Prezentace dat v plošném grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Plošné grafy se velmi podobají spojnicovým grafům, plochy pod čarami však jsou různě vybarveny. Toto barevné a vizuální zobrazení zřetelněji rozlišuje data. Datová řada s menšími hodnotami vykreslenými v zadní části plošného grafu však bohužel může být částečně nebo úplně skryta za datovou řadou s většími hodnotami vykreslenými před nimi. V aplikaci Microsoft Office Excel 2007 je však možné použít průhlednost a zobrazit celý obrys menší datové řady tak, že je viditelný i přes větší datovou řadu vpředu.

3D plošný graf formátovaný na průhlednost

V tomto článku:

Další informace o vykreslování dat v plošném grafu

Vytvoření plošného grafu používajícího průhlednost

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslování dat v plošném grafu

Data uspořádaná do sloupců nebo řádků v listu mohou být zobrazena v plošném grafu. Plošné grafy mohou sloužit k zvýraznění velikosti změny v průběhu času a mohou být používány k připoutání pozornosti na celkovou hodnotu v průběhu trendu. Například data představující zisk v závislosti na čase mohou být vykreslena v plošném grafu, aby byl zdůrazněn celkový zisk.

Skládaný plošný graf také zobrazuje vztah částí k celku.

Skládaný plošný graf

Mezi plošné grafy patří následující podtypy grafů:

 • dvourozměrné plošné grafy a plošné grafy s prostorovým efektem     Dvourozměrné plošné grafy i plošné grafy s prostorovým efektem zobrazují trend hodnot za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Plošné grafys prostorovým efektem používají tři osy (vodorovnou, svislou a hloubkovou), které je možné modifikovat. Obecně je třeba zvážit, zda není vhodnější použít namísto neskládaného plošného grafu spojnicový graf, protože data jedné řady mohou být skryta za daty jiné řady.

  Plošný graf a 3D plošný graf

 • Skládané plošné grafy a skládané plošné grafy s prostorovým efektem:    Skládané plošné grafy zobrazují trend příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. Skládaný plošný graf s prostorovým efektem je zobrazený stejným způsobem, ale používá prostorovou perspektivu. Graf s prostorovým efektem není skutečný prostorový graf – osa třetí hodnoty (osa hloubky) se nepoužívá.

  Skládaný plošný graf a skládaný plošný graf 3D typy grafů

 • 100% skládané plošné grafy a 100% skládané plošné grafy s prostorovým efektem:    100% skládané plošné grafy zobrazují trend procentuálního příspěvku každé hodnoty za určitou dobu nebo pro různé kategorie. 100% skládaný plošný graf s prostorovým efektem je zobrazený stejným způsobem, používá ale prostorovou perspektivu. Graf s prostorovým efektem není skutečný prostorový graf – osa třetí hodnoty (hloubková osa) se nepoužívá.

  100 % skládaný plošný graf a 100 % skládaný plošný graf 3D grafy

Začátek stránky

Vytvoření plošného grafu používajícího průhlednost

3D plošný graf formátovaný na průhlednost

Ano jak jsme vytvořili plošný graf? Následující postup vám pomůže vytvořit plošný graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit v plošném grafu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  D

  E

  Za. 1

  Za. 2

  Za. 3

  Za. 4

  Oblast 1

  217 047

  129 870

  174 850

  125 678

  Oblast 2

  207 740

  152 144

  83 568

  157634

  Oblast 3

  130 942

  78 730

  86 895

  104 567

 2. Vyberte data, která chcete zobrazit v plošném grafu.

 3. Na kartě Vložit ve skupinovém rámečku Grafy klepněte na možnost Plošný.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Ve skupinovém rámečku Plošný s prostorovým efektem klepněte na Plošný s prostorovým efektem.

 5. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 6. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Skupina Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše plošný graf jsme použili styl 2.

 7. V diagramu klepněte na legendu a poté stiskněte klávesu DELETE.

 8. Chcete-li změnit velikost grafu, vyberte na kartě Formát ve skupinovém rámečku Velikost požadovanou velikost obrazce v polích Výška obrazce a Šířka obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER.

  Pro náš plošný graf jsme použili 8,75 cm (3,5") pro výšku obrazce a 10 cm (4") pro šířku obrazce.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

 9. Chcete-li přidat název grafu, zformátovat jej a umístit jej do grafu, klepněte na Oblast grafu a proveďte následující:

  1. Na kartě Rozložení ve skupinovém rámečku Popisky klepněte na položku Název grafu a klepněte na tlačítko Nad grafem.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. V grafu klepněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

   Pro náš plošný graf jsme zadali název Prodej podle okrsků.

  3. Chcete-li zmenšit velikost názvu grafu, klepněte pravým tlačítkem myši na název a zadejte požadovanou velikost v poli Velikost písma.

   Pro náš plošný graf jsme použili velikost 14.

 10. Klepněte na svislou osu nebo ji vyberte ze seznam prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

 11. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 12. Ve skupinovém rámečku Možnosti osy v poli Zobrazené jednotky klepněte na možnost Tisíce.

  Tip : Není třeba klepnout na tlačítko Zavřít. Můžete dialogové okno ponechat otevřené a pokračovat dalším krokem.

 13. V grafu klepněte na první Datová řada, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr , pole Prvky grafu).

 14. V dialogovém okně Formát datové řady klepněte na tlačítko Výplň.

 15. Ve skupinovém rámečku Výplň klepněte na položku Souvislá výplň a potom proveďte následující:

  1. Na paletě barev klikněte na barvu, kterou chcete použít pro vybranou datovou řadu.

  2. Přetáhněte jezdec Průhlednost na požadovanou procentuální hodnotu průhlednosti, kterou chcete použít, nebo zadejte procentuální hodnotu v poli Průhlednost.

   Pro náš plošný graf jsme použili hodnotu 33 %.

 16. V grafu klepněte na druhou Datová řada, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu, a zopakujte kroky 14 a 15.

 17. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 18. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

   Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

   Pro náš plošný graf jsme použili motiv Kancelář.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×