Pro školy Data synchronizovat soubory CSV

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete soubory CSV (hodnoty oddělené čárkou) s školy dat synchronizace (SDS) k synchronizaci s Office 365 systémové informace školy (SIS). Pokud použijete tento postup, musíte mít šest samostatné soubory CSV nastavení synchronizace profilu v rámci SDS. Toto téma popisuje jsou soubory CSV a jejich požadované formátování.

CSV souborů, které školy Data Sync

Při konfiguraci SDS pomocí souboru CSV souborů, musí správci kompilaci šest jednotlivé soubory CSV obsahující všechny požadované atributy podrobné níže. Můžete může taky obsahovat žádné volitelné atributy šest soubory CSV jako dobře. podrobný postup pro nastavení synchronizace profilu se soubory CSV v SDS naleznete v tématu nasazení synchronizace dat škole pomocí souboru CSV souborů. Ukázka sady souborů CSV které obsahuje ukázkových dat se příslušný atribut hodnotami a formátování, najdete v článku SDS GitHub úložiště.

Požadované atributy pro soubory CSV budou lišit v závislosti na možnostech synchronizace profilu vybranou během Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu. Je-li v UK vašeho klienta Office 365, jsou taky některé specifickým požadavkům šest souborů CSV a má požadované atributy, které obsahují. Naleznete v části Soubory CSV UK tohoto dokumentu podrobněji požadavkům Kanada nebo zobrazení UK ukázkové soubory uložené ve SDS GitHub úložiště.

Poznámka : Zkontrolujte, že CSV souborů neobsahují neplatné znaky. Soubory CSV také nesmí obsahovat víc než 500 000 řádků dat. Pokud překročíte 500K řádky, musíte rozdělení dalších řádcích do další dvojice 6 soubory CSV a vytvořit další synchronizace profilu nahrávat a jejich synchronizace.

Šest požadované soubory CSV jsou:

Poznámka : Tyto soubory CSV musí přesně tak, jak je znázorněno s názvem a všechny obsažené v rámci stejné složky nebo adresáře v místním počítači. Žádné soubory by měl být tento adresář. Každý název atributu vidíte na obrázku pro každý soubor CSV navíc bude nakonfigurované jako záhlaví, v rámci každé příslušných souborů CSV.

Všechny soubory CSV musí být obsažen ve stejném adresáři

School.csv

Soubor School.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální potřebná k vytvoření a synchronizovat škola v rámci SDS požadované atributy. Pokud jste neobsahují tyto atributy, soubor se nemusí podařit, pokud chcete odeslat nebo škola nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • SIS ID   – ID SIS školy.

 • Název   – název školy.

Volitelné atributy pro School.csv

Soubor School.csv může obsahovat některé z těchto volitelné atributy. Když nastavení synchronizace profilu můžete přidat libovolné volitelné atributů níže, ale každý atribut vybranou musí pak být součástí odpovídající soubor CSV jako záhlaví sloupců. Tyto atributy se musí shodovat přesně názvy podrobné pod včetně pravopis, psaní velkých písmen a syntaxi. Aplikace, které využít datové SDS synchronizovat SDS nevyžaduje tato pole, může používat tyto atributy. Je potřeba zahrnout atributy libovolného/všechny potřebné pro experience optimální aplikace. Požádat ho aplikace pro informace o kterém tyto atributy se používají v příslušné aplikaci. Vždy můžete upravovat a přidání volitelné atributy synchronizace profilu v SDS později, v případě potřeby.

 • Číslo školy

 • Škola NCES_ID

 • Stav ID

 • Nízké kvality

 • Stupeň vysoké

 • Hlavní SIS ID

 • Hlavní název

 • Hlavní sekundární e-mailu

 • Adresa

 • Město

 • Stát

 • Země

 • PSČ

 • Telefon

 • Zone (Zóna)

V snímek pod z Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu podporují šedě atributy a zbývající atributy zobrazené jsou volitelné.

Section.csv

Soubor Section.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální potřebná k vytvoření a synchronizovat oddílu v rámci SDS požadované atributy. Pokud jste neobsahují tyto atributy, soubor se nemusí podařit, pokud chcete odeslat nebo části nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • SIS ID   – SIS ID oddílu.

 • Škola SIS ID   – ID SIS školy.

 • Název oddílu   – název oddílu.

Volitelné atributy pro Section.csv

Soubor Section.csv může obsahovat některé z těchto volitelné atributy. Když nastavení synchronizace profilu můžete přidat libovolné volitelné atributů níže, ale každý atribut vybraná musí pak být součástí odpovídající soubor CSV jako záhlaví sloupců. Tyto atributy se musí shodovat přesně názvy podrobné pod včetně pravopis, psaní velkých písmen a syntaxi. Všechny otevřené využít datové SDS synchronizovat aplikace SDS nevyžaduje tato pole, může používat tyto atributy. Je potřeba zahrnout atributy libovolného/všechny potřebné pro optimální aplikace prostředí. Požádat ho aplikace pro informace o kterém tyto atributy se používají v příslušné aplikaci. Vždy můžete upravovat a přidání volitelné atributy synchronizace profilu v SDS později, v případě potřeby.

 • Číslo oddílu

 • ID SIS termínů

 • Název termínů

 • StartDate termínů

 • Koncové datum období

 • ID SIS kurzu

 • Název kurzu

 • Číslo kurzu

 • Popis kurzu

 • Předmět kurzu

 • Období

 • Stav

V snímek pod z Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu podporují šedě atributy a zbývající atributy zobrazené jsou volitelné.

Student.csv

Soubor Student.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální potřebná k vytvoření a synchronizovat Student v rámci SDS požadované atributy. Pokud jste neobsahují tyto atributy, soubor se nemusí podařit, pokud chcete odeslat nebo Student nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • SIS ID   – SIS ID studenta.

 • Škola SIS ID   – ID SIS školy

 • Uživatelské jméno– uživatelské jméno studenta

Pokud jste vybrali možnost Create a synchronizace noví uživatelé během Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu, jsou taky potřeba 3 atributy dole. Pokud jste se rozhodli Stávajícím uživatelům synchronizace, tyto 3 atributy není povinný a SDS nelze přepsat tyto atributy v Azure, která už bude k dispozici v objektu uživatele.

 • Křestní jméno   – křestní jméno studenta.

 • Příjmení   – příjmení studenta.

 • Heslo   : heslo pro studenta. Hesla musí dodržovat Azure AD zásady pro heslo účtu uživatele.

Volitelné atributy pro Student.csv

Soubor Student.csv může obsahovat některé z těchto volitelné atributy. Když nastavení synchronizace profilu můžete přidat libovolné volitelné atributů níže, ale každý atribut vybrat musí pak být součástí odpovídající soubor CSV jako záhlaví sloupců. Tyto atributy se musí shodovat přesně názvy podrobné pod včetně pravopis, psaní velkých písmen a syntaxi. Aplikace, které využít datové SDS synchronizovat SDS nevyžaduje tato pole, může používat tyto atributy. Je potřeba zahrnout atributy libovolného/všechny potřebné pro optimální aplikace prostředí. Požádat ho aplikace pro informace o kterém tyto atributy se používají v příslušné aplikaci. Vždy můžete upravovat a přidání volitelné atributy synchronizace profilu v SDS později, v případě potřeby.

 • Stav ID

 • Sekundární e-mailu

 • Číslo studentů

 • Známka

 • Stav

 • Poštovní adresa

 • Město hromadné korespondence

 • Stav hromadné korespondence

 • Zip hromadné korespondence

 • Poštovní šířky

 • Poštovní délky

 • Země

 • Adresa pobytu

 • Město pobytu

 • Stav pobytu

 • Zip pobytu

 • Pobytu šířky

 • Pobytu délky

 • Země pobytu

 • Zisk.

 • DatumNarození

 • Stav BUŇKU

 • FederalRace

 • Promoce rok

V snímek pod z Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu podporují šedě atributy a zbývající atributy zobrazené jsou volitelné.

Teacher.csv

Soubor Teacher.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální potřebná k vytvoření a synchronizovat učitele v rámci SDS požadované atributy. Pokud nezadáte tyto atributy, může selhat soubor k nahrání nebo učitele nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • SIS ID   – ID SIS učitele.

 • Škola SIS ID   – ID SIS školy.

 • Uživatelské jméno– uživatelské jméno učitele

Pokud jste vybrali možnost Create a synchronizace noví uživatelé během Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu, jsou taky potřeba 3 atributy dole. Pokud jste se rozhodli Stávajícím uživatelům synchronizace, tyto 3 atributy není povinný a SDS nelze přepsat tyto atributy v Azure, která už bude k dispozici v objektu uživatele.

 • Křestní jméno   – křestní jméno učitele.

 • Příjmení    – příjmení učitele

 • Heslo   : heslo pro učitele. Hesla musí dodržovat Azure AD zásady pro heslo účtu uživatele.

Volitelné atributy pro Teacher.csv

Soubor Teacher.csv může obsahovat některé z těchto volitelné atributy. Když nastavení synchronizace profilu můžete přidat libovolné volitelné atributů níže, ale každý atribut vybranou musí pak být součástí odpovídající soubor CSV jako záhlaví sloupců. Tyto atributy se musí shodovat přesně názvy podrobné pod včetně pravopis, psaní velkých písmen a syntaxi. Aplikace, které využít datové SDS synchronizovat SDS nevyžaduje tato pole, může používat tyto atributy. Je potřeba zahrnout atributy libovolného/všechny potřebné pro experience optimální aplikace. Požádat ho aplikace pro informace o kterém tyto atributy se používají v příslušné aplikaci. Vždy můžete upravovat a přidání volitelné atributy synchronizace profilu v SDS později, v případě potřeby.

 • Stav ID

 • Číslo učitele

 • Stav

 • Sekundární e-mailu

 • Název

 • Kvalifikace

V snímek pod z Průvodce nastavením SDS synchronizace profilu podporují šedě atributy a zbývající atributy znázorněno modře jsou volitelné.

StudentEnrollment.csv

Soubor StudentEnrollment.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální požadované atributy přidejte student k oddílu v rámci SDS. Pokud jste neobsahují tyto atributy, soubor se nemusí podařit, pokud chcete odeslat nebo mapování Studentenrollment nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • Oddíl SIS ID   – SIS ID oddílu.

 • SIS ID   – SIS ID studenta.

TeacherRoster.csv

Soubor TeacherRoster.csv musí obsahovat tyto požadované atributy. Toto jsou minimální požadované atributy potřebné k přidání učitele do oddílu v rámci SDS. Pokud jste neobsahují tyto atributy, soubor se nemusí podařit, pokud chcete odeslat nebo mapování TeacherRoster nebude vytvořit nebo synchronizovat správně, a na pozdější chybu, budou zahrnuté v rámci zprávu o chybách synchronizace profilu.

 • Oddíl SIS ID   – SIS ID oddílu.

 • SIS ID   – ID SIS učitele.

Soubory CSV Spojené království

Pokud povolíte synchronizovat Data škole pomocí souboru CSV souborů pro klienta Office 365 sídlem ve Velké Británie, je potřeba udělat několik rozdílů mezi má požadované atributy výše a má požadované atributy pro Spojené království na základě soubory CSV. Následující podrobnosti všechny požadované atributy pro Spojené království souhrn na základě soubory CSV. Všechny volitelné atributy uvedeno, zůstane v části schématu UK.

School.csv

 • Číslo DfE – DfE počet školy

 • Název – název školy

Section.csv

 • ID – ID oddílu

 • Škola Číslo DfE – DfE počet školy

 • Název oddílu – název oddílu

Student.csv

 • ID – ID student

 • Škola Číslo DfE – DfE počet školy

 • Uživatelské jméno – uživatelské jméno studenta

Teacher.csv

 • ID – ID učitele

 • Škola Číslo DfE – DfE počet školy

 • Uživatelské jméno – uživatelské jméno učitele

StudentEnrollment.csv

 • Oddíl ID – ID oddílu

 • ID – ID SIS učitele

TeacherRoster.csv

 • Oddíl ID – ID oddílu

 • ID – ID učitele

Příbuzná témata

Přehled dat školy synchronizace a Classroom

Nasazení synchronizace dat škole pomocí souboru CSV souborů

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×