Procházení obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dříve než budou moci koncoví uživatelé použít funkci podnikového hledání v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 k vyhledání obsahu, musíte nejprve projít obsah, který chcete zpřístupnit pro dotazy uživatelů.Obsahem je pro účely tohoto článku položka, kterou lze procházet, například webová stránka, dokument aplikace Microsoft Office Word nebo web služby SharePoint.

Chcete-li procházet obsah, postupujte následovně:

  1. Vytvořte zdroj obsahu:    Zdroj obsahu definuje typ úložiště obsahujícího obsah, který chcete procházet, počáteční adresy, ze kterých se má procházení začínat, chování používané při procházení a plán procházení.

  2. Určete pověření, které bude použito při procházení všech URL adres nebo konkrétního rozsahu adres:    Ve výchozím nastavení používá výchozí účet pro přístup k obsahu pověření uživatele domény systému Windows k procházení úložišť obsahu, která jsou definována pomocí zdrojů obsahu. Místo toho můžete použít pravidlo procházení pro určení jiného účtu pro přístup k obsahu, což může být klientský certifikát, pověření formulářů, soubor cookie nebo jiný účet pro přístup k obsahu.

  3. Nakonfigurujte nastavení proxy serveru pro vyhledávání:    Při procházení obsahu, který je umístěn mimo danou síť, budete pravděpodobně nastavovat server proxy tak, aby se mohl spojit s hostitelským serverem. V tomto případě je důležité ověřit nastavení serveru proxy a nakonfigurovat je v aplikaci Search Server 2008. Na stránce Správa vyhledávání v části Procházení klikněte na možnost Proxy a časové limity. Obvykle je nutné tuto možnost nastavit pouze jednou.

  4. Začněte s úplným procházením:    Můžete začít procházením malých objemů obsahu, definovaných v příslušném zdroji obsahu, abyste otestovali nastavenou konfiguraci. Jakmile bude malé množství obsahu fungovat, rozšiřte kritéria pro vytvoření indexu.

    Informace o spuštění úplného procházení naleznete v tématu Zahájení úplného procházení.

  5. Zobrazte protokol procházení:    Doporučujeme, abyste v průběhu procházení zobrazovali protokol procházení a kontrolovali jeho průběh. Umožníte tak potvrzení úspěšnosti procházení nebo detekování problémů. Mezi běžné problémy patří nezdařené ověření nebo nedostupný hostitel. Pokud uvidíte v souboru protokolu problémy, můžete procházení zastavit, upravit nastavení na stránkách Spravovat zdroje obsahu, Spravovat pravidla procházení a Spravovat nastavení hledání na úrovni farmy a potom se pokusit znovu o procházení.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×