Problémy s kompatibilitou vzorců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících se vzorci.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu do staršího formátu souborů, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti. Problémy způsobující menší ztráty přesnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete ve starší verzi aplikace Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled stejný a jeho funkce nemusí fungovat přesně stejným způsobem.

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 je počet maticových vzorců v sešitu, které odkazují na jiné listy, omezen pouze dostupnou pamětí, ale ve starších verzích aplikace Excel mohou listy obsahovat maximálně 65 472 maticových vzorců, které odkazují na jiné listy. Maticové vzorce v sešitu přesahující tento limit budou převedeny a zobrazí se chyba #HODNOTA!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují další hodnoty, odkazy, a/nebo názvů, než jsou podporovány vybraného formátu souborů. Tyto vzorce se neuloží a budou převedeny na #VALUE! chyby.

V aplikaci Excel 2007 je maximální délka obsahu vzorce 8 192 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. Ve starších verzích aplikace Excel je maximální délka obsahu vzorce 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 1 800 bajtů. Přesáhne-li kombinace argumentů vzorce (včetně hodnot, odkazů a názvů) maximální omezení předchozích verzí aplikace Excel, budou při uložení sešitu ve formátu souboru starší verze aplikace Excel výsledkem těchto vzorců chyby #HODNOTA!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující omezení předchozích verzí aplikace Excel a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale ve starších verzích aplikace Excel lze použít maximálně sedm úrovní vnoření.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Vnoření funkce do jiné funkce

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale ve starších verzích aplikace Excel je počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V Excel 2007 je maximální počet operandy, které lze použít ve vzorcích použít až 1 024, ale v dřívějších verzích aplikace Excel maximální limit operandy ve vzorcích maximálně 40.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel 2007 mohou uživatelem definované funkce, které byly vytvořeny pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications), obsahovat až 60 argumentů, ale ve starších verzích aplikace Excel je počet argumentů v těchto funkcích omezen jazykem VBA na 29.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce s více než 29 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude pravděpodobně nutné použít kód aplikace VBA (Visual Basic for Applications).

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Aplikace Excel 2007 poskytuje následující funkce, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel k dispozici:

Pokud sešit uložíte ve formátu souboru aplikace Excel 97-2003 a potom jej otevřete ve starší verzi aplikace Excel, budou všechny nové funkce zobrazeny v buňce s předponou _xlfn, například =_xlfn.IFERROR (1,2).

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které jsou v aplikaci Excel 2007 nové, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nahrazení vzorce jeho výsledkem

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

V aplikaci Excel 2007 lze k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky tak, aby je mohli měnit s odkazy na buňky, které chcete použít.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Použití strukturovaných odkazů s tabulkami

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkaz na tabulku.

V aplikaci Excel 2007 lze k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky. Pokud však strukturované odkazy odkazují na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny, budou převedeny na chyby #REF.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech, takže můžete změnit tak, aby nedocházelo k chybám #REF.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Použití strukturovaných odkazů s tabulkami

Začátek stránky

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problém

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #NUM!.

Maticové vzorce, které v aplikaci Excel 2007 odkazují na celý sloupec, budou při přepočtu ve starších verzích aplikace Excel převedeny na chyby #NUM!.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NUM.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Nejméně jedna definovaných názvů v tomto sešitu obsahuje vzorců, které používají víc než 255 znaků povolených ve vybraném formátu. Tyto vzorce budou uložena, ale bude zkrácen při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel.

Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce ve starších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Pokud jsou vzorce v sešitě propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, lze při jejich přepočtu ve starších verzích aplikace Excel zobrazit maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné zavřené sešity. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců ve starších verzích aplikace.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přehled vzorců

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×