Průvodce plánováním

Úkoly a zdroje byly přidány k projektu, ale nikoli ke směrnému plánu

Některé úkoly a zdroje se zobrazují v plánu, ale nezobrazují se ve Směrný plán. Pokud tyto úkoly a zdroje neuložíte do směrného plánu, nebudete později moci porovnat nejnovější informace v plánu s informacemi ve směrném plánu.

Je vhodné uložit směrný plán sestávající ze všech úkolů a zdrojů v projektu. Je možné uložit aktuálnější verzi směrného plánu pomocí Průvodce plánováním.

Pomocí Průvodce plánováním můžete provádět tyto akce:

Aktualizace směrného plánu pouze pro úkoly a zdroje bez informací směrného plánu.

Aplikace Microsoft Office Project 2007 přidá chybějící úkoly a zdroje k existujícímu směrnému plánu.

Aktualizace směrného plánu pro všechny úkoly a zdroje

Aplikace Project nahradí existující směrný plán novým plánem sestávajícím ze všech úkolů a zdrojů projektu v aktuálním stavu. Váš směrný plán bude odrážet nejnovější verzi plánu. Je možné uložit více směrných plánů.

Dočasné ponechání směrného plánu beze změny

Aplikace Project neprovede žádné změny směrného plánu

Můžete také provést některou z těchto akcí:

  • Směrný plán můžete chtít uložit sami. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Sledování a klepněte na příkaz Uložit směrný plán. Do směrného plánu můžete uložit všechny úkoly nebo můžete vybrat úkoly, které do něho přidáte.

  • Můžete chtít nechat směrný plán beze změny a uložit místo něho Pomocný plán. Chcete-li vytvořit směrný plán, přejděte v  nabídce Nástroje na příkaz Sledování, klepněte na položku Uložit směrný plán a potom klepněte na příkaz Uložit pomocný plán.

Pokud nechcete, aby Průvodce plánováním tyto informace znovu zobrazoval, zaškrtněte políčko Tento dialog příště nezobrazovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×