Principy transformací dotazů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste zajistili výsledky hledání vhodné pro dotaz uživatele, musíte občas dotaz změnit. Předpokládejme třeba, že vytvoříte vertikálu vyhledávání pro Obrázky. Pokud někdo zadá dotaz ve vertikále Obrázky, musíte dotaz změnit tak, aby vrátil jen takové výsledky, které patří mezi Obrázky.

Pokud chcete změnit dotazu, používá ke konfiguraci transformace dotazu Tvůrce dotazů. Můžete nakonfigurovat transformaci dotazu, kterou chcete nahradit vlastností dotazu, například na zdroje výsledků , který dotaz bude používat k získání výsledků hledání nebo pořadí řazení, který budou používat při zobrazení výsledků hledání. Text dotazu transformaci nahrazuje také pomocí šablony dotazu, který můžete nakonfigurovat. Šablona dotazu je text, který nahradí text dotazu a šabloně může obsahovat proměnné dotazu.

Proměnná dotazu zatupuje hodnotu. Pokud transformace nahradí text dotazu jeho šablonou dotazu, nahradí i proměnné dotazu v šabloně konkrétními hodnotami.

Transformace nahradí kontextové proměnné dotazu hodnotami souvisejícími s kontextem dotazu. Následující tabulka obsahuje některé příklady kontextových proměnných dotazu.

Transformace nahradí tuto kontextovou proměnnou dotazu

Takto

{User.Name}

Jméno uživatele, který zadal dotaz

{Site.URL}

Web, na kterém uživatel zadal hodnotu

{Today}

Dnešní datum

Transformace nahradí vázané proměnné dotazu konkrétním textem v dotazu uživatele. Následující tabulka obsahuje některé příklady vázaných proměnných dotazu.

Transformace nahradí tuto vázanou proměnnou dotazu

Takto

{searchBoxQuery}

Dotaz, který uživatel zadal

{searchTerms}

Dotaz, který uživatel zadal, změněný nejnovější transformací

Když do dotazu přidáváte omezení, třeba když omezujete dotaz na konkrétní typ obsahu, můžete použít vázanou proměnnou dotazu. Například pro vertikálu vyhledávání Obrázky můžete nakonfigurovat transformaci dotazu, která do textu dotazu přidá položku „typ_obsahu:obrázek“ pomocí šablony dotazu „{searchTerms} typ_obsahu:obrázek“. Pokud do této vertikály uživatel zadá dotaz „měsíc“, transformace nahradí text „{searchTerms}“ textem „měsíc“. Transformace dotazu tak změní dotaz na „měsíc typ_obsahu:obrázek“.

Transformace dotazů můžete nakonfigurovat ve třech umístěních:

  • Ve webové části, například ve webové části Výsledky hledání. Tranformaci nakonfigurujte ve webové části, pokud dotazy nepotřebujete stejným způsobem upravit i jinde.

  • V pravidle dotazu, které určuje, že některé akce se budou provádět jenom v případě, že budou splněné konkrétní podmínky. Dvě z těchto akcí používají ke změně dotazu transformaci:

    • Přidat blok výsledků na stránce výsledků hledání. Tato akce vytvoří kopii dotazu a transformace změní jenom kopii.

    • Změnit seřazené výsledky. Tato akce změní dotaz zadaný uživatelem.

  • Ve zdroji výsledků, který dotaz používá k získání výsledků hledání.

Dotaz uživatele se transformuje webovou částí, potom odpovídajícími pravidly dotazu a nakonec zdrojem výsledků. Když konfigurujete transformaci ve zdroji výsledků, můžete si být jistí, že změny transformace se nezahodí ani nepřepíší, protože zdroj výsledků transformuje dotaz až jako poslední. Pokud byste se třeba chtěli ujistit, že vertikála vyhledávání Obrázky vrátí jenom obrázky, nakonfigurovali byste příslušnou transformaci ve zdroji výsledků a potom byste nakonfigurovali webovou část ve vertikále vyhledávání, aby tento zdroj výsledků použila.

Další informace najdete v tématu Přehled dotazů zpracování na TechNetu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×