Problémy s kompatibilitou související s řazením a filtrováním

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících s řazením a filtrováním.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu do staršího formátu souborů, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti. Problémy způsobující menší ztráty přesnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete ve starší verzi aplikace Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled stejný a jeho funkce nemusí fungovat přesně stejným způsobem. 

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze použít řazení dat definované až 64 podmínkami, ale dřívější verze aplikace Excel podporují řazení definované maximálně třemi podmínkami. Chcete-li předejít ztrátě informací o řazení ve starších verzích aplikace Excel, doporučujeme použít řazení definované maximálně třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel lze data seřadit také ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte data seřazená s více než tři podmínky a změňte řazení pomocí pouze tři nebo méně podmínek.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze data seřadit podle vlastního seznamu. Chcete-li dosáhnout podobných výsledků řazení ve starších verzích aplikace Excel, můžete požadovaná data seskupit a potom je seřadit ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel 2007 lze řadit data podle určitého formátu, například podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. Ve starších verzích aplikace Excel lze řadit pouze text.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Řazení dat v oblasti nebo tabulce

Začátek stránky

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problém

Řešení

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze používat filtry, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Ve starší verzi aplikace Excel zůstanou řádky skryté filtrem také skryty, ale samotný filtr se nezobrazí správně.

V aplikaci Excel 2007 lze data filtrovat podle více než dvou kritérií. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé data filtrovat ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté filtrem zůstanou skryté, ale samotný filtr se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí správně.

V aplikaci Excel 2007 lze kalendářní data filtrovat podle seskupené hierarchie. Vzhledem k tomu, že tato možnost není ve starších verzích podporována, doporučujeme hierarchické seskupení kalendářních dat zrušit. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu aplikace Excel filtr vymazat.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použity.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte. Na kartě Domů klepněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a klepnutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Seskupení kalendářních dat lze vypnout také na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel (tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , Možnosti aplikace Excel).

Další informace naleznete v následujících článcích:

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Filtrování pomocí rozšířených kritérií

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×