Průvodce plánováním

Přesunutí úkolů tak, aby datum zahájení jednoho úkolu nebylo poblíž data dokončení jiného úkolu

Přesunuli jste dva Úkol poblíž sebe a označili jste, že mezi nimi může existovat Závislosti mezi úkoly. Pokud je jeden úkol závislý na jiném, můžete je propojit tak, aby pozdější úkol začal ihned při dokončení dřívějšího. Pokud úkoly propojíte, můžete se později podívat, jak změny zahájení, dokončení a doby trvání úkolu ovlivňují jiné závislé úkoly.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Propojení úkolů a vytvoření závislosti typu Zahájení - Dokončení:

Aplikace Microsoft Office Project 2007 propojí úkoly tak, aby pozdější úkol nezačal, dokud neskončí dřívější úkol.

Přesunutí úkolu bez přidání propojení

Aplikace Project úkol přesune, ale nepropojí jej s žádnými jinými úkoly. Úkol začne k datu, na které jste jej přesunuli.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×