Prezentace dat v histogramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete analýza dat a zobrazit v histogramu (sloupcový graf, který zobrazuje frekvenční data) pomocí nástroje Histogram analytické nástroje. Tento analýzy dat Doplněk je k dispozici nainstalovat aplikaci Microsoft Excel 2010, ale nemusí být automaticky načíst.

Důležité : Pokud nevidíte tlačítko Analýza dat ve skupině Analýza na kartě Data, je nutné doplněk zatížení analytické nástroje .

Formátovaný histogram

Co chcete udělat?

Získat další informace o vykreslování dat vhistogramu

Načtení doplňku Analytické nástroje

Vytvořit histogram

Další informace o vykreslování dat v histogramu

Chcete-li vytvořit histogram, je třeba uspořádat data v listu do dvou sloupců. Tyto sloupce musí obsahovat následující údaje:

 • Vstupní data    Jsou to data, která chcete analyzovat pomocí nástroje Histogram.

 • Intervaly    Tato čísla představují intervaly, které chcete, aby nástroj Histogram při analýze dat použil při měření vstupních dat.

Použijete-li nástroj Histogram, aplikace Excel vrátí počet Datové body v každé třídě dat. Datový bod je obsažen v určité třídě, je-li číslo větší než dolní hranice a menší nebo rovno než horní hranice třídy dat. Jestliže rozsah třídy nezadáte, vytvoří aplikace Excel sadu rovnoměrně distribuovaných tříd mezi minimální a maximální hodnotou vstupních dat.

Výstup analýzy histogramu se zobrazí na novém listu (nebo v novém sešitu) a zobrazuje tabulku histogramu a sloupcový graf, který odráží data v tabulce histogramu.

Začátek stránky

Načtení doplňku Analytické nástroje

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. Klepněte na položku Doplňky.

 3. V poli Spravovat klepněte na položku Doplňky aplikace Excel a klepněte na tlačítko Vyhledat.

 4. V seznamu Dostupné doplňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zavést doplněk Analytické nástroje, zaškrtněte políčko Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.

  • Jestliže chcete zahrnout funkce jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pro doplněk Analytické nástroje, zaškrtněte políčko Analytické nástroje – VBA a klepněte na tlačítko OK.

  • Tip : Pokud položka Analytické nástroje nebo Analytické nástroje – VBA v seznamu Dostupné doplňky není, klepněte na položku Procházet a vyhledejte ji.

 5. Zobrazí-li se zpráva, že doplněk Analytické nástroje není v počítači nainstalován, klepněte na tlačítko Ano aby se provedla jeho instalace.

Tip : Po načtení doplňku Analytické nástroje je ve skupině Analýza na kartě Data k dispozici příkaz Analýza dat.

Začátek stránky

Vytvoření histogramu

 1. Chcete-li zadat data, která chcete analyzovat v histogramu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zkopírujte data ukázkového listu do svého listu.

   Jak zkopírovat data ukázkového listu

   1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

   2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

    Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

    Výběr příkladu z nápovědy
    Výběr příkladu z nápovědy
   3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

   4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

Vstupní oblast

Hranice tříd

87

20

27

40

45

60

62

80

3

52

20

43

74

61

 • Zadejte v listu svá vlastní data následujícím způsobem:

  1. Do jednoho sloupce zadejte vstupní data.

   Poznámka : Do každé buňky ve vstupním sloupci je třeba zadat kvantitativní číselná data (například množství zboží nebo výsledky testů)   – nástroj Histogram nepracuje s kvalitativními číselnými daty (jako jsou například identifikační čísla).

  2. Do jiného sloupce zadejte čísla tříd, která chcete použít pro analýzu. Čísla tříd musí být zadána ve vzestupném pořadí.

   Poznámka : Pokud v listu nezadáte čísla tříd, nástroj Histogram automaticky vytvoří rovnoměrně rozdělené intervaly tříd použitím minimální a maximální hodnoty ve vstupní oblasti jako počátečního a koncového bodu. Tyto třídy však nemusí být vhodné - doporučujeme použít vlastní čísla tříd.

   Chcete-li, můžete do první buňky těchto sloupců přidat popisek.

 • Na kartě Data klepněte ve skupině Analýza na tlačítko Analýza dat.

 • V poli Analytické nástroje klepněte na položku Histogram a potom klepněte na tlačítko OK.

 • Ve skupinovém rámečku Vstup zadejte do pole Vstupní oblast odkaz na buňku pro oblast dat, kterou chcete analyzovat.

  Pokud používáte ukázková data listu, zadejte a2: a11.

  Můžete také klepnout na tlačítko Sbalit dialog Tlačítko Sbalit , vybrat oblast na listu a novým klepnutím na příkaz Sbalit dialog se vrátit do dialogového okna.

 • Ve skupinovém rámečku Vstup zadejte v poli Hranice tříd odkaz na buňku v oblasti obsahující volitelnou množinu mezních hodnot určujících hranice tříd.

  Pokud používáte ukázková data listu, zadejte B2: B5.

  Můžete také klepnout na tlačítko Sbalit dialog Tlačítko Sbalit , vybrat oblast na listu a novým klepnutím na příkaz Sbalit dialog se vrátit do dialogového okna.

  Poznámka : Pokud v poli Hranice tříd nezadáte oblast, nástroj Histogram vytvoří sadu rovnoměrně rozdělených tříd mezi minimální a maximální hodnotou dat. Doporučujeme však, abyste zadali nebo vybrali hranice tříd, které jste použili v listu.

 • Pokud jste při výběru oblastí vstupních dat a dat hranice tříd zahrnuli popisky sloupců, zaškrtněte políčko Popisky.

 • A zjistěte si polohu výstupní oblasti, ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit výstupní tabulku do stejného listu, klepněte na tlačítko Výstupní oblast a potom zadejte Odkaz na buňku pro levou horní buňku výstupní tabulky.

   Nástroj Histogram automaticky určí velikost výstupní oblasti a pokud výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí varovnou zprávu.

  • Chcete-li vložit nový list do aktuálního sešitu a výstupní tabulku vložit do nového listu s počátkem v buňce A1, klepněte na tlačítko Nový list.

   Do pole Nový listmůžete zadat název.

  • Chcete-li vytvořit nový sešit a vložit výstupní tabulku do nového listu v novém sešitu, klepněte na možnost Nový sešit.

 • Chcete-li zjistit, jak jsou uvedeny výstupní oblasti, ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu, proveďte část nebo celý z následujících akcí:

  • Chcete-li data ve výstupní tabulce zobrazit v sestupném pořadí frekvence, zaškrtněte políčko Pareto (seřazený histogram).

  • Chcete-li vytvořit sloupec výstupní tabulky pro kumulativní procentuální hodnoty a zahrnout řádek kumulativních procentuálních hodnot do grafu histogramu, zaškrtněte políčko Kumulativní procentuální podíl.

  • Chcete-li vytvořit vložený graf histogramu s výstupní tabulkou, zaškrtněte políčko Vytvořit graf.

 • Klepněte na tlačítko OK.

  Tip : Po vygenerování tabulce Koš a četnost můžete vybrat libovolný text a změnit výchozí popisky. Když kliknete histogram, můžete návrh, rozložení a formát možnosti Nástroje grafu Změna zobrazení grafu. Podrobnosti o změně návrhu a formátu grafu histogramu najdete v článku Změna rozložení nebo stylu grafu a změnit formát prvků grafu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×