Prezentace dat v povrchovém grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Povrchový graf zobrazuje třírozměrný povrch spojující množinu Datové body. Povrchový graf je užitečný v případě, že chcete najít optimální kombinace mezi dvěma množinami dat. Barvy a vzorky v povrchovém grafu, podobně jako v topografické mapě, označují oblasti obsahující hodnoty ze stejného rozsahu. Na rozdíl od jiných typů grafů nepoužívá povrchový graf barvy k rozlišení Datová řada  – místo toho se barvy používají k rozlišení hodnot. Chcete-li povrchový graf zlepšit, můžete změnit barvy a použít průhlednost k zobrazení pásem barev, které jsou skryté v zadní části grafu.

Formátování prostorového povrchového grafu

V tomto článku

Další informace o vykreslování dat v povrchovém grafu

Vytvoření povrchový graf

Změna barev v existujícím povrchovém grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslování dat v povrchovém grafu

Data, která jsou na listu uspořádána do sloupců nebo řádků, mohou být zobrazena v povrchovém grafu. Povrchový graf je užitečný v případě, že chcete najít optimální kombinace dvou množin dat. K vytvoření povrchového grafu musí řada kategorií i datová řada obsahovat číselné hodnoty.

Mezi povrchové grafy patří následující podtypy grafu:

 • Prostorové povrchové grafy:    Prostorové povrchové grafy zachycují trendy hodnot ve dvou rozměrech spojitou křivkou. Barevné pásy v povrchovém grafu nepředstavují datovou řadu; představují rozlišení mezi dvěma hodnotami. Tento graf znázorňuje prostorový pohled na data, která je možno si představit jako gumovou fólii nataženou nad prostorovým sloupcovým grafem. Používá se obvykle k zobrazení vztahů mezi velkými množstvími dat, které by jinak bylo obtížné vidět.

  Prostorový povrchový graf

 • Prostorový drátěný povrchový graf:    Pokud je povrchový graf zobrazený bez barev na povrchu, nazývá se drátěný povrchový graf. V tomto grafu jsou zobrazené jenom čáry. Prostorový povrchový graf zobrazený bez barevných pásů na površích se nazývá prostorový drátěný povrchový graf. V tomto grafu jsou zobrazené jen čáry.

  Poznámka : Prostorový drátěný povrchový graf není snadné číst, tento typ grafu je však vhodný pro rychlé vykreslení velkých množství dat.

  Prostorový drátěný povrchový graf

 • Obrysový:    Obrysové grafy jsou povrchové grafy v pohledu shora, podobají se dvourozměrným topografickým mapám. Barevné pásy v obrysovém grafu představují specifické oblasti hodnot. Čáry v obrysovém grafu spojují interpolované body stejných hodnot.

  Obrysový graf

 • Drátěný obrysový graf:    Drátěné obrysové grafy jsou také povrchové grafy při pohledu shora. Drátěné obrysové grafy znázorňují pouze čáry bez barevných pásů na površích.

  Poznámka : Drátěné obrysové grafy nejdou snadno číst. Místo nich můžete použít prostorový povrchový graf.

  Drátěný obrysový graf

Začátek stránky

Vytvoření povrchový graf

Formátování prostorového povrchového grafu

Ano jak jsme vytvořili povrchový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit povrchovém grafu s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit v povrchovém grafu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

10

20

30

40

50

0,1

150

65

105

65

150

0,2

350

105

170

105

350

0,3

55

135

215

135

55

0,4

75

155

240

155

75

o 0,5.

80

190

245

190

80

0,6

75

155

240

155

75

0,7

55

135

215

135

55

0,8

350

105

170

105

350

0,9

150

65

105

65

150

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v povrchovém grafu.

  Poznámka : Není vhodné zahrnovat do výběru záhlaví řádků nebo sloupců. Vyberete-li s daty i záhlaví, graf může poskytovat odlišné výsledky.

 2. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klepněte na možnost Paprskový.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Ve skupinovém rámečku Povrchový klepněte na Prostorový povrchový.

 4. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše povrchový graf jsme použili styl 34.

 6. Chcete-li přesunout legendu, proveďte následující kroky:

  1. V grafu klepněte pravým tlačítkem myši na legendu a potom v místní nabídce na příkaz Formát legendy .

  2. Ve skupinovém rámečku Umístění legendy klepněte na požadované umístění.

   U našeho povrchového grafu je použita možnost Nahoře.

 7. Chcete-li změnit velikost grafu, vyberte na kartě Formát ve skupinovém rámečku Velikost požadovanou velikost obrazce v polích Výška obrazce a Šířka obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER.

  U našeho povrchového grafu jsme použili 6,5 pro výšku obrazce a 6,0 pro šířku obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 8. Chcete-li přidat název grafu, zformátovat jej a umístit jej do grafu, klepněte na Oblast grafu a proveďte následující:

  1. Na kartě Rozložení ve skupinovém rámečku Popisky klepněte na položku Název grafu a klepněte na tlačítko Nad grafem.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V grafu klepněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

   Pro náš povrchový graf jsme zadali Měření pevnosti v tahu.

  3. Chcete-li zmenšit velikost názvu grafu, klepněte pravým tlačítkem myši na název a zadejte požadovanou velikost v poli Velikost v místní nabídce.

   Pro náš povrchový graf jsme použili velikost 14.

 9. Chcete-li přidat názvy os, klepněte nejdříve oblast grafu. Na kartě Rozložení klepněte ve skupinovém rámečku Popisky na možnost Názvy os a potom proveďte následující:

  1. Chcete-li přidat název vodorovné osy, klepněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom na požadovanou možnost.

   U našeho povrchového grafu jsme použili možnost Název pod osou.

  2. Chcete-li přidat název svislé osy, klepněte na položku Název hlavní svislé osy a potom na požadovanou možnost.

   U našeho povrchového grafu jsme použili možnost Otočený název.

  3. Chcete-li přidat název hloubkové osy, klepněte na položku Název hloubkové osy a potom na požadovanou možnost.

   U našeho povrchového grafu jsme použili možnost Název vodorovně.

  4. Klepněte na každý název osy, zadejte požadovaný text a stiskněte klávesu ENTER.

   Pro náš povrchový graf jsme zadali Sekundy pro vodorovnou osu, Pevnost v tahu pro svislou osu a Teplota pro hloubkovou osu.

 10. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

   Pro náš povrchový graf jsme použili motiv Kancelář.

Začátek stránky

Změna barev v existujícím povrchovém grafu

Protože barvy v povrchovém grafu jsou založeny na hodnotách a nikoli na datových řadách, nemůžete vybrat barvy v grafu sami. Můžete však vybrat odpovídající barevné klíče v legendě povrchového grafu a provést tak požadované změny formátování. V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 dokonce můžete použít průhlednost a zobrazit tak data, která jsou skryta v zadní části povrchového grafu.

 1. Pokud legenda není zobrazena, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na Oblast grafu grafu.

   Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

  2. Na kartě Rozložení klepněte ve skupině Popisky na položku Legenda a potom klepněte na umístění požadované legendy.

 2. V legendě klepněte na klíč legendy, pro který chcete změnit formát.

 3. Na kartě rozložení klikněte ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 4. V dialogovém okně Formát pásma klepněte na některou z kategorií formátování a vyberte možnosti, které chcete použít.

  Tip : Jestliže chcete používat průhlednost, klepněte na tlačítko Souvislá výplň, Přechodová výplň nebo Obrázek nebo textura vyplnění, vyberte barvu, obrázek nebo texturu a posuňte jezdec Průhlednost na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti. Procentuální hodnotu také můžete zadat v poli Průhlednost.

 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každou úroveň, kterou chcete formátovat.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×