Průvodce zpětnou analýzou

Informace o tomto průvodci

Provede vás procesem vytvoření připojení k cílové databázi, u které chcete provést zpětnou analýzu.

Chcete-li vytvořit připojení, zadejte nainstalovaný ovladač aplikace Visio a 32bitový zdroj dat ODBC (Open Database Connectivity). Před spuštěním průvodce je vhodné nastavit pro cílovou databázi, u které chcete provést zpětnou analýzu, výchozí ovladač aplikace Visio a cílovou databázi.

Informace o definici schématu, které může průvodce extrahovat, závisí na kombinaci určitých možností, například na možnostech systému správy databáze (DBMS) a ovladače ODBC. Informace o definici schématu, které bude Průvodce zpětnou analýzou extrahovat, je možné vybrat v rozsahu, v jakém je lze získat z cílového systému správy databáze.

Tabulky

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat tabulky.

Primární klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat primární klíče.

Indexy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat indexy.

Cizí klíče

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat cizí klíče.

Aktivační události

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat aktivační události (včetně jejich kódu).

Kontrolní klauzule

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat kontrolní klauzule (včetně jejich kódu).

Zobrazení

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat zobrazení.

Uložené procedury

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete z cílové databáze extrahovat uložené procedury (včetně jejich kódu).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×