Prezentace dat v histogramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete analýza dat a zobrazit v histogramu (sloupcový graf, který zobrazuje frekvenční data) pomocí nástroje Histogram analytické nástroje. Po instalaci aplikace Excel však nemusí být automaticky nezavádějí tento analýzy dat Doplněk neexistuje.

Důležité : Pokud nevidíte tlačítko Analýza dat ve skupině Analýza na kartě Data, je nutné zavedení doplňku Analytické doplňku.

Formátovaný histogram

Co chcete udělat?

Další informace o zakreslení dat v histogramu

Zavedení doplňku Analytické

Vytvoření histogramu

Další informace o vykreslování dat v histogramu

Chcete-li vytvořit histogram, je třeba uspořádat data v listu do dvou sloupců. Tyto sloupce musí obsahovat následující údaje:

 • Vstupní data    Jsou to data, která chcete analyzovat pomocí nástroje Histogram.

 • Intervaly    Tato čísla představují intervaly, které chcete, aby nástroj Histogram při analýze dat použil při měření vstupních dat.

Použijete-li nástroj Histogram, aplikace Excel vrátí počet Datové body v každé třídě dat. Datový bod je obsažen v určité třídě, je-li číslo větší než dolní hranice a menší nebo rovno než horní hranice třídy dat. Jestliže rozsah třídy nezadáte, vytvoří aplikace Excel sadu rovnoměrně distribuovaných tříd mezi minimální a maximální hodnotou vstupních dat.

Výstup analýzy histogramu se zobrazí na novém listu (nebo v novém sešitu) a zobrazuje tabulku histogramu a sloupcový graf, který odráží data v tabulce histogramu.

Začátek stránky

Načtení doplňku Analytické nástroje

 1. Na kartě soubor klikněte na Možnosti. (V aplikaci Excel 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Možnosti aplikace Excel.)

 2. Klepněte na položku Doplňky.

 3. V poli Spravovat klepněte na položku Doplňky aplikace Excel a klepněte na tlačítko Vyhledat.

 4. V seznamu Dostupné doplňky proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zavést doplněk Analytické nástroje, zaškrtněte políčko Analytické nástroje a klepněte na tlačítko OK.

  • Jestliže chcete zahrnout funkce jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pro doplněk Analytické nástroje, zaškrtněte políčko Analytické nástroje – VBA a klepněte na tlačítko OK.

   Tip : Pokud položka Analytické nástroje nebo Analytické nástroje – VBA v seznamu Dostupné doplňky není, klepněte na položku Procházet a vyhledejte ji.

 5. Zobrazí-li se zpráva, že doplněk Analytické nástroje není v počítači nainstalován, klepněte na tlačítko Ano aby se provedla jeho instalace.

Tip : Po načtení doplňku Analytické nástroje je ve skupině Analýza na kartě Data k dispozici příkaz Analýza dat.

Začátek stránky

Vytvoření histogramu

 1. Chcete-li zadat data, která chcete analyzovat v histogramu, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zkopírujte data ukázkového listu do svého listu.

   Jak zkopírovat data ukázkového listu

   1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

   2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

    Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

    Výběr příkladu z nápovědy
    Výběr příkladu z nápovědy
   3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

   4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

Vstupní oblast

Hranice tříd

87

20

27

40

45

60

62

80

15

520

20

43

74

61

 • Zadejte v listu svá vlastní data následujícím způsobem:

  1. Do jednoho sloupce zadejte vstupní data.

   Poznámka : Do každé buňky ve vstupním sloupci je třeba zadat kvantitativní číselná data (například množství zboží nebo výsledky testů)   – nástroj Histogram nepracuje s kvalitativními číselnými daty (jako jsou například identifikační čísla).

  2. Do jiného sloupce zadejte čísla tříd, která chcete použít pro analýzu. Čísla tříd musí být zadána ve vzestupném pořadí.

   Poznámka : Pokud v listu nezadáte čísla tříd, nástroj Histogram automaticky vytvoří rovnoměrně rozdělené intervaly tříd použitím minimální a maximální hodnoty ve vstupní oblasti jako počátečního a koncového bodu. Tyto třídy však nemusí být vhodné - doporučujeme použít vlastní čísla tříd.

Pokud chcete, můžete přidat popisek do první buňky tyto sloupce:

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Analýza na tlačítko Analýza dat.

 2. V poli Analytické nástroje klepněte na položku Histogram a potom klepněte na tlačítko OK.

 3. Ve skupinovém rámečku Vstup zadejte do pole Vstupní oblast odkaz na buňku pro oblast dat, kterou chcete analyzovat.

  Pokud používáte ukázková data listu, zadejte A1:A11.

  Můžete taky kliknout na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka , vybrat oblast na listu a potom klikněte na tlačítko Sbalit Dialog znovu se vraťte do dialogového okna.

 4. Ve skupinovém rámečku Vstup zadejte v poli Hranice tříd odkaz na buňku v oblasti obsahující volitelnou množinu mezních hodnot určujících hranice tříd.

  Pokud používáte ukázková data listu, zadejte B1: B5.

  Můžete taky kliknout na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka , vybrat oblast na listu a potom klikněte na tlačítko Sbalit Dialog znovu se vraťte do dialogového okna.

  Poznámka : Pokud v poli Hranice tříd nezadáte oblast, nástroj Histogram vytvoří sadu rovnoměrně rozdělených tříd mezi minimální a maximální hodnotou dat. Doporučujeme však, abyste zadali nebo vybrali hranice tříd, které jste použili v listu.

 5. Pokud jste při výběru oblastí vstupních dat a dat hranice tříd zahrnuli popisky sloupců, zaškrtněte políčko Popisky.

 6. Ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit výstupní tabulku do stejného listu, klepněte na tlačítko Výstupní oblast a potom zadejte Odkaz na buňku pro levou horní buňku výstupní tabulky.

   Poznámka : Nástroj Histogram automaticky určí velikost výstupní oblasti a pokud výstupní tabulka přepíše existující data, zobrazí varovnou zprávu.

  • Chcete-li vložit nový list do aktuálního sešitu a výstupní tabulku vložit do nového listu s počátkem v buňce A1, klepněte na tlačítko Nový list.

   Do pole Nový listmůžete zadat název.

  • Chcete-li vytvořit nový sešit a vložit výstupní tabulku do nového listu v novém sešitu, klepněte na možnost Nový sešit.

 7. Ve skupinovém rámečku Možnosti výstupu proveďte některou z následujících akcí nebo všechny:

  • Chcete-li data ve výstupní tabulce zobrazit v sestupném pořadí frekvence, zaškrtněte políčko Pareto (seřazený histogram).

  • Chcete-li vytvořit sloupec výstupní tabulky pro kumulativní procentuální hodnoty a zahrnout řádek kumulativních procentuálních hodnot do grafu histogramu, zaškrtněte políčko Kumulativní procentuální podíl.

  • Chcete-li vytvořit vložený graf histogramu s výstupní tabulkou, zaškrtněte políčko Vytvořit graf.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

  Tip : Po vygenerování tabulky hranic tříd a frekvenční tabulky můžete vybrat jakýkoli text a změnit výchozí popisky. Klepnete-li na histogram, můžete ve skupině Nástroje grafu použít možnosti návrh, rozložení a formát ke změně zobrazení grafu. Další informace o změně návrhu a formátu grafu získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Začátek stránky

Viz také

Dostupné typy grafů v Office

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×