Problém: Položky sešitu, které mají stejný název, nejsou zobrazeny ve službě Excel Services

Příznaky

Pokud publikujete sešit do služby Excel Services, zobrazí se chybová zpráva informující, že jste vybrali dvě nebo více položek se stejným názvem. Na serveru Excel Services bude k dispozici pouze jedna z těchto položek.

Příčina

Na kartě Zobrazitv dialogovém okně Možnosti služby Excel Services jste vybrali možnost Položky v sešitu v poli Zobrazit. V části Všechny grafy, Všechny kontingenční tabulky, Všechny tabulky nebo Všechny pojmenované oblasti byly vybrány dvě nebo více položek se stejným názvem.

Řešení

Chcete-li zobrazit všechny položky ve službě Excel Services, je třeba tyto položky přejmenovat tak, aby každá z nich měla jedinečný název.

Přejmenování položek

V sešitu vyberte položku, kterou chcete přejmenovat, a potom proveďte následující kroky:

  • Pokud chcete změnit název grafu nebo název kontingenčního grafu, na kartě Rozložení klepněte ve skupině Vlastnosti na tlačítko Název grafu, zadejte nový název, a potom stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název kontingenční tabulky, na kartě Možnosti klepněte ve skupině Kontingenční tabulka do textového pole Název kontingenční tabulky, zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název tabulky, klepněte na kartě Návrh ve skupině Vlastnosti do textového pole Název tabulky, zadejte nový název a pak stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li změnit název pojmenované oblasti, na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy klepněte na tlačítko Definovat název a zadejte nový název do pole Název.

    Tip : Můžete také zadat jiný název do Pole názvů na Řádek vzorců. Další informace najdete v tématu Vysvětlení vzorců pomocí názvů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×