Problém: V oznamovací oblasti se mi kupí upozornění

Příznaky

V oznamovací oblasti se pravidelně zobrazuje velký počet upozornění. Příklad:

Několik upozornění v oznamovací oblasti Windows

Příčina

Pokud máte pracovní prostor, ve kterém dochází k velkému počtu aktivit, může se v oznamovací oblasti začít kumulovat mnoho upozornění na nepřečtený obsah. Mohou se zde zobrazovat také další upozornění, která hlásí stav různých aktivit, například odeslání pozvánek nebo zpráv.

Pokud vás velký počet upozornění bude rušit při práci, budete je pravděpodobně chtít rychle eliminovat nebo je nebudete chtít vůbec zobrazovat. Aplikace SharePoint Workspace aktuálně neposkytuje žádnou funkci, která by umožnila současně vybrat skupinu upozornění a provést s nimi nějakou akci. V případě upozornění na nepřečtený obsah je třeba na ně reagovat individuálně: Buď kliknutím na upozornění zobrazíte daný obsah, nebo na upozornění kliknete pravým tlačítkem myši a pak kliknete na příkaz Zrušit. V případě upozornění na stav na ně můžete jednoduše kliknout, čímž stav přestanete sledovat, ale je opět třeba kliknout na každé upozornění zvlášť.

Řešení

Můžete selektivně změnit úroveň upozornění pro celý pracovní prostor nebo pro konkrétní nástroje v pracovním prostoru tak, aby se upozornění na nepřečtený obsah nezobrazovaly v oznamovací oblasti Windows.

U některých pracovních prostorů může stát za to zhodnotit, na jaké úrovni chcete být upozorňováni na nepřečtený obsah v konkrétních nástrojích. V některých případech můžete nastavit, že namísto zobrazení upozornění má být k nepřečtenému obsahu připojena značka.

Poznámka : Aplikace SharePoint Workspace automaticky ruší ignorované upozornění po čtyřech dnech. Počet dnů pro automatické rušení můžete volitelně snížit až na jeden den.

Úprava úrovní a nastavení upozornění

Chcete-li spravovat počet upozornění zobrazovaných v oznamovací oblasti Windows, můžete změnit globální nastavení upozornění v předvolbách svého účtu nebo můžete změnit úrovně upozornění pro pracovní prostor, nástroj, složku nebo soubor.

Změna úrovně upozornění pro pracovní prostor

 1. Na spouštěcím panelu klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní prostor a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Upozornění.

 3. Změňte nastavení upozornění přetažením jezdce.

  Podrobné informace o možnostech nastavení upozornění najdete v článku Nastavení předvoleb pro upozornění.

Změna úrovně upozornění pro nástroj v pracovním prostoru

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu nástroje a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Upozornění.

 3. Změňte nastavení upozornění přetažením jezdce.

  Podrobné informace o možnostech nastavení upozornění najdete v článku Nastavení předvoleb pro upozornění.

Změna globálního nastavení automatického rušení upozornění

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace, klikněte na položku Spravovat upozornění a poté klikněte na položku Nastavit upozornění.

 2. Vyberte počet dnů v rozevíracím seznamu v části Automatické odebírání upozornění.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×