Průvodce zpětnou analýzou

Informace o tomto průvodci

Provede vás procesem vytvoření připojení k cílové databázi, u které chcete provést zpětnou analýzu.

Chcete-li vytvořit připojení, zadejte nainstalovaný ovladač aplikace Visio a 32bitový zdroj dat ODBC (Open Database Connectivity). Před spuštěním průvodce je vhodné nastavit pro cílovou databázi, u které chcete provést zpětnou analýzu, výchozí ovladač aplikace Visio a cílovou databázi.

Informace o definici schématu, které může průvodce extrahovat, závisí na kombinaci určitých možností, například na možnostech systému správy databáze (DBMS) a ovladače ODBC. Informace o definici schématu, které bude Průvodce zpětnou analýzou extrahovat, je možné vybrat v rozsahu, v jakém je lze získat z cílového systému správy databáze.

Nainstalované ovladače aplikace Visio

Zobrazuje výchozí ovladač databáze aplikace Visio.

Nastavit

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Nastavení, ve kterém můžete přidružit vybraný ovladač aplikace Visio ke zdroji dat ODBC a nastavit další předvolby ovladače.

Zdroje dat

Pokud byl v systému definován zdroj dat pro cílovou databázi, vyberte jej ze seznamu zdrojů dat.

Jestliže v systému dosud nebyl definován zdroj dat pro cílovou databázi, definujte nový zdroj dat klepnutím na tlačítko Nový.

Definice zdrojů dat jsou uloženy v systému, mohou však odkazovat na databáze v jiných systémech.

Nový

Klepnutím zobrazíte dialogové okno Vytvořit nový zdroj dat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×