Prezentace dat v Ganttově diagramu v aplikaci Excel

Prezentace dat v Ganttově diagramu v aplikaci Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

I když aplikace Microsoft Office Excel 2007 neposkytuje Ganttův diagram, můžete Ganttův diagram simulovat úpravou skládaného grafu tak, aby znázorňoval úkoly, doby trvání úkolů a hierarchii.

Simulovaný Ganttův diagram v Excelu

Ganttův diagram aplikace Excel používá jako jednotku času na vodorovné ose obvykle dny. Pokud chcete použít místo dnů hodiny, přejděte na odkaz v části Viz také poskytující informace o vytvoření Ganttova diagramu, který v aplikaci Excel 2007 používá jako časové měřítko hodiny.

V tomto článku

Simulace Ganttova diagramu

Uložení grafu jako šablony

Simulace Ganttova diagramu

Následující postup vám pomůže vytvořit Ganttův diagram s výsledky, které se podobají profilům ukazuje obrázek náš příklad Ganttova diagramu. Pro tento graf jsme použili vzorovými daty listu. Zkopírujte tato data do listu nebo vlastních datech, můžete také použít stejné záhlaví sloupců a struktury listu.

 1. Do prázdného listu zkopírujte ukázková data listu nebo otevřete na list obsahující data, která chcete vykreslit Ganttova diagramu.

  Jak zkopírovat data ukázkového listu

  1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

  2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

   Poznámka : Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

   Výběr příkladu z nápovědy
   Výběr příkladu z nápovědy
  3. Stiskněte CTRL+C.

  4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Úkol

Zahájení

Doba trvání

Úkol 1

+

5,08

Úkol 2

5,08

18

Úkol 3

2,5

3

Úkol 4

510

15

Úkol 5

20

17

Poznámka : Hodnoty v sloupcích B a C (Zahájení a Doba trvání) představují počet dnů od data zahájení a počet dnů potřebných k dokončení úkolu.

 1. Vyberte data, která chcete zobrazit v Ganttově diagramu (v našem ukázkovém datovém listu A1:C6).

 2. Na kartě Vložit ve skupině Grafy klepněte na možnost Pruhový.

 3. Ve skupinovém rámečku Dvojrozměrný pruhový klepněte na možnostSkládaný pruhový.

 4. Klepněte na Oblast grafu grafu.

  Zobrazí se pás karet Nástroje grafu s kartami Návrh, RozloženíFormát.

 5. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Skupina Styly grafu na pásu karet aplikace Excel

  Tip : Pro naše Ganttův diagram jsme použili 27 styl.

 6. V diagramu klepněte na první datovou řadu (Zahájení, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu (karta Formát, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu.

 7. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

  Skupina Aktuální výběr na pásu karet aplikace Excel

 8. Klepněte na tlačítko Výplň a potom na možnost Bez výplně.

 9. Klikněte na tlačítko Zavřít.

 10. V diagramu klepněte na legendu a poté stiskněte klávesu DELETE.

 11. Vyberte svislou osu (kategorie) nebo ji vyberte ze seznam prvků grafu (karta Rozložení, skupina Aktuální výběr, pole Prvky grafu).

 12. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na Formátovat výběr.

 13. Ve skupinovém rámečku Možnosti osy zaškrtněte políčko Kategorie v obráceném pořadí a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

 14. Pokud chcete použít barvy motivu, které se liší od výchozího motivu, který se použije k sešitu, postupujte takto:

  1. Na kartě Rozložení stránky ve skupinovém rámečku Motivy klepněte na položku Motivy .

   Skupiny motivů na pásu karet aplikace Excel

  2. Ve skupinovém rámečku Předdefinované klepněte na motiv, který chcete použít.

   Tip : Pro náš Ganntův diagram jsme použili motiv Kancelář.

Začátek stránky

Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit jiný graf podobný grafu, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro jiné podobné grafy.

 1. Klepněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip : Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, tlačítko Spouštění dialogového okna Obrázek tlačítka ) a v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

  Další informace o způsobu použití šablony grafu najdete v tématu Opakované použití oblíbeného grafu pomocí šablony grafu.

Poznámka : Šablona grafu obsahuje formátování a uloží barvy, které jsou použity při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony, spíše než barvy motivu dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pro použití barvy motivu dokumentu namísto barvy šablony grafu klepněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klepněte na tlačítko Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×