Prezentace dat v prstencovém grafu

Pomocí aplikace Microsoft Office Excel 2007 můžete rychle převést data do prstencového grafu a pak pomocí nových funkcí formátování usnadnit jeho čtení. Například přidáním legenda, Popisek dat a Textové pole popisujících, co jednotlivé prstence prstencového grafu představují, můžete rychle porozumět datům znázorněným v grafu.

Formátovaný prstencový graf

Po vytvoření prstencového grafu můžete otočit výseče do různých perspektiv, zaměřit se na konkrétní výseče vysunutím výsečí prstencového grafu nebo změnit velikost otvoru prstencového grafu, chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost výsečí.

Co chcete provést?

Další informace o vykreslení dat v prstencovém grafu

Vytvoření složitějšího prstencového grafu

Otočení výsečí v prstencovém grafu

Vysunutí výsečí u prstencového grafu

Změna velikosti otvoru v prstencovém grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslení dat v prstencovém grafu

Data uspořádaná pouze do sloupců nebo řádků v listu lze zobrazit v prstencovém grafu. Podobně jako výsečový graf zobrazuje i prstencový graf vztah částí k celku, ale může obsahovat více než jednu Datová řada. Každá datová řada, kterou zobrazíte v prstencovém grafu, přidá prstenec do grafu. První datová řada je zobrazena v středu grafu.

Vzhledem k jejich kruhovému charakteru nelze prstencové grafy snadno číst, zvláště pokud zobrazují více datových řad. Proporce vnějších a vnitřních prstenců nepředstavují přesně velikost dat   – Datové bodyna vnějších prstencích budou pravděpodobně větší než datové body na vnitřních prstencích, ačkoli jejich skutečné hodnoty mohou být menší. Zobrazení hodnot nebo procent v popiscích dat v prstencovém grafu je velmi užitečné, ale pokud chcete porovnat datové body vedle sebe, měli byste použít skládaný sloupcový nebo skládaný pruhový graf.

Zvažte použití prstencového grafu, pokud:

 • Máte jednu nebo více datových řad, které chcete zobrazit.

 • Žádná z hodnot, které chcete zobrazit, není záporná.

 • Žádná z hodnoty, které chcete zobrazit, není nula (0).

 • Nemáte více než sedm kategorií na datovou řadu.

 • Kategorie představují části celku v jednotlivých prstencích prstencového grafu.

Při vytváření prstencového grafu můžete zvolit jeden z následujících podtypů prstencového grafu:

 • Prstencový    Prstencový graf zobrazí data v prstencích, kde každý prstenec představuje datovou řadu. Jestliže jsou v popiscích dat zobrazeny procentuální hodnoty, každý prstenec bude mít celkovou hodnotu 100 %.

  Typ Prstencový graf

 • Rozložený prstencový    Podobně jako rozložené výsečové grafy zobrazuje rozložený prstencový graf příspěvek každé hodnoty k součtu při zdůraznění jednotlivých hodnot, ale může obsahovat více než jednu datovou řadu.

  Typ Rozložený prstencový graf

Prstencové grafy a rozložené prstencové grafy nejsou k dispozici v prostorovém zobrazení, pomocí prostorového formátování však můžete dát těmto grafům prostorový vzhled.

Začátek stránky

Vytvoření složitějšího prstencového grafu

Formátovaný prstencový graf

Jak jsme tedy tento prstencový graf vytvořili? Následující postup vám pomůže vytvořit prstencový graf s podobnými výsledky. V tomto grafu jsou použita data ukázkového listu. Tato data můžete zkopírovat do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Otevřete list obsahující data, která chcete vykreslit v prstencovém grafu, nebo zkopírujte data ukázkového listu do prázdného listu.

  Jak zkopírovat data z ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

1

2

3

4

A

B

C

2005

2006

Evropa

12 704 714,00 USD

17 987 034,00 USD

Asie

8 774 099,00 USD

12 214 447,00 USD

Spojené státy

12 094 215,00 USD

10 873 099,00

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v prstencovém grafu.

 2. Na kartě Vložit klepněte ve skupině Grafy na tlačítko Další grafy.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Ve skupinovém rámečku Prstencový klepněte na položku Prstencový.

 4. Klepněte na Oblast grafuv prstencovém grafu .

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 5. Na kartě Návrh vyberte ve skupině Rozložení grafu rozložení, které chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pro náš prstencový graf jsme použili Rozložení 6.

  Poznámka : Rozložení 6 zobrazuje legendu. Pokud má prstencový graf příliš mnoho položek legendy nebo pokud nelze snadno položky legendy rozlišit, je vhodné namísto zobrazení legendy přidat popisky dat k datovým bodům u prstencového grafu (karta Rozložení, skupinový rámeček Popisky, tlačítko Popisky dat).

 6. Na kartě Návrh klepněte ve skupinovém rámečku Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pro náš prstencový graf jsme použili Styl 26.

 7. Chcete-li změnit velikost grafu, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na graf.

  2. Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost požadovanou velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce.

   Tip : Pro náš prstencový graf jsme nastavili výšku obrazce 4" a šířku obrazce 5,5" .

 8. Chcete-li změnit velikost otvoru v prstenci, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na datovou řadu, nebo ji vyberte ze seznam prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr pole Prvky grafu ).

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

  2. Na kartě Formát klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

  3. Klepněte na položku Možnosti řady a potom ve skupinovém rámečku Vnitřní průměr prstence přetáhněte jezdce na požadovanou velikost, nebo zadejte procentuální hodnotu v rozmezí 10 až 90 do pole Procento.

   Tip : Pro náš prstencový graf jsme nastavili hodnotu 20%.

 9. Chcete-li zvýraznit popisky dat, proveďte následující kroky:

  1. Klepnutím na popisek dat vyberte popisky dat pro celou datovou řadu nebo je vyberte ze seznamu prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr pole Prvky grafu).

  2. Na kartě Formátklepněte ve skupině Styl obrazce na tlačítko Více Obrázek tlačítka a poté klepněte na požadovaný styl obrazce.

   Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

   Tip : Pro náš prstencový graf jsme použili možnost Jemný efekt - tmavý 1.

  3. Zopakováním těchto kroků naformátujete popisky všech datových řad v prstencovém grafu.

 10. Chcete-li změnit a formátovat název grafu, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na název grafu nebo jej vyberte ze seznam prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr pole Prvky grafu ).

  2. Zadejte název, který chcete použít, a potom stiskněte klávesu ENTER.

  3. Na kartě Formát klepněte ve skupině Styl obrazce na tlačítko Více Obrázek tlačítka a poté klepněte na požadovaný styl obrazce.

   Tip : Pro náš prstencový graf jsme použili možnost Středně silný efekt - Zvýraznění 1.

  4. Pokud chcete změnit umístění názvu, přetáhněte jej do požadovaného umístění.

 11. Chcete-li změnit formát legendy, klepněte na legendu a pak vyberte požadovaný styl v poli Styly obrazce (karta Formát skupina Styly obrazce, tlačítko Více Obrázek tlačítka ).

 12. Chcete-li přidat textové popisky se šipkami, které odkazují na prstence grafu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Vložit na položku Textové pole.

  2. Klepněte na místo v grafu, kam chcete vložit textové pole, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

  3. Vyberte textové pole a potom na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na spouštěč dialogového okna Obrázek tlačítka .

  4. Klepněte na položku Textové pole a potom ve skupinovém rámečku Přizpůsobit zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost tvaru textu a klepněte na tlačítko OK.

  5. Ve skupině Styl obrazce vyberte styl, který chcete použít.

  6. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Vložit na položku Obrazce.

  7. Ve skupinovém rámečku Čáry klepněte na položku Šipka.

  8. V grafu nakreslete šipku z rohu textového pole k prstenci grafu, ke kterému má směřovat.

  9. Pokud chcete změnit formát textových polí, klepněte do textového pole a vyberte požadovaný styl ve skupině Styly obrazce (karta Formát, skupina Styly obrazce ).

   Opakujte tyto kroky pro všechny prstence v prstencovém grafu.

 13. Chcete-li změnit pozadí grafu, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na oblast grafu nebo ji vyberte ze seznam prvků grafu (karta Formát, skupinový rámeček Aktuální výběr pole Prvky grafu ).

  2. Na kartě Formátklepněte ve skupině Styl obrazce na tlačítko Více Obrázek tlačítka a poté klepněte na požadovaný styl obrazce.

   Tip : Pro náš prstencový graf jsme použili možnost Jemný efekt - Zvýraznění 3.

 14. Chcete-li zaoblit rohy pozadí grafu, proveďte následující kroky:

  1. Na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na tlačítko spouštěče dialogového okna Obrázek tlačítka .

  2. Klepněte na položku Styly ohraničení a potom zaškrtněte políčko Zaoblené rohy.

 15. Chcete-li použít jiné barvy motivu než výchozí motiv použitý u sešitu, proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Na kartě Rozložení stránky klepněte ve skupině Motivy na tlačítko Motivy.

   Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované vyberte motiv, který chcete použít.

   Tip : V našem prstencovém grafu je použit motiv Vrchol.

Začátek stránky

Otočení výsečí v prstencovém grafu

Pořadí, ve kterém jsou Datová řada v prstencových grafech aplikace Office Excel 2007 vykresleny, je určeno pořadím dat v listu. Chcete-li zobrazit jinou perspektivu, můžete otočit výseče prstencového grafu o 360 v rámci kruhu prstencového grafu.

Otočený prstencový graf

 1. V prstencovém grafu klepněte na datovou řadu nebo datový bod nebo je provedením následujícího kroku vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na požadovanou datovou řadu nebo bod.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

 3. Pod polem Úhel první výseče přetáhněte jezdce na požadovaný stupeň otočení nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 (nula) až 360 pro určení úhlu, v jakém se má první výseč zobrazit.

Začátek stránky

Vysunutí výsečí u prstencového grafu

Pokud chcete zvýraznit jednotlivé výseče prstencového grafu, použijte při vytváření grafu typ grafu Rozložený prstencový. Rozložené prstencové grafy zobrazí příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu při zdůraznění jednotlivých hodnot. Můžete změnit nastavení rozložení prstence pro všechny výseče nebo jednotlivé výseče.

Rozložený prstencový graf

Výseče můžete vysunout také ručně.

Prstencový graf s vysunutou výsečí

Změna nastavení výsečí u rozloženého prstencového grafu

 1. V rozloženém prstencovém grafu klepněte na datovou řadu nebo datový bod nebo provedením následujícího kroku vyberte datovou řadu ze seznamu prvků grafu.

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na požadovanou datovou řadu.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

 3. Ve skupinovém rámečku Rozložení prstencového grafu můžete přetažením jezdce zvětšit nebo zmenšit procento oddělení, nebo zadejte požadované procento oddělení do pole Procento.

Ruční vysunutí výsečí u prstencového grafu

Klepněte na prstencový graf a potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokud chcete vysunout všechny výseče u prstencového grafu, přetáhněte je směrem od středu grafu.

 • Pokud chcete vysunout jednotlivé výseče u prstencového grafu, klepněte na výseče, které chcete vysunout, a přetáhněte dané výseče směrem od středu grafu.

Začátek stránky

Změna velikosti otvoru v prstencovém grafu

Zvětšením nebo zmenšením velikosti otvoru v prstencovém grafu můžete zmenšit nebo zvětšit šířku výsečí. můžete například zobrazit širší výseče aby lépe odpovídaly popiskům dat, které obsahují dlouhé řady nebo názvy kategorií, nebo kombinace názvů, hodnot a procent.

 1. V prstencovém grafu klepněte na datovou řadu nebo ji provedením následujícího kroku vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Klepněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klepněte na šipku vedle pole Prvky grafu a potom klepněte na datovou řadu.

   Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát klepněte ve skupině Aktuální výběr na tlačítko Výběr formátu.

 3. Ve skupinovém rámečku Vnitřní průměr prstence přetáhněte jezdce na požadovanou velikost, nebo v poli Procento zadejte procentuální hodnotu mezi 10 a 90.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a jsou v ní uloženy barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, budou v novém grafu použity barvy šablony grafu, nikoli barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Chcete-li místo barev šablony grafu použít barvy motivu dokumentu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na příkaz Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×