Prezentace dat v pruhovém grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí aplikace Microsoft Office Excel 2007 můžete vytvořit pruhový graf a dodat mu zcela nový a přitažlivý vzhled. Pruhový graf je užitečný pro porovnání Datové body v jedné nebo více Datová řada, v čemž se velmi podobá sloupcovému grafu.

Formátovaný skupinový pruhový graf

Po vytvoření pruhového grafu můžete změnit velikost mezer mezi pruhy. Výběrem typu pruhového grafu můžete simulovat Ganttův diagram, což je vodorovný pruhový graf často používaný v programech pro správu projektů.

V tomto článku

Další informace o vykreslení dat v pruhovém grafu

Vytvoření propracovaného pruhového grafu

Změna velikosti mezer mezi pruhy

Simulace Ganttova diagramu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslení dat v pruhovém grafu

Pruhové grafy nabízejí porovnání jednotlivých položek.

V pruhových grafech jsou kategorie uspořádány podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy.

Pruhový graf s prostorovým efektem

Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech:

 • Máte jednu nebo více datových řad, které chcete zobrazit.

 • Data obsahují kladné, záporné a nulové (0) hodnoty.

 • Chcete porovnat data pro mnoho kategorií.

 • Popisky os jsou dlouhé.

 • Zobrazené hodnoty představují doby trvání.

Při vytváření pruhového grafu můžete zvolit jeden z následujících podtypů:

 • Skupinový pruhový graf a skupinový pruhový graf s prostorovým efektem:    Skupinové pruhové grafy porovnávají hodnoty mezi různými kategoriemi. Ve skupinovém pruhovém grafu jsou kategorie obvykle uspořádány podél svislé osy a hodnoty podél vodorovné osy. Ve skupinovém pruhovém grafu s prostorovým efektem se trojrozměrně zobrazují vodorovné obdélníky – data nejsou vykreslena na třech osách.

  Skupinový pruhový graf a skupinový pruhový graf s prostorovým efektem

 • Skládaný pruhový graf a skládaný pruhový graf s prostorovým efektem:    Skládaný pruhový graf zobrazuje vztah jednotlivých položek k celku. Ve skládaném pruhovém grafu s prostorovým efektem se trojrozměrně zobrazují vodorovné obdélníky – data nejsou vykreslena na třech osách.

  Skládaný pruhový graf a skládaný pruhový graf s prostorovým efektem

 • 100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný pruhový graf s prostorovým efektem:    Tento typ grafu porovnává procentuální podíl jednotlivých hodnot na celkové hodnotě v různých kategoriích. Ve 100% skládaném pruhovém grafu s prostorovým efektem se trojrozměrně zobrazují vodorovné obdélníky – data nejsou vykreslena na třech osách.

  100% skládaný pruhový graf a 100% skládaný pruhový graf s prostorovým efektem:

 • Vodorovné válcové, kuželové a jehlanové grafy:    Tyto grafy jsou k dispozici ve stejných skupinových, skládaných a 100% skládaných typech, které jsou k dispozici pro obdélníkové pruhové grafy. Zobrazují a porovnávají data přesně stejným způsobem. Jediným rozdílem je, že v těchto typech grafů se namísto vodorovných obdélníků používají válcové, kuželové a jehlanové tvary.

  Válcové, kuželové a jehlanové grafy

Začátek stránky

Vytvoření propracovaného pruhového grafu

Formátovaný skupinový pruhový graf

Jak jsme tedy tento pruhový graf vytvořili? Následující postup vám pomůže vytvořit pruhový graf s podobnými výsledky. V tomto grafu jsou použita data ukázkového listu. Tato data můžete zkopírovat do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Zkopírujte data ukázkového listu do prázdného listu nebo otevřete list obsahující data, která chcete v pruhovém grafu zobrazit.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Město, STAT E

Roční SUNSHIN možné AVG % E

YUMA, AZ

90 %

EL PASO, TX

84 %

RENO, NV

79 %

KEY WEST, FL

76 %

HONOLULU, HI

71 %

SAN FRANCISCO, CA

66 %

NEW YORK, NY

58 %

SEATTLE, WA

47 %

JUNEAU, AK

30 %

 1. Vyberte data, která chcete v pruhovém grafu zobrazit.

 2. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klepněte na možnost Pruhový.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Ve skupinovém rámečku Dvojrozměrný pruhový klikněte na možnost Skupinový pruhový.

 4. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pro náš pruhový graf jsme použili Styl 4.

 6. V diagramu klepněte na legendu a poté stiskněte klávesu DELETE.

 7. Chcete-li zmenšit velikost názvu grafu, klepněte pravým tlačítkem myši na název a vyberte požadovanou velikost v poli Velikost.

  Pro náš pruhový graf jsme nastavili hodnotu 12.

 8. Chcete-li zmenšit velikost popisků os, klepněte pravým tlačítkem myši na svislou osu (kategorií) a vyberte požadovanou velikost v poli Velikost.

  Pro náš pruhový graf jsme nastavili hodnotu 8.

 9. Klepněte na Oblast grafu grafu nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

 10. Na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na tlačítko Upřesnit Obrázek tlačítka a poté klepněte na efekt, který chcete použít.

  Pro náš pruhový graf jsme použili možnost Jemný efekt - Zvýraznění 1.

  Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

 11. Klikněte na datový bod, vyberte všechny pruhů nebo vyberte Datová řada ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ).

 12. Na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na tlačítko Upřesnit Obrázek tlačítka a poté klepněte na efekt, který chcete použít.

  Pro náš pruhový graf jsme použili možnost Jemný efekt - Zvýraznění 2.

 13. Na kartě Formát klepněte ve skupině Styly tvaru na tlačítko Efekty tvarů.

 14. Klepněte na položku Záře a potom ve skupinovém rámečku Varianty záře klepněte na požadovaný efekt záře.

  Pro náš pruhový graf jsme použili možnost Barva zvýraznění 2, záře 8 bodů.

 15. Klepněte na oblast grafu.

 16. Na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na tlačítko Upřesnit Obrázek tlačítka a poté klepněte na efekt, který chcete použít.

  Pro náš pruhový graf jsme použili možnost Barevný okraj - Zvýraznění 1.

 17. Chcete-li změnit velikost grafu, na kartě Formát ve skupině Velikost vyberte požadovanou velikost obrazce v poli Výška obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Pro náš pruhový graf jsme nastavili hodnotu 10,2 cm.

  Skupina Velikost na pásu karet aplikace Excel

 18. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

   V našem pruhovém grafu je použit motiv Slunovrat.

Začátek stránky

Změna velikosti mezer mezi pruhy

Mezery mezi pruhy v pruhovém grafu můžete zvětšit nebo zmenšit. V dvojrozměrném pruhovém grafu se pruhy mohou dokonce navzájem překrývat.

 1. V grafu klepněte na Datová řada, kterou chcete změnit, nebo ji následujícím způsobem vyberte v seznamu prvků grafu:

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na datovou řadu.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Tip : Pro změnu velikosti mezer u všech datových řad stejného typu grafu stačí vybrat pouze jednu datovou řadu.

 3. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti řady proveďte jeden z následujících kroků:

  1. Chcete-li změnit překrytí pruhů v dvojrozměrném pruhovém grafu, přetáhněte jezdec na požadované procento překrytí řad nebo zadejte procento mezi -100 a 100 do pole Překrytí řad.

   Tip : Čím vyšší je tato hodnota, tím větší překrytí bude v této kategorii.

  2. Chcete-li změnit velikost mezer mezi kategoriemi datových značek v dvojrozměrném nebo trojrozměrném pruhovém grafu, přetáhněte jezdec na požadované procento šířky mezery nebo zadejte hodnotu mezi 0 (nula) a 500 do pole Šířka mezery.

   Tip : Čím vyšší je tato hodnota, tím větší bude šířka mezer mezi pruhy.

  3. Chcete-li změnit velikost mezery mezi datovými řadami v trojrozměrném pruhovém grafu, zadejte hodnotu mezi 0 a 500 do pole Hloubka mezery.

   Tip : Čím vyšší je tato hodnota, tím větší bude vzdálenost mezi pruhy.

Začátek stránky

Simulace Ganttova diagramu

I když aplikace Excel neposkytuje Ganttův diagram, můžete Ganttův diagram simulovat úpravou skládaného grafu tak, aby znázorňoval úkoly, doby trvání úkolů a hierarchii.

Simulovaný Ganttův diagram v Excelu

Následující postup vám pomůže vytvořit Ganttův diagram s výsledky, které jsou podobné výsledkům na předchozím obrázku. Pro tento diagram jsme použili data ukázkového listu. Tato data můžete zkopírovat do listu nebo můžete použít vlastní data, pokud použijete stejná záhlaví sloupců a strukturu sešitu.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vykreslit Ganttova diagramu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Úkol

Zahájení

Doba trvání

Úkol 1

+

5,08

Úkol 2

5,08

18

Úkol 3

2,5

3

Úkol 4

510

15

Úkol 5

20

17

Poznámka : Hodnoty v sloupcích B a C (Zahájení a Doba trvání) představují počet dnů od data zahájení a počet dnů potřebných k dokončení úkolu.

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v Ganttově diagramu (v našem ukázkovém datovém listu A1:C6).

 2. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klepněte na možnost Pruhový.

 3. Ve skupinovém rámečku Dvojrozměrný pruhový klepněte na možnostSkládaný pruhový.

 4. V grafu klepněte na první datovou řadu nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

 5. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 6. Klepněte na tlačítko Výplň a potom na možnost Bez výplně.

 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.

 8. V grafu klepněte na legendu a poté stiskněte klávesu DELETE.

 9. Vyberte svislou osu (hodnot) nebo ji vyberte v seznamu prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

 10. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 11. Ve skupinovém rámečku Možnosti osy zaškrtněte políčko Kategorie v obráceném pořadí.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×