Prezentace dat v burzovním grafu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jak již napovídá jeho název, burzovní graf se nejčastěji používá ke znázornění kolísání cen akcií na burze. Tento graf však může sloužit i k prezentaci vědeckých dat. Je možno jej použít například k znázornění odchylek od denních nebo ročních průměrných teplot vzduchu.

Použijete-li burzovní graf k zobrazení kolísání cen akcií, můžete do něj zahrnout také objem obchodovaných akcií.

Formátování burzovního grafu

V tomto článku:

Další informace o vykreslování dat v burzovním grafu

Vytvoření burzovního grafu

Uložení grafu jako šablony

Další informace o vykreslování dat v burzovním grafu

Způsob, jakým jsou data burzovního grafu uspořádána na listu, je velmi důležitý. Například k vytvoření jednoduchého grafu typu maximum-minimum-konec byste měli data uspořádat do sloupců se záhlavími Maximum, Minimum a Konecv uvedeném pořadí.

Burzovní graf

Burzovní graf zobrazující objem zobrazí dvě osy svislé ose (hodnoty). Svislá osa na levé straně zobrazuje objem zásob obchodování a svislé osy na pravé straně zobrazuje cen akcií.

Burzovní graf typu objem, maximum, minimum, konec se zobrazením dvou svislých os

Při vytváření burzovního grafu můžete zvolit jeden z následujících podtypů burzovního grafu:

 • Maximum-minimum-závěr:    Burzovní graf typu maximum-minimum-závěr se často používá k znázornění cen akcií. Vyžaduje tři řady hodnot v následujícím pořadí: maximum, minimum a závěr.

  Burzovní graf typu maximum-minimum-konec

 • Otevření-maximum-minimum-závěr:    Tento burzovní graf vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí (otevření, maximum, minimum, závěr).

  Burzovní graf typu počátek-maximum-minimum-konec

 • Objem-maximum-minimum-závěr:    Tento typ burzovního grafu vyžaduje čtyři řady hodnot ve správném pořadí (objem, maximum, minimum, závěr). Objem obchodů vyjadřuje pomocí dvou os hodnot: jedné pro sloupce vyjadřující objem a druhé pro ceny akcií.

  Burzovní graf typu objem-maximum-minimum-konec

 • Objem-otevření-maximum-minimum-závěr:    Tento typ burzovního grafu vyžaduje pět řad hodnot ve správném pořadí (objem, otevření, maximum, minimum, závěr).

  Burzovní graf typu objem-počátek-maximum-minimum-konec

Začátek stránky

Vytvoření burzovního grafu

Formátování burzovního grafu

Ano jak jsme vytvořili tento burzovní graf? Následující postup vám pomůže vytvořit burzovní graf s podobných výsledků. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo můžete použít vlastní data.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete zobrazit v burzovním grafu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy

   Výběr příkladu z nápovědy

  3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   A

   B

   C

   D

   E

   Dat e

   Volum e

   Hig h

   Lo w

   Zavřít e

   1-Led-07

   41 301

   27,20

   23,49

   25,45

   2-LED-07

   35 203

   25,03

   19,55

   23,05

   3-LED-07

   27 908

   19,05

   15,12

   17,32

   4-LED-07

   29 567

   20,33

   17,84

   20,45

   5-LED-07

   25 895

   18,56

   16,33

   17,35

 2. Vyberte data, která chcete zobrazit v burzovním grafu.

 3. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klepněte na možnost Paprskový.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 4. Ve skupinovém rámečku Burzovní klepněte na možnost Objem-maximum-minimum-konec.

 5. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 6. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše burzovní graf jsme použili 26 styl.

 7. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Rozložení grafu na rozložení grafu, které chcete použít.

  Rozložení grafu na pásu karet aplikace Excel

  Pro naše burzovní graf jsme použili rozložení 4.

 8. Chcete-li změnit velikost grafu, vyberte na kartě Formát ve skupinovém rámečku Velikost požadovanou velikost obrazce v polích Výška obrazce a Šířka obrazce a potom stiskněte klávesu ENTER.

  U naše burzovního grafu jsme pro výšku i šířku obrazce použili hodnotu 12,5 cm (5").

  Skupina Velikost na pásu karet aplikace Excel

 9. V grafu klepněte na název grafu a potom zadejte požadovaný text.

  Pro náš burzovní graf jsme zadali název Vzájemný fond.

 10. Chcete-li zmenšit velikost názvu grafu, klepněte pravým tlačítkem myši na název a zadejte požadovanou velikost v poli Velikost v místní nabídce.

  Pro náš burzovní graf jsme použili velikost 14.

 11. Použití zvláštních formátování zobrazované oblasti a oblasti grafu, klikněte na tento prvek grafu, klikněte nebo vyberte ze seznamu prvků grafu (kartarozložení, skupina Aktuální výběr, prvky Grafu ) a pak udělejte toto:

  1. Na kartě Formát ve skupině Styl obrazce klepněte na tlačítko Upřesnit Obrázek tlačítka a poté klepněte na efekt, který chcete použít.

   Skupina Styly obrazců na pásu karet aplikace Excel

   Pro naše burzovní graf jsme použili Jemné efekt – zvýraznění 3 pro oblast grafu a Jemné efekt – zvýraznění 6 pro do oblasti grafu.

 12. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

   Pro náš burzovní graf jsme použili motiv Kancelář.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×