Problémy s kompatibilitou související s řazením a filtrováním

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících s řazením a filtrováním.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu ve starším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete v dřívější verzi aplikace Microsoft Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Další informace o nástroji Kontrola kompatibility naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze použít řazení dat definované až 64 podmínkami, ale aplikace Excel 97-2003 podporuje řazení definované maximálně třemi podmínkami. Chcete-li předejít ztrátě informací o řazení v aplikaci Excel 97-2003, doporučujeme použít řazení definované maximálně třemi podmínkami. V aplikaci Excel 97-2003 lze data seřadit také ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97–2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít data seřazená pomocí více než tří podmínek a použijte u nich řazení definované maximálně třemi podmínkami.

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze data seřadit podle vlastního seznamu. Chcete-li dosáhnout podobných výsledků řazení v aplikaci Excel 97-2003, můžete požadovaná data seskupit a potom je seřadit ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97–2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze řadit data podle určitého formátu, například podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. V aplikaci Excel 97-2003 lze řadit pouze text.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97–2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze používat filtry, které nejsou v aplikaci Excel 97-2003 podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. V aplikaci Excel 97-2003 potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou v aplikaci Excel 97-2003 podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. V aplikaci Excel 97-2003 potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou v aplikaci Excel 97-2003 podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. V aplikaci Excel 97-2003 potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou v aplikaci Excel 97-2003 podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. V aplikaci Excel 97-2003 potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Ve starší verzi aplikace Excel zůstanou řádky skryté filtrem také skryty, ale samotný filtr se nezobrazí správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze data filtrovat podle více než dvou kritérií. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. V aplikaci Excel 97-2003 potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté filtrem zůstanou skryté, ale samotný filtr se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze kalendářní data filtrovat podle seskupené hierarchie. Vzhledem k tomu, že tato možnost není v aplikaci Excel 97-2003 podporována, doporučujeme hierarchické seskupení kalendářních dat zrušit. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat.

Všechny informace o stavu filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v aplikaci Excel 97-2003 upraveny, jsou při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 použity.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Seskupení dat lze vypnout také na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. (Karta Soubor, Možnosti.)

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×