Proč nemůžu přecházet mezi plány Office 365 pro firmy?

Tento článek vám pomůže zjistit, jestli je pro vaše předplatné Office 365 pro firmy dostupný průvodce Přepnout plány, důvody, proč může být nedostupný, a co s tím můžete dělat.

Tip : Pokud chcete přejít mezi plány Office 365 pro domácnosti, pro jednotlivce a pro vysokoškoláky, přečtěte si Přechod na jiný plán Office 365 pro domácí použití.

V tomto článku

Proč není u mého předplatného dostupný průvodce Přepnout plány?

Průvodce Přepnout plány nemusí být u předplatného, ze kterého chcete přejít, dostupný z různých důvodů. Tady je postup, jak zjistit, proč není tento průvodce u vašeho předplatného dostupný.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí účtu pracovní nebo školní účet jako globální správce. Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona spouštěče aplikací Office 365 a zvolte Správce.

 3. V centru pro správu zvolte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  Snímek obrazovky s nabídkou Uživatelé v novém Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Aktivní uživatelé

 4. Na stránce Předplatná vyberte plán, ze kterého chcete přejít.

  Následující obrázky ukazují, jak vypadá předplatné, když je dostupný průvodce Přepnout plány.

  Tlačítko pro přechod na jiný plán

  Poznámky : Pokud tlačítko Přepnout plány nevidíte, tak se váš plán nedá změnit pomocí průvodce Přepnout plány. V takovém případě můžete zkusit problém vyřešit nebo přepnout plány ručně.

  Pokud na stránce není vidět tlačítko Přepnout plány, zobrazí se zpráva Plány se nedají přepnout.

  Žádné zpráva o přechodu mezi plány

 5. Pokud se vám zobrazí nějaká taková zpráva, můžete umístit myš na informační ikonu a zobrazí se zpráva s popisem důvodu, proč není průvodce dostupný.

  Zpráva o tom, proč nejde přecházet mezi plány

V následujících tabulkách jsou uvedené zprávy, které se můžou zobrazit, a pokyny k řešení problému.

Zprávy pro všechna předplatná Office 365 pro firmy   

Zpráva

Jak problém vyřešit

Předplatné teď nemůžete změnit, protože máte víc uživatelů než licencí Zrušte přiřazení licencí uživatelů, kteří už je nepoužívají, nebo kupte víc licencí. Pak se sem vraťte zpět a použijte průvodce pro přechod na jiný plán.

Přečtěte si část Máte konflikt licencí.

Nemůžete teď přejít na jiné předplatné, protože toto předplatné není kompletně nastavené nebo služba není k dispozici. Pokud chcete zkontrolovat dostupnost služby, přejděte na Správce > Stav služby. Pak to zkuste znovu.

Přečtěte si část Váš plán ještě není plně zřízený nebo jsou problémy se stavem služby.

V tomto předplatném jsou doplňky. Pokud chcete přejít na jiné předplatné, musíte nejdřív kontaktovat oddělení podpory a požádat o odebrání doplňku.

Přečtěte si část Plán, ze kterého chcete přejít, má minimálně jeden doplněk.

Plány nemůžete přepnout, protože se teď přepíná jiný plán a čeká se na ověření kredibility. To může trvat až dva pracovní dny.

Než budete plány přepínat, počkejte na dokončení ověření kredibility.

U tohoto předplatného teď nemáte nárok na přepnutí plánů.

Počkejte několik minut a aktualizujte prohlížeč. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu Office 365 pro firmy a požádejte o pomoc.

Zprávy jenom pro předplatná Office 365 Small Business, Small Business Premium a Midsize Business   

Zpráva

Jak problém vyřešit

Plány nemůžete přepnout, protože jste nedávno přešli z plánu Office 365 Small Business nebo Office 365 Midsize Business. Abyste mohli plány znova přepnout, musíte po minulém přepnutí počkat 30 dní.

Přečtěte si část Nedávno jste přešli z plánu Small Business nebo Midsize Business.

Plány nemůžete přepnout pomocí průvodce Přepnout plány, protože máte víc než jeden plán Office 365 Small Business nebo víc než jeden plán Office 365 Midsize Business.

Kontaktujte podporu Office 365 pro firmy a požádejte o pomoc.

Následující části obsahují tipy, jak řešit problémy uvedené v předchozích tabulkách.

Plán, ze kterého chcete přejít, má minimálně jeden doplněk

Při řešení tohoto problému postupujte takto:

 1. Odeberte doplněk (nejdřív ale zjistěte, kterým uživatelům je tento doplněk přiřazený).

  Poznámka : Zakoupený doplněk si nemůžete odebrat. Pokud potřebujete takový doplněk odebrat, kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

 2. Přepněte plány.

 3. Kupte doplněk znovu.

 4. Podle potřeby přiřaďte k doplňku uživatelské licence.

Máte konflikt licencí

Pokud chcete přepnout plány pomocí průvodce Přepnout plány, musí mít všichni vaši uživatelé přiřazené platné licence. Pokud jste přiřadili víc licencí, než jste koupili, zobrazí se vám na stránce Licence upozornění, že máte konflikt licencí, který je potřeba vyřešit. Další informace, jak tento konflikt vyřešit, najdete v článku Vyřešení konfliktů licencí.

Váš plán ještě není plně zřízený nebo jsou problémy se stavem služby

Třeba na následujícím obrázku je služba Exchange Online omezená.

Seznam služeb s aktuálním stavem, Exchange má sníženou kvalitu.

Z aktuálního stavu služeb je vidět, že Exchange Online má sníženou kvalitu.

Abyste zjistili, jestli nedochází k problémům se zřizováním služeb nebo se stavem služeb, projděte si podle následujících pokynů část Stav Office 365 na stránce Přehled podpory.

 • U všech plánů Office 365 jiných než Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Premium nebo Office 365 Midsize Business, které jsou zakoupené přes partnerský program, vyberte Správa > Podpora > Přehled.

 • Pro plány Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Premium nebo Office 365 Midsize Business, které jste si koupili prostřednictvím partnerského programu, vyberte Správa > Získat nápovědu a online podporu.

  Získání nápovědy pomocí odkazu online podpory

Pokud zjistíte, že služba není plně zřízená nebo že jsou problémy se stavem služeb, počkejte několik hodin, až bude vaše služba dostupná, a pak to zkuste znovu. Pokud problém přetrvává, přečtěte si článek Kontaktujte podporu Office 365 pro firmy.

Nedávno jste přešli z plánu Small Business nebo Midsize Business

Plány se nedají přepnout, protože jste nedávno přešli z plánu Office 365 Small Business, Office 365 Office 365 Small Business Premium nebo Office 365 Midsize Business. Buď můžete přepnout plány ručně, nebo můžete počkat 30 dní, až bude průvodce Přepnout plány pro vaše předplatné dostupný.

Další důvody, proč může být průvodce Přepnout plány nedostupný

Některé důvody jsou uvedené v předchozích tabulkách. Tady jsou některé další důvody, proč může být průvodce Přepnout plány nedostupný:

Máte předplacený plán

Pokud jste za předplatné zaplatili předem, budete nejspíš moct přepnout plány ručně. Pokud ale plány přepnete dřív, než vyprší platnost vašeho současného plánu, nedostanete kredit za zbývající nevyužitý čas aktuálního předplatného.

Máte plán pro vládní nebo neziskové organizace

Pokud máte plán pro vládní nebo neziskové organizace, můžete přepnout plány ručně nebo můžete kontaktovat podporu Office 365 pro firmy a požádat o pomoc.

Pro předplatné bylo zakoupeno a přiřazeno víc než 3 000 uživatelských licencí

Z důvodů souvisejících s výkonem je průvodce Přepnout plány nedostupný pro předplatná s 3 000 nebo více uživatelskými licencemi přiřazenými uživatelům. Nejspíš ale můžete přepnout plány ručně.

U předplatného, které chcete přepnout, nastaly dočasné potíže

Průvodce Přepnout plány se může stát dočasně nedostupným, protože právě přepíná velké množství plánů. Zkuste to znova asi za hodinu po prvním pokusu.

Plán, na který chcete přepnout, není podporovaná možnost

Průvodce Přepnout plány omezuje předplatná, na která můžete přejít, a to na základě služeb ve vašem aktuálním plánu. Průvodce vám umožní přepnout jenom na plán, který má stejné služby související s daty, třeba Exchange Online nebo SharePoint Online, nebo jejich vyšší verze. Zajistí se tak, že uživatelé při přechodu nepřijdou o data, která s danými službami souvisí.

Tip : V tabulce 1 v článku Firemní plány Office 365, na které můžete přejít najdete seznam předplatných, mezi kterými se dá přejít pomocí průvodce Přepnout plány.

Pokud se u vašeho plánu nedá použít průvodce Přepnout plány, můžete přejít mezi plány ručně. Při ručním přechodu mezi plány je potřeba koupit si nový plán, přidělit znovu licence a pak zrušit starý plán.

Poznámka : Ruční přechod z plánu Office 365 Small Business, Office 365 Small Business Premium nebo Office 365 Midsize Business plánu se nepodporuje.

Napište nám komentář

Byly tyto kroky užitečné? Pokud ano, dejte nám to prosím vědět na konci tohoto tématu. Pokud užitečné nebyly a máte pořád potíže, dejte nám vědět, co se pokoušíte dělat a k jakým problémům dochází.

Potřebujete další pomoc? Kontaktujte podporu.

Jako správce Office 365 pro firmy můžete zadarmo kontaktovat naše zkušené agenty podpory, kteří poskytují pomoc s předprodejní fází, účty a fakturací a pomáhají řešit technické problémy. Můžete také kontaktovat podporu jménem uživatelů Office 365 z vaší organizace.

Získání nápovědy z komunitních fór Office 365 Správci: Přihlášení a vytvoření žádosti o služby Správci: Zavolejte na linku podpory

Poznámka : Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, obraťte se prosím na tým podpory 21Vianet.

Viz taky

Ruční přechod mezi plány Office 365 pro firmy

Přechod na jiný plán Office 365 pro domácí použití

Fakturace v Office 365 pro firmy – nápověda pro správce

Důležité informace pro zákazníky s Office 365 Enterprise E4

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×