Prezentace dat v paprskovém grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Paprskový graf, nazývaný také spider nebo hvězdičky grafu z důvodu jeho vzhled znázorněním hodnoty kategoriemi samostatné ose, který začíná ve středu grafu a na vnější vyzvánění.

Paprskový graf s výplní

V tomto článku:

Další informace o vykreslování dat v paprskovém grafu

Vytvoření paprskového grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslování dat v paprskovém grafu

Data uspořádaná do sloupců nebo řádků v listu mohou být zobrazena v paprskovém grafu. Paprskové grafy porovnávají agregační hodnoty více Datová řada.

Mezi paprskové grafy patří následující podtypy grafů:

 • Paprskový graf a paprskový graf se značkami:    Paprskové grafy se značkami pro jednotlivé datové body nebo bez značek zobrazují změny hodnot vzhledem ke středovému bodu.

  Typy paprskových grafů a paprskových grafů se značkami

 • Paprskový s výplní:    V paprskovém grafu s výplní je oblast pokrytá datovými řadami vyplněná barvou.

  Paprskový graf s výplní:

Začátek stránky

Vytvoření paprskového grafu

Paprskový graf s výplní

Ano jak jsme vytvořili paprskový graf? Následující postup vám pomůže vytvořit v paprskovém grafu s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit v paprskovém grafu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

D

E

Cibulky

Semena

Květiny

Stromy a keře

Leden

+

25 000

5000

+

Únor

+

5500

750

1500

Březen

+

9000

1500

25 000

Duben

+

6500

2000

4000

Květen

+

3500

5500

3500

Červen

+

+

75 000

1500

Červenec

+

+

8500

20 000

Srpen

1500

+

7000

550

Září

5 000

+

3500

25 000

Říjen

8500

+

25 000

6000

Listopad

3500

+

5000

5500

Prosinec

5000

+

1000

3000

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v paprskovém grafu.

 2. Na kartě Vložení ve skupině grafy klikněte na Další grafy.
  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Ve skupinovém rámečku Paprskový klepněte na možnost Paprskový s výplní.

 4. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 5. Na kartě Návrh ve skupině Styly grafu klikněte na styl grafu, který chcete použít.
  Skupina Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pro naše paprskovém grafu s výplní jsme použili 26 styl.

 6. Chcete-li změnit velikost grafu na kartě Formát ve skupině velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce vyberte požadovanou velikost obrazce a stiskněte klávesu ENTER.

  Tip : Pro náš paprskový graf jsme použili hodnotu 3 pro výšku obrazce a 4 pro šířku obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  1. Chcete-li přidat název grafu, zformátovat jej a umístit jej do grafu, klepněte na Oblast grafu a proveďte následující:

   1. Na kartě Rozložení ve skupinovém rámečku Popisky klepněte na položku Název grafu a klepněte na tlačítko Nad grafem.

    Vzhled pásu karet aplikace Excel

   2. V grafu klepněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

    Tip : Pro náš paprskový graf jsme zadali Prodej Zahradního centra .

   3. Chcete-li zmenšit velikost názvu grafu, klepněte pravým tlačítkem myši na název a zadejte požadovanou velikost v poli Velikost v místní nabídce.

    Tip : Pro náš paprskový graf jsme použili velikost 12.

  2. Chcete-li odebrat popisky osy, klepněte na tlačítko svislé osy, nebo ji vyberte ze seznamu z prvků grafu (Karta Rozložení, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

  3. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti osy klepněte v poli Popisky osy na možnost Žádné.

  5. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

   1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

    Vzhled pásu karet aplikace Excel

   2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

    Tip : Pro náš paprskový graf jsme použili motiv Kancelář.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×