Problémy s kompatibilitou grafů

Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou grafů.

Důležité : Než budete pokračovat uložením sešitu ve starším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Další informace o nástroji Kontrola kompatibility naleznete v tématu Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel.

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Graf obsahuje název nebo popisek dat o délce maximálně 255 znaků. Znaky přesahující limit 255 znaků nebudou uloženy.

Význam:    Názvy v grafech a Popisek dat jsou v aplikaci Excel 97–2003 omezeny na 255 znaků a všechny znaky za tímto limitem budou ztraceny.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte názvy nebo popisky dat přesahující limit 255 znaků, vyberte je a upravte je tak, aby obsahovaly maximálně 255 znaků.

Některé formátování v grafech v tomto sešitu není podporováno v předchozích verzích aplikace Excel a nezobrazí se.

Význam:    Vlastní výplně, obrysy a efekty obrazců (například efekty záře a zkosení nebo formátování přechodové čáry) nejsou v aplikaci Excel 97-2003 dostupné a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte vlastní formátování, které není podporováno, a pak je změňte na formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Dřívější verze aplikace Excel podporují pouze barvy z palety barev. Pokud je sešit otevřen ve starší verzi aplikace Excel, všechny barvy čáry bude být mapovány na nejbližší barvu v paletě barev a graf může zobrazit více řad ve stejné barvě.

Význam:    Aplikace Excel 2010 a Excel 2007 podporují až 16 miliónů barev, ale aplikace Excel 97-2003 je omezena na barvy, které jsou dostupné ve standardní paletě barev. Barvy, které nejsou podporovány, budou změněny na nejbližší barvu ve standardní paletě barev, což může být barva, která je již použita.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte místní barvy, které nejsou podporovány, a pak změňte nepodporované formátování barev pomocí standardní palety barev.

Tento sešit obsahuje grafy s více datovými body, než lze zobrazit v dřívějších verzích aplikace Excel. Při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel než v aktuální verzi se zobrazí pouze prvních 32 000 datových bodů pro každou řadu v dvojrozměrných grafech a prvních 4 000 datových bodů pro každou řadu v prostorových grafech.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 lze v dvojrozměrných grafech použít více než 32 000 datových bodů na datovou řadu a v prostorových grafech více než 4 000 datových bodů na datovou řadu. Tato hodnota převyšuje omezení počtu datových bodů na řadu v aplikaci Excel 97-2003 a Excel 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte graf, u kterého je překročen limit datových bodů na řadu, a proveďte potřebné změny, aby byly datové body v tomto limitu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×