Principy úrovní oprávnění v SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po vytvoření webu služby SharePoint, můžete zadat nebo omezit přístup uživatelů na web nebo jeho obsah. Například můžete chtít poskytnout přístup jenom pro členy týmu nebo můžete chtít poskytnutí přístupu ke všem, ale omezit úpravy pro některé. Nejjednodušší způsob, jak pracovat s oprávněními, je použít výchozí úrovně oprávnění a skupiny za předpokladu, že, vztahují se obvyklé scénáře. Ale pokud budete potřebovat, můžete nastavit další jemně odstupňovaná oprávnění za výchozí úrovně. Tento článek popisuje různé oprávnění a oprávnění úrovně oprávnění a skupiny Sharepointu fungování společně a jak použití kaskádových oprávnění prostřednictvím kolekce webů.

Poznámka : Chcete přejít přímo na postup pro změnu nebo nastavení úrovně oprávnění? Zjistěte, jak vytvořit a upravit úrovně oprávnění.

Grafické znázornění, najdete v článku Video: Princip oprávnění v Sharepointu.

Pokud pracujete na webu, že pracujete uvnitř kolekce webů. Každý web existuje v kolekci webů, které je skupina weby pod webem nejvyšší úrovně jednoho. Na webu nejvyšší úrovně se nazývá kořenový web kolekce webů.

Následující ilustrace kolekce webů ukazuje jednoduchou hierarchii webů, seznamů a položek seznamu. Obory oprávnění jsou číslované, počínaje od nejširší úrovně, na které jde nastavit oprávnění, a konče u nejužší úrovně (jednotlivé položky v seznamu).

Obrázek ukazující obory zabezpečení SharePointu u webu, podřízeného webu, seznamu a položky

Dědičnost

Důležité koncept pochopit je to dědičnost oprávnění. Standardně všem webům a obsahu webů v kolekci nastavení zdědí oprávnění nastavená kořenového nebo web nejvyšší úrovně. Při přiřazovat jedinečná oprávnění pro weby, knihovny a položky tyto položky už dědí oprávnění z nadřazeného webu. Tady je návod, jak oprávnění fungují v rámci hierarchie:

 • Správce kolekce webů nakonfiguruje oprávnění pro web nejvyšší úrovně nebo kořenový web pro celou kolekci.

 • Pokud jste vlastníkem webu, můžete změnit nastavení oprávnění pro web, který přestane dědičnost oprávnění pro daný web.

 • Seznamy a knihovny dědí oprávnění z webu, ke kterému patří. Pokud jste vlastníkem webu, můžete zastavit dědičnost oprávnění a změnit nastavení oprávnění pro seznam nebo knihovnu.

 • Položky seznamů a knihoven dědí oprávnění od jejich nadřazeného seznamu nebo knihovny. Pokud máte ovládací prvek seznamu nebo knihovny, můžete zastavit dědičnost oprávnění a změnit nastavení oprávnění přímo na určitou položku.

  Je důležité vědět, že uživatel může přerušit výchozí dědičnost oprávnění pro položky seznamu nebo knihovny tak, že sdílení dokumentu nebo položky s někým, kdo nemá přístup. V takovém případě SharePoint automaticky zastaví dědičnosti v dokumentu.

Výchozí úrovně oprávnění umožňují rychle a snadno dosáhnout běžné úrovní oprávnění pro jednoho uživatele nebo skupiny uživatelů.

Můžete provádět změny jednotlivých výchozí úrovně oprávnění, s výjimkou Úplného řízení a Omezený přístup, které jsou podrobněji popsány v následující tabulce.

Úroveň oprávnění

Popis

Úplné řízení

Obsahuje všechna dostupná sharepointová oprávnění. Tato úroveň oprávnění se standardně přiřazuje skupině Vlastníci. Nedá se přizpůsobit ani odstranit.

Návrh

Vytváření seznamů a knihoven dokumentů, úpravy stránek a používání motivů, ohraničení a šablon stylů na webech. Tato úroveň oprávnění se automaticky nepřiřazuje žádné skupině SharePointu.

Úpravy

Přidávání, úpravy a odstraňování seznamů a zobrazení, přidávání, aktualizace a odstraňování položek seznamu a dokumentů. Tato úroveň přístupu se standardně přiřazuje skupině Členové.

Přispívání

Zobrazení, přidávání, aktualizace a odstraňování položek seznamu a dokumentů

Čtení

Zobrazit stránky a položek ve stávajících seznamech a knihovnách dokumentů a stahovat dokumenty.

Omezený přístup

Umožňuje uživateli nebo skupině umožňuje přecházet na stránku webu nebo knihovně pro přístup k určité položky obsahu, když nemají oprávnění k otevření nebo úprava jiné položky webu nebo v knihovně. Tato úroveň automaticky získá službou SharePoint při poskytování přístup k jedné určitou položku. Nelze přiřadit oprávnění omezený přístup přímo uživatele nebo skupiny sami. Místo toho když přiřadíte otevřít oprávnění nebo upravit jedné položky, SharePoint automaticky přiřadí omezený přístup do jiných požadované umístění, třeba na webu nebo knihovně, ve kterém je uložena jedné položky.

Schválení

Úpravy a schvalování stránek, položek seznamů a dokumentů. Ve výchozím nastavení má toto oprávnění skupina Schvalovatelé.

Správa hierarchie

Vytváření webů a úpravy stránek, položek seznamů a dokumentů. Tato úroveň oprávnění se standardně přiřazuje skupině Správci hierarchie.

Omezené čtení

Zobrazení stránek a dokumentů, ale ne historických verzí ani uživatelských oprávnění.

Jenom prohlížení

Může zobrazovat stránky, položky a dokumenty. Jakýkoliv dokument, který má obslužnou rutinu souboru na straně serveru, jde v prohlížeči zobrazit, ale ne stáhnout. Typy souborů, které nemají obslužnou rutinu souboru na straně serveru (nepůjde je otevřít v prohlížeči), jde stále stáhnout. Platí to třeba pro videosoubory a soubory ve formátu .pdf nebo .png.

Poznámka zabezpečení :  Plány Office 365 vytváří skupinu zabezpečení, která se jmenuje Všichni kromě externích uživatelů a obsahuje všechny uživatele, které přidáte do adresáře Office 365 (kromě těch, které přidáte výslovně jako externí uživatele). Tato skupina zabezpečení se přidává do skupiny Členové automaticky, aby měli uživatelé v Office 365 přístup na web SharePointu Online a mohli na něm dělat úpravy. Kromě toho vytváří plány Office 365 skupinu zabezpečení nazvanou Company Administrators, která zahrnuje správce Office 365 (například globální správce a správce fakturace). Tato skupina zabezpečení se přidává do skupiny Správci kolekce webů.

Úrovně oprávnění společně s skupiny Sharepointu. Skupiny Sharepointu se množině uživatelů, kteří měli stejnou úroveň oprávnění.

To funguje se, že můžete sestavit související oprávnění na úrovni oprávnění. Potom přiřadit úroveň oprávnění do skupiny Sharepointu.

Dialogové okno oprávnění webu klikněte v části nastavení/uživatelé webu a oprávnění/webu oprávnění

Každý typ sharepointového webu standardně obsahuje určité skupiny SharePointu. Týmový web například automaticky obsahuje skupinu Vlastníci, Členové a Návštěvníci. Web Portál Publikování obsahuje tyto skupiny a ještě několik dalších, mezi jinými Schvalovatelé, Návrháři a Správci hierarchie. Když vytvoříte web, SharePoint pro něj automaticky vytvoří předdefinovanou sadu skupin SharePointu. Správce SharePointu může navíc definovat vlastní skupiny a úrovně oprávnění.

Další informace o skupinách SharePointu najdete v tématu Princip skupin SharePointu.

Skupiny SharePointu a úrovně oprávnění, které jsou standardně součástí webu, se můžou lišit v závislosti na:

 • Šabloně, kterou zvolíte pro tento web

 • Jestli je tento web interním webem, nebo veřejným webem

 • Skutečnosti, jestli správce SharePointu vytvořil na tomto webu jedinečnou sadu oprávnění pro konkrétní účel, třeba pro hledání

Následující tabulka popisuje výchozí úrovně oprávnění a oprávnění přidružená k těmto třem standardním skupinám: Návštěvníci, Členové a Vlastníci.

Skupina

Úroveň oprávnění

Návštěvníci

Čtení:    Tato úroveň zahrnuje následující oprávnění:

 • Počáteční

 • Zobrazit položky, verze, stránky a stránky aplikací

 • Procházet informace o uživatelích

 • Vytvořit upozornění

 • Použít funkci Samoobslužné vytváření webů (SSC)

 • Použít vzdálená rozhraní

 • Použít funkce integrace klientů

Členové

Úpravy:    Tato úroveň zahrnuje všechna oprávnění úrovně Čtení plus:

 • Zobrazit, přidat, aktualizovat a odstranit položky

 • Přidat, upravit a odstranit seznamy

 • Odstranit verze

 • Procházet adresáře

 • Upravit osobní informace o uživatelích

 • Spravovat osobní zobrazení

 • Přidat, aktualizovat nebo odebrat osobní webové části

Vlastníci

Úplné řízení:    Tato úroveň obsahuje všechna dostupná sharepointová oprávnění.

Oprávnění webu platí všeobecně pro nějaký web SharePointu. Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro weby, a znázorňuje úrovně oprávnění, které je využívají.

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Úpravy

Přispívání

Čtení

Omezený přístup

Schválení

Správa hierarchie

Omezené čtení

Jenom prohlížení

Spravovat oprávnění

X

X

Zobrazit data služby Web Analytics

X

X

Vytvořit podřízené weby

X

X

Spravovat web

X

X

Přidat a upravit stránky

X

X

X

X

Použít motivy a ohraničení

X

X

Použít šablony stylů

X

X

Vytvořit skupiny

X

Procházet adresáře

X

X

X

X

X

X

Použít funkci Samoobslužné vytváření webů (SSC)

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobrazit stránky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobrazit výčet oprávnění

X

X

Procházet informace o uživatelích

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spravovat upozornění

X

X

Použít vzdálená rozhraní

X

X

X

X

X

X

X

X

Použít funkce integrace klientů

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otevřít

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Upravit osobní informace o uživatelích

X

X

X

X

X

X

Oprávnění seznamu platí pro obsah seznamů a knihoven. Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro seznamy a knihovny, a znázorňuje úrovně oprávnění, které je využívají.

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Úpravy

Přispívání

Čtení

Omezený přístup

Schválení

Správa hierarchie

Omezené čtení

Jenom prohlížení

Spravovat seznamy

X

X

X

X

Přepsat rezervaci

X

X

X

X

Přidat položky

X

X

X

X

X

X

Upravit položky

X

X

X

X

X

X

Odstranit položky

X

X

X

X

X

X

Zobrazit položky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Schválit položky

X

X

X

Otevřít položky

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobrazit verze

X

X

X

X

X

X

X

X

Odstranit verze

X

X

X

X

X

X

Vytvořit upozornění

X

X

X

X

X

X

X

X

Zobrazit stránky aplikací

X

X

X

X

X

X

X

X

Osobní oprávnění platí na obsah, který patří konkrétnímu uživateli. Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro osobní zobrazení a webové části, a znázorňuje úrovně oprávnění, které je využívají.

Oprávnění

Úplné řízení

Návrh

Úpravy

Přispívání

Čtení

Omezený přístup

Schválení

Správa hierarchie

Omezené čtení

Jenom prohlížení

Spravovat osobní zobrazení

X

X

X

X

X

X

Přidat nebo odebrat soukromé webové části

X

X

X

X

X

X

Aktualizovat osobní webové části

X

X

X

X

X

X

Sharepointová oprávnění můžou záviset na jiných sharepointových oprávněních. Abyste třeba mohli zobrazit nějakou položku, musíte být schopni ji otevřít. Oprávnění Zobrazit položky je tak vlastně závislé na oprávnění Otevřít.

Když vyberete nějaké sharepointové oprávnění, které je závislé na jiném, vybere SharePoint automaticky toto přidružené oprávnění. Podobně když nějaké sharepointové oprávnění vymažete, vymaže SharePoint automaticky všechna sharepointová oprávnění, která jsou na něm závislá. Pokud třeba vymažete oprávnění Zobrazit položky, vymaže SharePoint automaticky oprávnění Spravovat seznamy (protože seznam se nedá spravovat, když nemůžete zobrazit položku).

Tip : Jediné sharepointové oprávnění bez závislostí je oprávnění Otevřít. Jsou na něm závislá všechna ostatní sharepointová oprávnění. Pokud chcete vyzkoušet vlastní úroveň oprávnění, stačí, když vymažete oprávnění Otevřít. Tím se automaticky vymažou všechna ostatní oprávnění.

Následující oddíly obsahují tabulky, které popisují sharepointová oprávnění pro jednotlivé kategorie oprávnění. Pro každé oprávnění znázorňuje tato tabulka závislá oprávnění.

Oprávnění webu a závislá oprávnění

Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro weby, a znázorňuje oprávnění, která jsou na nich závislá.

Oprávnění

Popis

Závislá oprávnění

Spravovat oprávnění

Umožňuje vytvořit a změnit úrovně oprávnění pro web a přiřadit oprávnění uživatelům a skupinám.

Schválit položky, Vytvořit výčet oprávnění, Otevřít

Zobrazit data služby Web Analytics

Umožňuje zobrazit sestavy o využití webu.

Schválit položky, Otevřít

Vytvořit podřízené weby

Umožňuje vytvořit podřízené weby, jako jsou třeba týmové weby, centra schůzek a pracovní prostory dokumentů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Spravovat web

Umožňuje provádět všechny úlohy správy webu, včetně správy obsahu.

Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat a upravit stránky

Umožňuje přidat, změnit nebo odstranit stránky HTML nebo stránky webových částí a upravit web pomocí editoru kompatibilního s Windows SharePoint Services.

Zobrazit položky, Procházet adresáře, Zobrazit stránky, Otevřít

Použít motivy a ohraničení

Umožňuje použít vybraný motiv nebo ohraničení na celém webu.

Zobrazit stránky, Otevřít

Použít šablony stylů

Umožňuje aplikovat na web šablonu stylů (soubor .css).

Zobrazit stránky, Otevřít

Vytvářet skupiny

Umožňuje vytvořit skupinu uživatelů, kterou jde použít kdekoli v kolekci webů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Procházet adresáře

Umožňuje zobrazit výčet souborů a složek na webu pomocí nějakého rozhraní, jako je třeba SharePoint Designer nebo WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Zobrazit stránky, Otevřít

Použít funkci Samoobslužné vytváření webů (SSC)

Umožňuje vytvořit web pomocí funkce Samoobslužné vytváření webů.

Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit stránky

Umožňuje zobrazit stránky webu.

Otevřít

Zobrazit výčet oprávnění

Umožňuje zobrazit výčet oprávnění pro web, seznam, složku, dokument nebo položku seznamu.

Zobrazit položky, Otevřít položky, Zobrazit verze, Procházet adresáře, Zobrazit stránky, Otevřít

Procházet informace o uživatelích

Umožňuje zobrazit informace o uživatelích webu.

Otevřít

Spravovat upozornění

Umožňuje spravovat upozornění pro všechny uživatele webu.

Zobrazit položky, Vytvořit oznámení, Zobrazit stránky, Otevřít

Použít vzdálená rozhraní

Umožňuje použít pro přístup k webu protokol SOAP (Simple Object Access Protocol), protokol WebDAV nebo SharePoint Designer.

Otevřít

Otevřít*

Umožňuje otevřít web, seznam nebo složku, a získat tak přístup k položkám, které obsahují.

Nezávisí na žádných oprávněních.

Upravit osobní informace o uživatelích

Umožňuje povolit uživateli změnu osobních informací, například přidání fotografie.

Procházet informace o uživatelích, Otevřít

Oprávnění seznamu a závislá oprávnění

Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro seznamy a knihovny, a znázorňuje oprávnění, která jsou na nich závislá.

Oprávnění

Popis

Závislá oprávnění

Spravovat seznamy

Umožňuje vytvořit nebo odebrat seznamy, přidat nebo odebrat sloupce v seznamu a přidat nebo odebrat veřejná zobrazení seznamu.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít, Spravovat osobní zobrazení

Přepsat rezervaci

Umožňuje zahodit nebo vrátit se změnami dokument, který je rezervovaný jiným uživatelem.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat položky

Umožňuje přidat položky do seznamů, dokumenty do knihoven dokumentů a komentáře k webovým diskusím.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Upravit položky

Umožňuje upravit položky v seznamech, dokumenty v knihovnách dokumentů a komentáře k webovým diskusím v dokumentech a přizpůsobit stránky webových částí v knihovnách dokumentů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Odstranit položky

Umožňuje odstranit položky ze seznamu, dokumenty z knihovny dokumentů a komentáře k webovým diskusím z dokumentů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit položky

Umožňuje zobrazit položky v seznamech, dokumenty v knihovnách dokumentů a komentáře k webovým diskusím.

Zobrazit stránky, Otevřít

Schválit položky

Umožňuje schválit podverzi dokumentu nebo položky seznamu.

Upravit položky, Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Otevřít položky

Umožňuje zobrazit zdroj dokumentů, které využívají popisovače souborů na straně serveru.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit verze

Umožňuje zobrazovat dřívější verze dokumentu nebo položky seznamu.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Odstranit verze

Umožňuje odstraňovat dřívější verze dokumentu nebo položky seznamu.

Zobrazit položky, Zobrazit verze, Zobrazit stránky, Otevřít

Vytvořit upozornění

Umožňuje vytvářet e-mailová oznámení.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Zobrazit stránky aplikací

Umožňuje zobrazovat dokumenty a zobrazení v seznamu nebo knihovně dokumentů.

Otevřít

Osobní oprávnění a závislá oprávnění

Následující tabulka popisuje oprávnění, která platí pro osobní zobrazení a webové části, a znázorňuje oprávnění, která jsou na nich závislá.

Oprávnění

Popis

Závislá oprávnění

Spravovat osobní zobrazení

Umožňuje vytvořit, změnit nebo odstranit osobní zobrazení seznamů.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Přidat nebo odebrat soukromé webové části

Umožňuje přidat nebo odebrat soukromé webové části na stránce webové části.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít, Aktualizovat osobní webové části

Aktualizovat osobní webové části

Umožňuje aktualizovat webové části, aby zobrazovaly individuální informace.

Zobrazit položky, Zobrazit stránky, Otevřít

Teď, když jste se naučili informace o oprávněních, dědičnosti a úrovně oprávnění, můžete plánování strategie tak, aby se dá nastavit pokyny pro uživatele, minimalizovat údržbu a dodržování na zásadách vaší organizace dat zásady správného řízení. Tipy pro plánování strategie najdete v článku plánování strategie oprávnění.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×