Proč Access vyžaduje po uživateli zadání hodnoty parametru?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento článek se nevztahuje na webové aplikace Accessu – typ databáze návrh s přístupem a publikovat do Office 365 nebo Sharepointu online. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access .

Příznaky

Když otevřete objekt aplikace Access (například tabulky, dotazu, formuláře nebo sestavy), zobrazí se dialogové okno Zadat hodnotu parametru.

Příčina

Když otevřete objekt obsahující identifikátor nebo Výraz, který Access neumí interpretovat, zobrazí Access dialogové okno Zadat hodnotu parametru. Někdy se jedná o požadované chování. Tvůrce databáze mohl třeba vytvořit dotaz, který vám při každém spuštění umožňuje zadat informace, jako je datum zahájení nebo identifikační číslo zaměstnance. Taková výzva může vypadat takto:

Příklad očekávaný zadat hodnotu parametru dialogovým oknem, s identifikátorem označeného "Zadejte ID zaměstnance", pole, ve kterém chcete zadat hodnotu a tlačítky OK a Storno.

V jiných případech však nechcete, aby se toto dialogové okno zobrazovalo. Mohli jste například provést nějaké změny návrhu databáze a nyní Access po otevření objektu neočekávaně zobrazuje toto dialogové okno se zprávou, které nerozumíte.

Příklad neočekávané zadat hodnotu parametru dialogovým oknem, s identifikátorem s označením "SomeIdentifier", pole, ve kterém chcete zadat hodnotu a tlačítky OK a Storno.

Řešení

Chcete-li zabránit v zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru, je nutné zkontrolovat všechny výrazy přidružené k objektu, se kterým pracujete, a najít identifikátor způsobující zobrazování tohoto dialogového okna. Potom je nutné opravit daný identifikátor nebo syntaxi výrazu obsahujícího tento identifikátor. Následující postupy obsahují obecné pokyny pro kontrolu výrazů v různých typech objektů. Konkrétní změny, které je nutné provést, však závisejí na struktuře databáze.

Odkazy na další informace o syntaxi výrazů naleznete v části Viz také.

 1. Při zobrazení nežádoucího dialogového okna Zadat hodnotu parametru si poznamenejte identifikátor nebo výraz, který je v tomto dialogovém okně uveden:

  Příklad neočekávané zadat hodnotu parametru dialog s, s růžových obrysu okolo nápisem identifikátor "SomeIdentifier", pole, ve kterém chcete zadat hodnotu a tlačítky OK a Storno.

 2. Klikněte na tlačítko Zrušit.

 3. Pokračujte jedním z následujících postupů podle typu objektu, který je při zobrazení dialogového okna otevírán.

Kontrola výrazů v dotazu

Kontrola výrazů v sestavě

Kontrola výrazů ve formuláři

Kontrola výrazů v tabulce

Kontrola výrazů v dotazu

Překlepy v dotazech jsou častou příčinou zobrazování nežádoucí výzvy k zadání parametru. Jak již bylo zmíněno, jestliže je dotaz navržen tak, aby při svém spuštění zobrazoval výzvu k zadání hodnoty parametru, je zobrazení dialogového okna Zadat hodnotu parametru žádoucí. Pokud jste si však jisti, že dotaz by neměl zobrazovat výzvu k zadání hodnoty parametru, pomocí následujícího postupu zkontrolujte, zda se v dotazu nevyskytují nesprávné výrazy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz v navigačním podokně a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Zkontrolujte identifikátory a výrazy v řádku Pole a v řádcích Kritéria a určete, jestli nějaká část textu odpovídá textu, který je zobrazený v dialogovém okně Zadat hodnotu parametru. Konkrétně jestli některá z buněk v řádku Pole obsahuje hodnotu, jako je Výraz1: [identifikátor], protože to by mohl být zdroj zobrazování výzvy k zadání parametru.

  Dotaz obsahující výraz, který způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru

Odkazy na další informace o vytváření parametrických dotazů naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Kontrola výrazů v sestavě

Pokud se dialogové okno Zadat hodnotu parametru zobrazuje při otevření sestavy, zkontrolujte vlastnosti sestavy tímto postupem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Poznámka : Před pokračováním zjistěte, zda některé ovládací prvky v sestavě nemají ve svém levém horním rohu zobrazen zelený trojúhelníček. Tento trojúhelníček označuje, že Access nemůže vyhodnotit identifikátor nebo výraz ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku daného ovládacího prvku. Pokud některé ovládací prvky mají zobrazen tento zelený trojúhelníček, věnujte při provádění následujícího postupu těmto ovládacím prvkům zvláštní pozornost.

  Sestava obsahující textové pole s chybně napsaným identifikátorem

 2. Pokud není zobrazené podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. V podokně úloh Seznam vlastností klikněte na kartu Vše.

 4. Klikněte na ovládací prvek, který zobrazuje data v sestavě (například textové pole, zaškrtávací políčko nebo pole se seznamem). Pokud některé ovládací prvky mají zobrazen výše zmíněný zelený trojúhelníček, klikněte nejprve na jeden z nich.

 5. V podokně úloh Seznam vlastností zkontrolujte ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku výskyt identifikátoru, který byl zobrazen v dialogovém okně Zadat hodnotu parametru, a v případě potřeby výraz upravte.

 6. Opakujte předchozí dva kroky pro další ovládací prvky v sestavě, dokud nenajdete výraz, který způsobuje problém.

 7. Pokud nadále nelze problém najít, zkontrolujte výskyt nesprávných výrazů v podokně Skupina, řazení a souhrn:

  • Pokud není podokno Skupina, řazení a souhrn zobrazeno, klikněte na kartě Návrh ve skupině Skupiny a souhrny na položku Seskupit a seřadit.

  • Pokud je na řádku v podokně Skupina, řazení a souhrn zobrazena možnost Seskupit podle výrazu nebo Seřadit podle výrazu, kliknutím na slovo „výraz“ otevřete Tvůrce výrazů, v němž můžete výraz zkontrolovat a podle potřeby upravit.

Začátek stránky

Kontrola výrazů ve formuláři

Pokud se dialogové okno Zadat hodnotu parametru zobrazuje vždy při otevření formuláře, nachází se nesprávný výraz pravděpodobně v jednom z následujících míst:

Kontrola podkladového dotazu

Jestliže je zdrojem záznamu pro formulář dotaz, zkontrolujte výskyt nesprávného výrazu v podkladovém dotazu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazené podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 3. Ujistěte se, že je v seznamu v horní části podokna úloh Seznam vlastností vybrána položka Formulář, a klikněte na kartu Vše.

 4. Zkontrolujte vlastnost Zdroj záznamů. Pokud obsahuje název dotazu nebo SQL příkaz, je některý identifikátor v příkazu zřejmě nesprávný a způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru. Klikněte na pole vlastnosti Zdroj záznamů a potom na tlačítko Sestavit Builder button .

 5. Nesprávný výraz vyhledejte pomocí postupu, který najdete v části Kontrola výrazů v dotazu.

  Důležité : Chcete-li po dokončení kontroly uložit změny dotazu, zavřete dotaz a před přepnutím zpět do zobrazení formuláře uložte formulář. Jinak budou všechny změny provedené v dotazu ztraceny.

Kontrola pole se seznamem nebo seznamu ve formuláři

Příčinou zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru může být nesprávný výraz ve vlastnosti Zdroj řádků ovládacího prvku pole se seznamem nebo seznamu. Někdy se dialogové okno zobrazuje až při pokusu o použití daného ovládacího prvku. Ke kontrole vlastnosti Zdroj řádků ovládacího prvku použijte tento postup:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte na pole se seznamem nebo seznam, který chcete zkontrolovat.

 3. Pokud není zobrazené podokno úloh Seznam vlastností, zobrazte ho stisknutím klávesy F4.

 4. Klikněte na kartu Data a potom zkontrolujte vlastnost Zdroj řádků a určete, zda nějaká část textu odpovídá textu, který je zobrazen v dialogovém okně Zadat hodnotu parametru.

Začátek stránky

Kontrola výrazů v tabulce

Pokud Access zobrazuje dialogové okno Zadat hodnotu parametru vždy při otevření tabulky, nachází se nesprávný výraz pravděpodobně v dané tabulce ve vlastnosti Zdroj řádků vyhledávacího pole.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku v navigačním podokně a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud chcete určit, jestli některé pole je vyhledávací pole, klikněte na název pole a v části Vlastnosti pole klikněte na kartu Vyhledávání. Pokud karta obsahuje pole vlastnosti Zdroj řádků, dané pole je vyhledávací pole. Zkontrolujte vlastnost Zdroj řádků. Pokud obsahuje SQL příkaz, je některý identifikátor v příkazu zřejmě nesprávný a způsobuje zobrazování dialogového okna Zadat hodnotu parametru.

Poznámka : Tabulka může obsahovat víc vyhledávacích polí, a proto zkontrolujte kartu Vyhledávání u každého pole.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×