Prioritní doručená pošta v Outlooku

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.


Poslední aktualizace: 26. března 2019

Prioritní Doručená pošta: Doručená pošta se dělí na dvě karty – prioritní a další. Nejdůležitější e-mailové zprávy jsou na kartě prioritní, i když zbytek zůstává snadno přístupný – ale není na kartě Další.

Poznámky: 

Outlook pro Windows | Outlook na webu | Outlook.com | Outlook pro Mac | Pošta pro Windows 10

Otazník označuje obsah nápovědy Jak se Prioritní doručená pošta vypíná?

Outlook pro Windows

V Outlooku pro Windows je prioritní Doručená pošta dostupná jenom pro účty Office 365, Exchange a Outlook.com.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V Outlooku vyberte kartu zobrazení .

 2. Vyberte Zobrazit prioritní doručenou poštu.

  Zobrazit prioritní doručenou poštu

  V horní části poštovní schránky se zobrazí karty prioritní a další. Budete informováni o způsobu přetékání e-mailů na jiné a můžete přepínat mezi kartami, aby byl rychlý.

  Filtrování zaměření nebo jiného

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Prioritní do složky Další, zvolte Přesunout do složky Další. Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

  Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu ze složky Další do složky Prioritní, zvolte Přesunout do složky Prioritní. Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

  Souběžné zobrazení možností Přesunout a Vždycky přesouvat

Podívejte se na Prioritní doručenou poštu v akci

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Outlook na webu

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou Outlook na webu nebo klasickou verzi. Zvolte verzi, kterou používáte, abyste zobrazili příslušné pokyny.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlook Web

Podívejte se na Instrukce pro novou verzi Outlook na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Pokyny pro novou verzi Outlooku na webu

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook na webu.

  Snímek obrazovky s poštou v Outlooku na webu

 2. V horní části stránky vyberte Nastavení Ikona Nastavení .

 3. Zaškrtněte políčko vedle Prioritní doručené pošty.

  V horní části poštovní schránky se zobrazí karty prioritní a další. Budete informováni o způsobu přetékání e-mailů na jiné a můžete přepínat mezi kartami, aby byl rychlý.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Nahoře přesuňte zprávu ze složky prioritní na jinou a vyberte přesunout > přesunout do jiné doručené pošty. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu jiné, vyberte vždycky přesunout do složky Doručená pošta .

  Pokud přesunete jednu zprávu z jiného na prioritní, vyberte přesunout > přesunout do složky prioritní Doručená pošta. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu prioritní, vyberte vždycky přesunout do složky prioritní Doručená pošta .

Instrukce pro klasický Outlook na webu

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook na webu.

  Primární zobrazení Outlooku na webu
 2. Vyberte Nastavení Ikona Nastavení _GT_ Nastavení zobrazení > Prioritní doručené pošty.

 3. V části při přijetí e-mailuvyberte Řadit zprávy do složky prioritní a další. V horní části poštovní schránky se zobrazí karty prioritní a další. Budete informováni o způsobu přetékání e-mailů na jiné a můžete přepínat mezi kartami, aby byl rychlý.

  Funkci Prioritní doručená pošta můžete zapnout nebo vypnout na stránce Nastavení zobrazení.

 4. Klikněte na OK.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud přesunete jednu zprávu z složky prioritní na jinou, vyberte přesunout do jiné doručené pošty. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu jiné, vyberte vždycky přesunout do složky Doručená pošta .

  Pokud přesunete jednu zprávu z jiného na prioritní, vyberte přesunout do složky Doručená pošta. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu prioritní, vyberte vždycky přesunout do složky prioritní Doručená pošta .

  Možnosti Přesunout do Prioritní a Přesunout do kategorie Další v Outlooku na webu

Outlook.com, Hotmail.com

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook.com nebo Hotmail.com.

 2. Vyberte Nastavení Ikona Nastavení a pak zaPněte prioritní doručenou poštu.

  Snímek obrazovky s podoknem nastavení se zvolenou možností prioritní Doručená pošta zapnout.

 3. V horní části poštovní schránky vyberte v seznamu e-mailové zprávy možnost mezi funkcí prioritní a Další. Mezi kartami se můžete kdykoli přepínat, abyste měli rychlý vzhled.

  Snímek obrazovky s kartami prioritní a další v horní části poštovní schránky Outlook.com.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní nebo Další a pak klikněte pravým tlačítkem myši na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud přesunete jednu zprávu z zaměření na jinou, zvolte přesunout > přesunout do jiné doručené pošty. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu jiné , zvolte vždycky přesunout do složky Doručená pošta .

  Snímek obrazovky s nabídkou, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši s možnostmi přesunutí do jiné složky Doručená pošta a vždy přejít do složky Doručená pošta

  Pokud přesunete jednu zprávu z jiného na prioritní, zvolte přesunout > přesunout do složky prioritní Doručená pošta. Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předaly na kartu prioritní , zvolte vždycky přesunout do složky prioritní Doručená pošta .

  Snímek obrazovky s nabídkou klikněte pravým tlačítkem myši s doručenou poštou přesunout do složky prioritní a vždycky se přesuňte na možnosti prioritní Doručená pošta.

Outlook pro Mac

V Outlooku 2016 pro Mac je prioritní Doručená pošta dostupná jenom pro firemní e-maily Office 365.

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. Otevřete Outlook 2016 pro Mac.

 2. Na kartě Uspořádání klikněte na Prioritní doručená pošta.

  Tlačítko Prioritní doručená pošta na kartě Uspořádání na pásu karet

  V horní části složky Doručená pošta se zobrazí karty prioritní a další. Budete informováni o způsobu přetékání e-mailů na jiné a můžete přepínat mezi kartami, aby byl rychlý.

Tip: Můžete nastavit, aby počet nepřečtených zpráv uváděný v odznaku na aplikaci zahrnoval jenom zprávy z karty Prioritní. Pokud chcete toto nastavení upravit, přejděte na Outlook > Předvolby > Oznámení a zvuky > Počet v odznaku na aplikaci.

Změna způsobu třídění zpráv

 1. Ve složce Doručená pošta vyberte kartu Prioritní a pak vyberte zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, vyberte > zpráv . Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předávaly na kartu jiné , zvolte > zprávy .

  Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, vyberte > zprávpřesunout do složky prioritní . Pokud chcete, aby se všechny budoucí zprávy od odesílatele předávaly na kartu prioritní , zvolte > zprávy .

  V nabídce Přesunout do složky Prioritní jsou dvě možnosti: Přesunout do složky Prioritní a Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Pošta pro Windows 10

Zapnutí Prioritní doručené pošty

 1. V Pošta pro Windows 10 zvolte Nastavení Ikona Nastavení > Prioritní doručené pošty.

 2. Přeřazení zpráv do složky prioritní a další

  Prioritní doručenou poštu můžete zapnout nebo vypnout pomocí posuvníku Řadit zprávy na kartách Prioritní a Další.

  V horní části složky Doručená pošta se zobrazí karty prioritní a Další . Budete informováni o způsobu přetékání e-mailů na jinéa můžete přepínat mezi kartami, aby byl rychlý.

Přesunutí zpráv z karty Prioritní na kartu Další

 1. V doručené poště vyberte kartu Prioritní a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Další.

  • Pokud chcete na kartu Další doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Další.

Přesunutí zpráv z karty Další na kartu Prioritní

 1. V doručené poště vyberte kartu Další a pravým tlačítkem klikněte na zprávu, kterou chcete přesunout.

 2. Zvolte jednu z těchto možností:

  • Pokud chcete přesunout jenom vybranou zprávu, zvolte Přesunout do složky Prioritní.

  • Pokud chcete na kartu Prioritní doručovat všechny budoucí zprávy od daného odesílatele, zvolte Vždycky přesouvat do složky Prioritní.

Časté otázky

Nejnovější informace o Prioritní doručené poště najdete v našem příspěvku.

Prioritní Doručená pošta nahradí nePotřebné. Po přechodu už nebudete dostávat méně důležité e-maily do složky nePotřebné. Místo toho bude v doručené poště rozdělený e-mail mezi kartami prioritní a další. Stejný algoritmus, který přesunul položky do složky nePotřebné, se teď zaměřuje na prioritní doručenou poštu, což znamená, že všechny e-maily, které se nastavily na nePotřebné, se teď přesunou do Všechny zprávy, které už jsou ve složce nePotřebné, zůstanou tam, dokud je nerozhodnete je odstranit nebo přesunout.

Prozatím to možné je. Za nějakou dobu ale Prioritní doručená pošta funkci Nepotřebné úplně nahradí.

Ano. Prioritní doručenou poštu můžete zapnout podle pokynů výše.

Ano. Jakmile povolíte Prioritní doručenou poštu, zobrazí se vám v horní části složky Doručená pošta karty Prioritní a Další. Čím více budete funkci Prioritní doručená pošta používat, tím inteligentněji a efektivněji vám bude třídit zprávy. Můžete také naučit Outlook rozpoznávat důležité věci tím, že budete přesouvat e-maily mezi složkami Prioritní a Další a nastavíte pravidla, která zajistí, aby se e-maily od určitých odesílatelů vždy zobrazovaly v určité cílové složce.

V Outlooku pro iOS nebo Android se nic nemění. Až se všechny naše desktopové a webové verze aplikace Outlook aktualizují a zavede se do nich funkce Prioritní doručená pošta, budete mít na kartách Prioritní a Další stejné věci ve všech svých klientech Outlook.

Příbuzná témata

Vypnutí
Prioritní doručené pošty Prioritní doručené poštypro Outlook Mobile

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×