Problémy s kompatibilitou listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících s listem.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu ve starším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete v dřívější verzi aplikace Microsoft Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Další informace o nástroji Kontrola kompatibility naleznete v tématu Použití aplikace Excel2010 vdřívějších verzí aplikace Excel.

V tomto článku:

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Nebudou uložena žádná data mimo oblast 256 sloupců (IV) na 65 536 řádků. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale v Excelu 97–2003 pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit budou v Excelu 97–2003 ztracená.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo limity počtu řádků a sloupců, vyberte tyto řádky a sloupce a pomocí příkazů Vyjmout a Vložit je umístěte do sloupců a řádků v rámci limitů listu nebo na jiný list.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje scénáře s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Tyto scénáře nebudou ve vybraném formátu souboru uloženy.

Význam:    Scénář v listu odkazuje na buňku mimo limit sloupců a řádků aplikace Excel 97–2003 (256 sloupců a 65 536 řádků), a pokud budete pokračovat uložením sešitu do formátu souborů dřívější verze aplikace Excel, nebude nadále k dispozici.

Akce:    Ve Správci scénářů vyhledejte scénář obsahující odkaz, který spadá mimo limit řádků a sloupců dřívější verze aplikace Excel, a změňte odkaz na umístění v rámci daného limitu.

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na možnost Správce scénářů. V oblasti Scénáře vyhledejte scénář způsobující problémy kompatibility a upravte jeho odkaz.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, jako jsou například hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Tyto formáty kalendáře ale Excel 97–2003 nepodporuje.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikaci Excel 97–2003.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, například thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V Excelu 97–2003 můžete tyto typy kalendářů upravovat jen v gregoriánském kalendáři.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikaci Excel 97–2003.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je celkový počet dostupných bloků buněk omezený dostupnou pamětí. V Excelu 97–2003 je však celkový počet dostupných bloků buněk omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci Excelu.

Blok buněk sestává z 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném sešitu 4096 bloků buněk. V jedné instanci Excelu pak může být nejvýš 16 takových sešitů (bez ohledu na to, kolik sešitů máte v aplikaci Excel otevřených).

Akce:    Pokud chcete zajistit, aby se nepřekročilo omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v Excelu 97-2003, měli byste po uložení sešitu ve formátu Excelu 97-2003 pracovat v aplikaci Excel 2010 v režimu kompatibility. V režimu kompatibility Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje minigraf. Minigrafy nebudou uloženy.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 nejsou na listu zobrazené křivky znázorňující trendy v řadě dat.

Všechny křivky ale zůstávají dostupné v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující křivky a proveďte potřebné změny. Kromě nebo místo křivek, které nejsou zobrazeny ve starších verzích aplikace Excel, můžete použít podmíněné formátování.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Tyto funkce nebudou uloženy.

Význam:    Vlastnosti použité v tomto sešitě nejsou k dispozici ve verzích aplikace Excel předcházejících aplikaci Excel 2007 (Excel 97–2003) a dojde k jejich ztrátě.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Při ukládání souboru OpenXML ve formátu souboru XLSB a naopak nebudou tyto funkce zachovány.

Význam:    Při uložení souboru ve formátu OpenXML do binárního sešitu aplikace Excel (*.xlsb) a naopak nebudou v aplikaci Excel 2007 k dispozici vlastnosti použité v tomto sešitě. Budete-li pokračovat v ukládání souboru, dojde ke ztrátě vlastností.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V Excelu 97–2003 není možné formátování barev v záhlavích a zápatích použít.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Opravit v nástroji Kontrola kompatibility formátování barev odeberte.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 máte možnost zobrazení různých záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. V Excelu 97–2003 není možné záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky zobrazit, zůstávají ale k dispozici pro opětovné otevření sešitu v aplikaci Excel 2010.

Akce:    Pokud sešit často ukládáte ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003, doporučujeme v sešitu nepoužívat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 jsou k dispozici různé možnosti formátování nebo stylu buněk, například zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v Excelu 97–2003 dostupné.

Akce:    Budete-li v uložení sešitu pokračovat, aplikace Excel použije nejblíže odpovídající dostupný formát, který může být identický s jiným formátem použitým na jiném místě. Chcete-li předejít duplikování formátů, můžete před uložením sešitu do formátu aplikace Excel 97–2003 změnit nebo odebrat nepodporované formáty a styly buněk.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty buňky se neuloží.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je možné použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v Excelu 97–2003 můžete použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitu.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů buňky, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty buňky, které není nutné zachovat.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty písma se neuloží.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je k dispozici 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich můžete použít až 512. Excel 97–2003 podporuje méně jedinečných formátů písma.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů písma, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty písma, které není nutné zachovat.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×