Problémy s kompatibilitou tabulek aplikace Excel

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou vlastního nastavení.

Důležité : Problémy způsobující menší ztráty přesnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete ve starší verzi aplikace Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled stejný a jeho funkce nemusí fungovat přesně stejným způsobem. 

Problémy s kompatibilitou, jež způsobují menší ztráty přesnosti

Problém

Řešení

Tabulka obsahuje vlastní vzorec nebo text v řádku souhrnů. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky.

V aplikaci Excel 2007 lze v řádcích souhrnů v tabulce používat vlastní vzorce a text, avšak v dřívějších verzích aplikace Excel tato funkce podporována není. Vzorce v řádcích souhrnů sice zůstanou zachovány, ale oblastí již nebude tabulka. Chcete-li, aby bylo možné tabulku použít i v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme odebrat vlastní text a použít pouze vzorce, které jsou k dispozici v řádku souhrnů.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku obsahující vlastní vzorec nebo text a odeberte vzorec nebo text z řádku souhrnů.

Další informace naleznete v následujícím článku:

Součty dat v tabulce aplikace Excel

V tabulce tohoto sešitu není zobrazen řádek záhlaví. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky, pokud nebude zaškrtnuto políčko Se záhlavím (Nástroje tabulky, karta Návrh, skupina Možnosti stylů tabulek).

V aplikaci Excel 2007 můžete řádek záhlaví tabulky zobrazit nebo skrýt. V dřívějších verzích aplikace Excel je řádek záhlaví tabulky vždy zobrazen.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku bez zobrazeného řádku záhlaví a řádek záhlaví zobrazte.

Další informace naleznete v následujícím článku:

Zapnutí nebo vypnutí záhlaví tabulky aplikace Excel

Tento sešit obsahuje tabulku s použitým stylem tabulky. V předchozích verzích aplikace Excel nelze formátování stylu tabulky zobrazit.

V aplikaci Excel 2007 lze tabulku rychle naformátovat pomocí stylu tabulky založeného na motivu. V dřívějších verzích aplikace Excel lze tabulku formátovat pouze ručně.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku se stylem tabulky a styl odstraňte.

Další informace naleznete v následujícím článku:

Formátování tabulky aplikace Excel

Tabulka v tomto sešitu je připojena k externímu zdroji dat. Funkce tabulky budou ztraceny, ale data zůstanou připojena. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Chcete-li předejít ztrátě funkcí tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel externí zdroj dat odpojit.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku, která je připojena k externímu zdroji dat, a potom tabulku od externího zdroje dat odpojte. Ve starší verzi aplikace Excel potom budete moci data k externímu zdroji dat připojit.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Získání externích dat pomocí aplikace Microsoft Query

Vytvoření, úprava a správa připojení k externím datům

Odstranění datového připojení z oblasti externích dat

Tabulka v tomto sešitu je připojena k seznamu služby Windows SharePoint Services s právy jen pro čtení. Funkce tabulky a schopnost obnovení nebo úpravy připojení budou ztraceny. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Chcete-li předejít ztrátě funkcí tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel odpojit tabulku od seznamu služby Windows SharePoint Services.

Můžete také vytvořit seznam serveru SharePoint, který je ve starších verzích aplikace Excel jen pro čtení, a potom se sešitem pracovat v aplikaci Excel 2007 v režimu kompatibility, ve kterém zůstane zachován formát souborů aplikace Excel 97-2003.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte klepnutím na tlačítko Najít tabulku, která je k seznamu služby Windows SharePoint Services připojena s právy jen pro čtení, a potom tabulku od seznamu serveru SharePoint odpojte. V aplikaci Excel 2003 lze potom seznam SharePoint importovat jako seznam pro čtení i zápis.

Další informace naleznete v následujícím článku:

Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×