Princip dialogového okna Formát obrázku v Publisheru

Důležité : 22. září 2016: Když v Publisheru 2016 vytváříte soubory PDF kliknutím na Exportovat > Vytvořit dokument PDF/XPS, tak se u dokumentů obsahujících obrázky, které jste přeformátovali (například změnili jejich barvy nebo upravili průhlednost), v souboru PDF tyto změny neobjeví.

Tento problém je vyřešený v nejnovější verzi Office 16.0.7341.2032, kterou jsme vydali 22. září. Oznámení o možnosti aktualizace na nejnovější verzi se postupně zobrazuje zákazníkům, ale můžete také aktualizovat okamžitě tak, že otevřete libovolnou aplikaci Office 2016 a zvolíte Soubor > Účet > Možnosti aktualizace > Aktualizovat.

Pokud chcete zkomprimovat obrázky v publikaci, obnovit původní barvy obrázku nebo nastavit možnosti pro oříznutí a stanovení barvy, jasu a kontrastu obrázku, můžete to udělat na kartě Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku.

Poznámka : Karta Obrázek je dostupná v případě, že je vybraným objektem obrázek nebo obrazec s obrázkovou výplní. Jestliže je objektem obrazec, budou zakázány nástroje Oříznutí, ale budou povoleny možnosti Nastavení zobrazení a Komprimovat.

Oříznutí

Do polí Vlevo, Vpravo, Nahoře a Dole zadejte požadovanou míru oříznutí obrázku. Pokud zadáte zápornou hodnotu oříznutí, provede Publisher oříznutí v opačném směru – rozšíří rámeček mimo obrázek. V případě, že jste u obrázku použili výplň, zobrazí se výplň v oblasti rámečku, která se ořízla v opačném směru. Jinak bude oblast oříznutí v opačném směru průhledná.

Jas a kontrast

 • Jas: Zadejte procentuální hodnotu do pole Jas nebo nastavte hodnotu jasu obrázku pomocí posuvníku. Výchozí úroveň je padesátiprocentní jas. Zvýšením jasu se obrázek zesvětlí. Snížením jasu obrázek ztmavne.

 • Kontrast: Zadejte procentuální hodnotu do pole Kontrast nebo nastavte hodnotu kontrastu obrázku pomocí posuvníku. Snížení kontrastu zmenší rozdíl mezi stíny a světlými místy a obrázek se tím zesvětlí. Zvýšení kontrastu zvýrazní rozdíly mezi stíny a světlými místy a obrázek tím získá vyšší kontrast.

Přebarvení

 • Barva: Vyberte barvu výplně z palety nebo vyberte některou z možností v seznamu:

  • Barvy schématu: Vyberte barvy z barevného schématu použitého v publikaci.

  • Standardní barvy: Vyberte ze standardní sady barev od červené po modrou.

  • Bez výplně: U vybraných buněk nebo tabulky se nepoužije žádná výplň. Buňky bez výplně budou mít průhledné pozadí.

  • Další barvy: Otevře dialogové okno Barvy. Novou barvu můžete vybrat ze standardní barevné palety nebo můžete vybrat vlastní barvu pomocí barevného modelu RGB, HSL nebo CMYK. Můžete taky vybrat barvu PANTONE® .

  • Nádechy: Otevře dialogové okno Efekty výplně, ve kterém můžete použít nádechy aktuálně vybrané barvy.

 • Komprimovat: Zobrazí dialogové okno Komprimovat obrázky, ve kterém můžete určit, jak se budou obrázky komprimovat.

 • Obnovit barvu: Obnoví původní barvy.

 • Obnovit vše: Obnoví oříznutí a vzhled použitý u obrázku. Obnovení má vliv na změny formátování provedené u vybraného obrázku prostřednictvím karty Obrázek v dialogovém okně Formát obrázku.

 • Efekty obrazce: Otevře dialogové okno Formát obrazce , ze kterého máte přístup k efektům Výplň, Stín, Odraz, Záře, Měkké okraje, Prostorový efekt a Prostorové otočení .

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×