Proč používat skupiny pro odesílání a přijímání?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Skupiny pro odesílání a přijímání obsahují jeden nebo několik e-mailových účtů, informačních kanálů RSS a kalendářů zveřejněných na Internetu, které jste vytvořili v aplikaci Microsoft Outlook. Skupina pro odesílání a přijímání Všechny účty je v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 předem nakonfigurována a standardně obsažena.

Máte-li pouze jeden účet, pak nic jiného než výchozí skupinu Všechny účty nepotřebujete. V této skupině můžete provádět změny nastavení ovlivňující váš jediný účet. Máte-li však kombinaci více e-mailových účtů, informačních kanálů RSS nebo kalendářů publikovaných pro Internet, doporučujeme vám, abyste skupinu Všechny účty ponechali beze změny a kromě toho vytvořili i vlastní skupiny přizpůsobující chování při připojování a stahování vašim potřebám.

V tomto článku

Skupiny pro odesílání a přijímání

Vytvoření nové skupiny pro odesílání a přijímání

Vytvořit novou skupinu odesílání a přijímání na základě existující skupiny

Úpravy skupiny pro odesílání a přijímání

Přejmenování skupiny pro odesílání a přijímání

Odebrání skupiny pro odesílání a přijímání

Skupiny pro odesílání a přijímání

Pro každou skupinu je možné definovat odlišné chování, například frekvenci, s kterou se bude aplikace Outlook připojovat k odpovídajícímu serveru k odeslání a přijetí položek pro skupinu, nebo jak se bude chovat připojení, když je aplikace Outlook ve stavu online nebo offline.

U skupin pro odesílání a přijímání je možné zadat:

 • Zda je účet zahrnut do odesílání a přijímání pošty.

 • Zda má být z účtu odeslána nebo přijata pošta, popřípadě obojí.

 • Jak často se může provádět odesílání a přijímání.

 • Mezní velikost stahovaných zpráv.

 • Složky, které mají být zahrnuty do odesílání a přijímání.

 • Stahování pouze záhlaví nových zpráv.

 • Nastavení pro situaci, kdy je aplikace Outlook ve stavu offline.

Konfigurace skupin pro odesílání a přijímání je obvykle jednorázový proces. Je pravděpodobné, že nastavení nebudete měnit, dokud nepřidáte nové účty nebo nezměníte styl práce. Odebrané účty se automaticky odeberou i ze skupin pro odesílání a přijímání.

Poznámka : Možnosti a pravidla zobrazená v dialogovém okně Nastavení odesílání a příjímání se budou lišit v závislosti na typu účtu, se kterým pracujete.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny pro odesílání a přijímání

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmout a Nastavení odesílání a přijímání a klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Klepněte na tlačítko Nová.

 3. Zadejte název nové skupiny pro odesílání a přijímání a potom klepněte na tlačítko OK.

  Pro novou skupinu pro odesílání a přijímání se zobrazí dialogové okno Nastavení odesílání a přijímání.

 4. Ve skupině Účty jsou uvedeny všechny dostupné účty. Chcete-li účet zahrnout do této skupiny pro odesílání a přijímání, vyberte jej a zaškrtněte políčko Zahrnout vybraný účet do této skupiny.

  Po zaškrtnutí políčka budou v dialogovém okně dostupné další možnosti.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny pro odesílání a přijímání na základě existující skupiny

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmout a Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete zkopírovat, a klepněte na tlačítko Kopírovat.

 3. Zadejte název nové skupiny pro odesílání a přijímání a potom klepněte na tlačítko OK.

 4. Vyberte zkopírovanou skupinu pro odesílání a přijímání, kterou jste vytvořili v předchozím kroku, a klepněte na tlačítko Upravit.

  Pro novou skupinu pro odesílání a přijímání se zobrazí dialogové okno Nastavení odeslání a přijímání.

 5. Ve skupině Účty jsou uvedeny všechny dostupné účty. Chcete-li účet zahrnout do této skupiny pro odesílání a přijímání, vyberte jej a zaškrtněte políčko Zahrnout vybraný účet do této skupiny.

  Po zaškrtnutí políčka budou v dialogovém okně dostupné další možnosti.

Začátek stránky

Úpravy skupiny pro odesílání a přijímání

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmout a Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete změnit, a klepněte na tlačítko Upravit.

Začátek stránky

Přejmenování skupiny pro odesílání a přijímání

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmout a Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete změnit, a klepněte na tlačítko Přejmenovat.

Začátek stránky

Odebrání skupiny pro odesílání a přijímání

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkazy Odeslat a přijmout a Nastavení odesílání a přijímání a potom klepněte na příkaz Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Při odebrání skupiny pro odesílání a přijímání se neodstraní informace o účtu.

Poznámka : Skupinu pro odesílání a přijímání Všechny účty nelze odebrat. Pokud skupinu pro odesílání a přijímání Všechny účty nechcete používat, můžete ji vybrat, klepnout na tlačítko Upravit a ve skupině Účty vybírat jednotlivé účty a rušit zaškrtnutí políčka Zahrnout vybraný účet do této skupiny.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×