Průvodce plánováním

Změna data zahájení úkolu omezeného datem

Úkol, jehož datum zahájení měníte, obsahuje Omezení, takže jeho zahájení je vázáno s konkrétním datem. V minulosti bylo tomuto úkolu přiřazeno omezení zahájení. Změna data zahájení způsobí odebrání omezení. Chcete-li zachovat původní omezení zahájení, zrušte změnu pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Ponechání data zahájení beze změny a zachování omezení

Aplikace Microsoft Office Project 2007 nezmění datum zahájení úkolu. Zahájení nebo dokončení úkolu zůstane vázáno s datem omezení.

Změna data zahájení a odebrání omezení

Aplikace Project změní úkol tak, aby začal k zadanému datu, umístěním omezení Zahájit po dni (včetně) k úkolu. Potom odebere staré omezení.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×