Problémy s kompatibilitou listu

Důležité : 

  • Pokud budete chtít uložit sešit aplikace Excel 2007 nebo novější verze do dřívějšího formátu souboru, měli byste vyřešit problémy, které způsobí významnou ztrátu funkčnosti, aby nedošlo k trvalé ztrátě dat nebo k tomu, že nebude sešit správně fungovat. Excelová aplikace Kontrola kompatibility vám může pomoct identifikovat potenciální problémy.

  • Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to nutné – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, avšak pokud sešit otevřete v dřívější verzi aplikace Microsoft Excel, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

Nástroj Kontrola kompatibility se spustí automaticky, když se pokusíte uložit sešit ve formátu .xls Excelu 97-2003. Pokud se nedomníváte, že by vám mohly potenciální problémy způsobit nějaké potíže, můžete Kontrolu kompatibility vypnout.

Verze kontrolované při kontrole kompatibility

Další informace o nástroji Kontrola kompatibility najdete v tématu Uložení sešitu aplikace Excel, aby byl kompatibilní se staršími verzemi Excelu.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Žádná data mimo oblast 65 536 sloupců na 256 řádků se neuloží. Odkazy vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #REF!.

Co to znamená   : Od aplikace Excel 2007 má list velikost 1 048 576 řádků na výšku a 16 384 sloupců na šířku, ale verze aplikace Excel 97 – 2003 mají jenom 256 sloupců na 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit řádků a sloupců budou v Excelu 97 – 2003 ztracena.

Akce   : Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo limity počtu řádků a sloupců, vyberte tyto řádky a sloupce a pomocí příkazů Vyjmout a Vložit je umístěte do sloupců a řádků v rámci limitů listu nebo na jiný list.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje scénáře s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Tyto scénáře nebudou ve vybraném formátu souboru uloženy.

Co to znamená   : Scénář v listu odkazuje na buňku mimo limit sloupců a řádků aplikace Excel 97–2003 (65 536 sloupců a 256 řádků) a pokud budete pokračovat uložením sešitu do dřívější verze Excelu, nebude dále k dispozici.

Akce   : Ve Správci scénářů vyhledejte scénář obsahující odkaz, který spadá mimo limit řádků a sloupců dřívější verze aplikace Excel, a změňte odkaz na umístění v rámci daného limitu.

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na možnost Správce scénářů. V oblasti Scénáře vyhledejte scénář způsobující problémy kompatibility a upravte jeho odkaz.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

Co to znamená   : Od aplikace 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, jako jsou třeba hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Tyto formáty kalendáře ale Excel 97–2003 nepodporuje.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikaci Excel 97–2003.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

Co to znamená   : Od aplikace Excel 2007 můžete použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, třeba thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V Excelu 97–2003 se dají tyto typy kalendářů upravovat jenom v gregoriánském kalendáři.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikaci Excel 97–2003.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

Co to znamená   : Od aplikace Excel 2007 je celkový počet dostupných bloků buněk omezený dostupnou pamětí. V Excelu 97–2003 je ale celkový počet dostupných bloků buněk omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci Excelu.

Blok buněk sestává z 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném sešitu 4 096 bloků buněk. V jedné instanci Excelu pak může být nejvýš 16 takových sešitů (bez ohledu na to, kolik sešitů máte otevřených v aplikaci Excel).

Akce   : Pokud chcete zajistit, aby se nepřekročilo omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v Excelu 97–2003, měli byste se sešitem po uložení ve formátu Excelu 97–2003 pracovat v aplikaci Excel 2007 a novějších v režimu kompatibility. V režimu kompatibility Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje minigraf. Minigrafy se neuloží.

Co to znamená   : V Excelu 97–2010 se na listu nezobrazují minigrafy.

Všechny minigrafy ale zůstávají dostupné v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v Excelu 2010 nebo novější verzi.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující křivky a proveďte potřebné změny. Kromě nebo místo křivek, které nejsou zobrazeny ve starších verzích aplikace Excel, můžete použít podmíněné formátování.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Tyto funkce nebudou uloženy.

Co to znamená   : Vlastnosti použité v tomto sešitě nejsou k dispozici ve verzích aplikace Excel předcházejících aplikaci Excel 2007 (Excel 97–2003) a dojde k jejich ztrátě.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Tento soubor původně obsahoval funkce, které nebyly touto verzí aplikace Excel rozpoznány. Při ukládání souboru OpenXML ve formátu souboru XLSB a naopak nebudou tyto funkce zachovány.

Co to znamená   : Při uložení souboru ve formátu OpenXML do binárního sešitu aplikace Excel (*.xlsb) a naopak nebudou v aplikaci Excel 2007 k dispozici vlastnosti použité v tomto sešitě. Budete-li pokračovat v ukládání souboru, dojde ke ztrátě vlastností.

Akce:    Pokud znáte vlastnosti, které by mohly způsobovat tento problém, odeberte je nebo nahraďte (je-li to možné). Poté uložte soubor v požadovaném formátu.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti:

Problém

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

Co to znamená   : Od Excelu 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V Excelu 97–2003 se formátování barev v záhlavích a zápatích nedá použít.

Akce:    Pokud chcete formátování barev odebrat, klikněte v nástroji Kontrola kompatibility na Opravit.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

Co to znamená   : Od Excelu 2007 máte možnost zobrazit různá záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. V Excelu 97–2003 se sice záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky nedají zobrazit, ale zůstávají dostupná pro další otevření sešitu v Excelu 2007 a novějších verzích.

Akce:    Pokud sešit často ukládáte ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003, doporučujeme v sešitu nepoužívat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

Co to znamená   : Od Excelu 2007 jsou dostupné různé možnosti formátování nebo stylu buněk, třeba zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v Excelu 97–2003 dostupné.

Akce:    Budete-li v uložení sešitu pokračovat, aplikace Excel použije nejblíže odpovídající dostupný formát, který může být identický s jiným formátem použitým na jiném místě. Chcete-li předejít duplikování formátů, můžete před uložením sešitu do formátu aplikace Excel 97–2003 změnit nebo odebrat nepodporované formáty a styly buněk.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty buňky nebudou uloženy.

Co to znamená   : Od Excelu 2007 můžete použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v Excelu 97–2003 se dá použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitu.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů buňky, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty buňky, které není nutné zachovat.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty písma nebudou uloženy.

Co to znamená   : Od Excelu 2007 se dá použít 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich můžete použít až 512. Excel 97–2003 podporuje méně jedinečných formátů písma.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů písma, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty písma, které není nutné zachovat.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Uložení sešitu aplikace Excel, aby byl kompatibilní se staršími verzemi Excelu

Formátování v aplikaci Excel a vlastnosti, které se do jiných formátů souborů nepřenášejí

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×