Problémy s kompatibilitou listu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou souvisejících s listem.

Rady k použití nástroje Kontrola kompatibility najdete v tématu Kontrola kompatibility sešitu se staršími verzemi Excelu.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu do staršího formátu souborů, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti. Problémy způsobující menší ztráty přesnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete ve starší verzi aplikace Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled stejný a jeho funkce nemusí fungovat přesně stejným způsobem. 

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Nebudou uložena žádná data mimo oblast 256 sloupců (IV) na 65 536 řádků. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Velikost sešitu aplikace Excel 2007 je 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale v dřívějších verzích aplikace Excel to bylo jen 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit se v dřívějších verzích aplikace Excel ztratí.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo uvedený limit počtu řádků a sloupců, vyberte je a potom je pomocí příkazů Vyjmout a Vložit umístěte do sloupců a řádků zahrnutých v omezení aplikace, případně na jiný list.

Kontrola kompatibility

Další informace najdete v tématu
Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu
Přesunutí nebo zkopírování řádků a sloupců

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, třeba hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Dřívější verze Excelu však tyto formáty kalendáře nepodporují.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, pravděpodobně budete chtít změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace najdete v tématu
Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel 2007 můžete použít kalendář jiného než západního typu, například thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V dřívějších verzích Excelu se tyto typy kalendářů dají upravovat jen v gregoriánském kalendáři.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, pravděpodobně budete chtít změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v dřívějších verzích aplikace Excel.

Další informace najdete v tématu
Zobrazení čísel jako kalendářních dat nebo časů.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

V aplikaci Excel 2007 omezuje celkový počet dostupných bloků buněk jen dostupná paměť. V předchozích verzích je ale jejich počet omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci.

Blok buněk sestává z 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném sešitu 4096 bloků buněk. V jedné instanci Excelu pak může být nejvýš 16 takových sešitů (bez ohledu na to, kolik sešitů máte v aplikaci Excel otevřených).

Pokud chcete mít jistotu, že nepřekročíte omezení na 64 000 bloků buněk a sešit bude možné otevřít v předchozích verzích aplikace Excel, měli byste poté, co sešit uložíte ve formátu Excel 97-2003, pracovat v aplikaci Excel 2007 v režimu kompatibility. V režimu kompatibility se v Excelu sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitě.

Uložit jako

Další informace najdete v tématech
Přesunutí nebo zkopírování buněk a jejich obsahu
Přesunutí nebo zkopírování řádků a sloupců
Použití aplikace Office Excel 2007 se staršími verzemi Excelu

Začátek stránky

Problémy s kompatibilitou, které způsobují menší ztráty věrnosti

Problém

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

V aplikaci Excel 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V dřívějších verzích se ale formátování barev v záhlavích a zápatích nedá použít.

Kliknutím na tlačítko Opravit v nástroji Kontrola kompatibility formátování barev odeberete.

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

V aplikaci Excel 2007 máte možnost zobrazovat na sudých stránkách nebo na první stránce odlišné záhlaví a zápatí. V předchozích verzích není tato možnost dostupná. Záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky se proto v předchozích verzích nedají zobrazit, zůstávají však k dispozici pro opakované otevření sešitu v aplikaci Excel 2007.

Pokud sešit často otevíráte ve formátu předchozí verze aplikace Excel, doporučujeme přestat používat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Další informace najdete v tématu
Přidání nebo změna záhlaví a zápatí stránek

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

V aplikaci Excel 2007 máte k dispozici různé možnosti formátování nebo stylů buněk, jako třeba zvláštní efekty nebo stínování. V předchozích verzích tyto možnosti nejsou dostupné.

Před uložením sešitu ve formátu souboru předchozí verze aplikace Excel můžete přijmout nejblíže odpovídající formát, který bude použit při uložení sešitu, nebo změnit či odebrat styl buňky, který není podporován.

Další informace najdete v tématu
Použití, vytvoření nebo odebrání stylu buňky

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty buňky se neuloží.

V aplikaci Excel 2007 můžete použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v dřívějších verzích Excelu byl jejich počet omezený na 4 000. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitě.

Další informace najdete v tématu
Použití, vytvoření nebo odebrání stylu buňky

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než podporuje vybraný formát souboru. Některé formáty písma se neuloží.

V aplikaci Excel 2007 je k dispozici 1 024 globálních typů písem a v sešitě můžete použít až 512 z nich.

Další informace najdete v tématu
Změna písma nebo jeho velikosti v Excelu

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×