběru.

 3. V okně Prozkoumat vyberte položku, kterou chcete prozkoumat, a klikněte na Procházet k souhrnným datům.

Tlačítko Procházet k souhrnným datům v okně Prozkoumat

Teď vidíte data z vyšší úrovně.

 1. Opakujte provádění funkce Rychlé prozkoumání tak dlouho, dokud nepřejdete na požadovaná data.

  Poznámky   

  • Můžete v hierarchii přejít o několik úrovní nahoru najednou. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku, u které chcete přejít na souhrnná data, klikněte na Procházet k podrobnostem/Procházet k souhrnným datům a vyberte požadovanou úroveň.

  • Pokud máte v kontingenční tabulce seskupené položky, můžete procházet k souhrnným datům až po název skupiny.

  • Není možné procházet k souhrnným datům pojmenovaných sad (sady položek, které často používáte nebo které kombinují položky z různých hierarchií).

Další informace o kontingenčních tabulkách

Použít na: Excel 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk