Problémy s kompatibilitou podmíněného formátování

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou podmíněného formátování.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu do staršího formátu souborů, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

U některých buněk je nastaveno více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. V dřívějších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

V aplikaci Excel 2007 může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale ve starších verzích aplikace Excel jsou podporovány pouze tři podmínky.

Ve starších verzích aplikace Excel budou zobrazeny pouze první tři podmínky. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. V dřívějších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

V aplikaci Excel 2007 se mohou oblasti podmíněného formátování překrývat. Tato možnost však není ve starších verzích aplikace Excel podporována, a proto podmíněné formátování není zobrazeno očekávaným způsobem.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude podmíněné formátování zobrazeno očekávaným způsobem. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Správa priority pravidel podmíněného formátování

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel (například datové čáry, barevné škály nebo sady ikon).

Aplikace Excel 2007 poskytuje následující nové typy podmíněného formátování, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány:

  • barevné škály,

  • datové čáry,

  • sady ikon,

  • hodnoty zařazené jako první nebo poslední,

  • hodnoty větší nebo menší, než je průměr,

  • jedinečné nebo duplicitní hodnoty,

  • porovnání sloupců tabulek určující buňky k formátování.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude zobrazeno podmíněné formátování, jako jsou například datové čary, barevné škály a sady ikon. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním, které je v aplikaci Excel 2007 nové, a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé buňky obsahují podmíněné formátování s zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Dřívější verze Excelu nerozpoznají tuto možnost a přestane po první pravdivé podmínce.

V aplikaci Excel 2007 lze použít podmíněné formátování bez zastavení při splnění podmínky. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na Najít vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování s zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí a potom klikněte na tlačítko opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Výsledky podmíněného formátování ve starších verzích aplikace Excel nebudou shodné s výsledky v aplikaci Excel 2007, protože po splnění první podmínky již nebude podmíněné formátování použito. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší standardní odchylka). Takové formátování není ve dřívějších verzích aplikace Excel podporováno.

V aplikaci Excel 2007 lze podmíněné formátování použít u oblastí, které spolu nesousedí. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude zobrazeno podmíněné formátování v nesousedících buňkách. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

V nástroji Kontrola kompatibility klepnutím na tlačítko Najít vyhledejte buňky obsahující typ podmíněného formátování na nesouvislou oblast a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitě obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude pracovat správně v dřívějších verzích aplikace Excel. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel.

Podmíněné formátování použité v kontingenčních tabulkách aplikace Excel 2007 nezobrazí v kontingenčních tabulkách v předchozích verzích aplikace Excel stejné výsledky.

Výsledky podmíněného formátování v kontingenčních tabulkách ve starších verzích aplikace Excel nebudou shodné s výsledky v aplikaci Excel 2007. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 použita.

Klepnutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole kontingenční tabulky s pravidly podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Další informace naleznete v následujících článcích:

Přidání, změna nebo zrušení podmíněného formátování

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×